Geotermien lever

03/10/2012 14:47

Skive Kommune

Skive Geotermi A/S har på baggrund af de seneste undersøgelser besluttet at fort-sætte arbejdet med at udnytte den geotermiske varme fra undergrunden ved Rød-ding. Bestyrelsen i Skive Geotermi A/S har netop afholdte møde, hvor de diskuterede resultaterne af de ekstra undersøgelser, som de havde bestilt hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelse for Danmark og Grønland), samt de yderligere vurderinger af drifts- og anlægsbudgetterne, som de havde bestilt hos Brix & Kamp.

Bestyrelsen har modtaget en meget positiv sammenfattet notat fra Geus. Notatet bekræfter med meget stor sandsynlighed, at der findes rigelige mængder af varmt vand i ca. 2 km. dybde, hvor temperatur på vandet ligger mellem 61 og 67 grader. Notatet anbefaler også at man borer lodret ned i bassinet frem for skrå boringer, som blev anvendt i Kvols ved Viborg.

- Med den seneste meget positive beskrivelse fra GEUS, står vi på spring til at gå i gang med at udnytte denne fantastiske mulighed – næsten gratis vedvarende energi i form af varmt vand fra undergrunden. Vi vil derfor fortsat appellere meget kraftig til Klima- Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard, om at staten bør og skal være med til at dække risikoen ved borearbejdet, siger bestyrelsesformand og viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard.

Bestyrelsen har fra seneste møde i Brugerrådet, hvor alle otte fjernvarmeselskaber er repræsenteret, fået den klare tilbagemelding, at projektet ikke bør sættes i gang før risikoen på borearbejdet er afdækket. Værkerne kan og vil ikke påtage sig denne risiko alene.

- Vi tror at risikoen for at boringen slår fejl er meget begrænset. Det er et rigtig godt projekt og der er gjort et stort og grundigt forarbejde, men på trods af det har vi fuld forståelse for værkernes tilbagemelding. Vi har med sådan en boring kun en chance - og den skal lykkes! Selv om risikoen er minimeret betydelig, må vi bare konstatere, at der fortsat er en risiko, når man borer i så store dybder i undergrunden, konstaterer bestyrelsesformand og viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard, og han fortsætter:

- Nu hvor det grundige professionelle forarbejde bekræfter et stort vedvarende energipotentiale, synes vi i Skive Geotermi A/S, at det vil være rigtig ærgerligt, hvis det ikke bliver udnyttet på grund af manglende statsligt engagement. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi vil søge foretræde for Folketingets Energiudvalg. Vi vil argumentere for, at geotermisk varme helt flugter med regeringens og det seneste indgået energiforligs målsætninger om fortrængninger af fossile brændsler til boligopvarmning, bør udnyttelse af geotermisk varme i lige så høj grad som andre vedvarende energikilder, opnå statslig støtte i opstarten. Alt andet vil være i strid med de flotte ord om styrkelse af fremtidige bæredygtig energi, som det i stor stil kommer til udtryk i den politiske debat!

FAKTA
Vestsalling gemmer på store mængder varmt vand i undergrunden. Der er tale om så store mængder varmt vand, at samtlige borgere i Skive Kommune kan blive forsynet med fjernvarme mindst hundrede år ud i fremtiden. Sandsynligvis slipper det ikke op for jordens indre vil fortsætte med at varme vandet op.
Skive Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet Brix & Kamp lavet en kalkulation på et geotermisk værk, som forsyner varmeværkerne med varmt vand via en udvidet fjernvarme forbindelse imellem værkerne.
Skive Geotermi A/S er et aktieselskab, der er etableret med det formål at videreføre det arbejde, som Skive Kommune indledte med udnyttelse af geotermisk energi.
 

Mest Læste

Annonce