Borgmester holder flyttedag

23/02/2012 12:29

Skanderborg Kommune

Fra april til juni er Skanderborg Kommunes Borgmester at finde på det tidligere rådhus i Galten to dage om ugen. Det er det store engagement blandt aktive borgere, foreninger og erhvervsliv i området, der har inspireret Jørgen Gaarde (S) til at rykke ud af borgmesterkontoret i en periode.

- Der bruges mange kræfter på at gøre området til et endnu bedre sted at bo og arbejde. Tag eksempelvis "Projektforum Galten-Skovby", hvor aktive borgere lægger et stort arbejde i at hjælpe lokale udviklingsprojekter i gang. Den indsats bør kommunen kvittere for, og jeg vil gerne gøre mit til, at tingene lykkes bedst muligt, siger Jørgen Gaarde (S).

I den periode, hvor borgmesteren er til stede i Galten-Skovby vil han blandt andet lægge vægt på at komme i dialog med handlende, institutioner, virksomheder og foreninger omkring udviklingen i området.

- Til oktober sender Byrådet et nyt forslag til kommuneplan i høring. Her er det vigtigt, at borgerne i Galten-Skovby kan se deres aftryk i planen. Jeg vil også gerne være med til at sætte fokus på erhvervsområdet i Klank og de store udstykningsområder i Galten Vest og Skovby Nygaard, og hvordan vi kan tiltrække nye virksomheder og tilflyttere, forklarer Jørgen Gaarde.

Borgmesteren vil være til stede i Galten-Skovby på torsdage og fredage fra april frem til juni med nogle få undtagelser, hvor han er forpligtet andre steder. Han tager gerne i mod invitationer fra virksomheder, handlende eller andre med interesse.

Jørgen Gaarde pointerer, at besøget ikke er afgrænset til Galten-Skovby. Låsby ligger ligesom Galten-Skovby på det, der er blevet betegnet som den ene af kommunens to udviklings- og erhvervskorridorer. Det er derfor naturligt også at have opmærksomhed på det område.

Mest Læste

Annonce