Kurven er knækket – unges kriminalitet er faldet

16/05/2013 13:17

Rudersdal Kommune

En netop offentliggjort analyse fra Justitsministeriet viser, at antallet af unge fra Rudersdal Kommune mellem 10 og 17 år, der begår kriminalitet, er faldet 22 % siden 2011. Der sker efter Rudersdals kommunalbestyrelse i januar 2012 besluttede at tilføre ekstra midler til det præventive arbejde for at holde unge væk fra den kriminelle løbebane.


"Det er glædeligt at se, at vores politiske beslutning om at nedbringe unges risikoadfærd har båret frugt. Særligt de brede præventive indsatser i skole- og fritidslivet gør en forskel," siger Anne Anbo (V), formand for Ungdomsskolebestyrelsen.
Kommunalbestyrelsens beslutning har betydet en styrket kriminalpræventiv indsats under overskriften "Tryg i Rudersdal", men har også budt på etablering af en ungerådgivning og flere nye fritidsaktiviteter.

"Ikke mindst har det stor betydning, at vi arbejder benhårdt for at skabe gode rammer og attraktive fritidstilbud for alle unge i Rudersdal Kommune.
Den kriminelle løbebane er længere væk, når man tager del i et positivt og attraktivt ungemiljø," fortæller Anne Anbo (V).
I et tæt samarbejde mellem Nordsjællands Politi og Rudersdal Kommune arbejdes der med både individ- og gruppeorienterede indsatser. Også den oplevede tryghed er i fokus, hvor blandt andet politiets SMS-kampanger og præventive patruljer kombineres med kommunens tætte kontakt til unge og andre af kommunens borgere.

"Rudersdal er en tryg kommune at bo og vokse op i, og det er med fuldt overlæg, at vi kalder vores præventive indsatser for "Tryg i Rudersdal".
At være tryg i Rudersdal handler nemlig både om de faktiske forhold og om oplevelsen af tryghed, og jeg håber derfor også, at resultaterne kan være med til at forsikre Rudersdalerne om, at vores unge er fornuftige medborgere ", fortæller Anne Anbo (V).

De kriminalpræventive indsatser i Rudersdal Kommune koordineres af Ung i Rudersdal, der også står for ungdomsskole, klubber, ungekultur, ungerådgivning og ferieaktiviteter. Ung i Rudersdal har aktiviteter for alle kommunens unge mellem 10 og 25 år.

Læs mere om Ung i Rudersdal på www.ungirudersdal.dk.

Mest Læste

Annonce