Foto: Silkeborg Kommune

Flere penge til udsatte familier

Velfærd

02/04/2014 11:18

Freja Eriksen

Silkeborg Kommune har fået næsten 9 mio. kr. til at forbedre sårbare familiers vilkår. Pengene skal bruges til et tværfagligt forsøgsprojekt, der sætter ind overfor hele familiens problemer, så de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen.

”Udsatte familier oplever ofte at være i kontakt med flere forskellige kommunale systemer og sagsbehandlere. Med forsøget får hver familie én familieplan og én kordinerende sagsbehandler, der skal hjælpe familien til at opleve større sammenhæng på tværs af systemer,” forklarer Lone Vieland Mortensen, socialfaglig udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune.

Forsøgsprojektet skal bl.a. styrke børnenes trivsel og støtte forældrene i at få større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Skal hjælpe flere generationer

Hanne Bæk Olsen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, glæder sig over, at projektet nu bliver sat i gang. 

”Med projektet vil vi sikre, at børnene får en stabil gang i daginstitutionen eller skolen, og at de har et godt fritidsliv med venner ligesom andre børn. Samtidig samler vi alle kræfter om at hjælpe forældrene til at komme i uddannelse eller arbejde. I udsatte familier kan der være risiko for, at forældrenes problemer påvirker børnene negativt og det vil vi gerne bryde gennem en helhedsorienteret indsats overfor familier, der har sammensatte problemer som f.eks. arbejdsløshed, misbrug eller psykiske lidelser,” siger hun.

Samarbejde med lokale virksomheder og frivillige foreninger

Formand for Børne- og Ungeudvalget Søren Kristensen lægger vægt på, at forsøgsprojektet inddrager ressourcerne i borgernes nærområder.

”Vi vil indgå aftaler med de lokale virksomheder om at hjælpe forældrene med målrettede praktikforløb og mentorstøtte og børnene med fritidsjob, så de kan udvikle en stærkere arbejdsidentitet. De frivillige foreninger inviteres også ind i projektet for at støtte op om familiernes inklusion i de lokale fællesskaber og for at tilbyde børnene nye sammenhænge, hvor de kan udvikle sig og skabe sociale handlingskompetencer,” forklarer han.   

Projektet organiseres som et partnerskab mellem Job- og Borgerserviceafdelingen og Børne- og Familieafdelingen i perioden 2014 til og med 2016. 50 familier deltager løbende i projektet, hvoraf ca. 80 personer modtager offentlig forsørgelse.

Silkeborg Kommune er én af 10 kommuner, der har fået støtte fra puljen til helhedsorienteret indsatser for udsatte familier. Puljen er på i alt 91 mio. kr. og er etableret som led i den nye reform af kontanthjælpssystemet.

Mest Læste

Annonce