Nye plejeopgaver sender SOSU’er på efteruddannelse

07/01/2013 13:27

Struer Kommune

De kommunale sundheds- og plejeopgaver er under forandring. Ældreområdet i Struer Kommune sætter derfor ind med kompetenceudvikling af medarbejderne. I første omgang får samtlige 150 SOSU-hjælpere et 5 ugers kompetencekursus gennem et stort jobrotationsprojekt.

Det første hold af social- og sundhedshjælpere fra Struer Kommune får i disse dage et opdateret syn på de vante plejeopgaver. Efter ugerne på SOSU-skolen i Herning med målrettet undervisning, øvelser og en skarpere fagprofil er medarbejderne klar til at omsætte ny viden til endnu mere kompetent omsorg og pleje.

I takt med at kommunerne overtager særlige behandlings- og plejeopgaver fra regionerne, opstår der helt naturligt nye opgaver med flere plejekrævende ældre. Den ældste del af befolkningen har som førhen et særligt behov for pleje og omsorg, men tidlig udskrivning fra hospital, flere demente og kroniske syge giver ældreområdet en ekstra udfordring.
En udvikling der kræver nytænkning og udvikling af kompetencer, også for SOSU-hjælperne, som fremover skal have et udvidet kendskab og nyt fokus på plejearbejdet.

”I løbet af de 5 ugers kompetencekursus får SOSU-hjælperne en opdateret bevidsthed om faget. Vores SOSU-hjælpere er jo et slags ’frontpersonale’ i ældreplejen, og nu er der flere konkrete ting, de skal være opmærksom på i den ældres trivsel. Det handler for eksempel om tidlig opsporing af sygdom og tegn på demens. De skal have kendskab til sygeplejefaglige problemområder, forebyggelse og rehabilitering, og de skal vejlede borgerne og sikre dokumentation”, fortæller Bodil Mogensen, der er uddannelsesansvarlig på ældreområdet i Struer Kommune.

25 ledige kommer i job

Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres som et jobrotationsprojekt i samarbejde med Jobcenter Struer. 

Når SOSU’erne er på skolebænken giver det mulighed for at også andre får nye kompetencer og erfaring på arbejdsmarkedet. Som led i jobrotationsprojektet har 25 ledige taget imod tilbuddet om et job som vikarer i løbet af uddannelsesperioden, der strækker sig over ¾ år.
De ledige gennemgår et opkvalificeringskursus og et praktikforløb før ansættelse.

Formanden for Socialudvalget i Struer Kommune, Grethe Hestbech, fremhæver projektet som et tiltag med flere vindere:  

”Vi har i sundhedsaftalen forpligtet os til forskellige indsatser, som vi helt sikkert bliver bedre til at løse, nu hvor medarbejderne får nye redskaber til det daglige arbejde. Indsatsen giver også medvind til SOSU-faget, bedre rekruttering og nye jobmuligheder til ledige. Og endelig det vigtigste: Borgerne, der får kvalificeret pleje og omsorg”.

Foruden de 150 SOSU-hjælpere skal også 100 SOSU-assistenter på kursus. Hele projektet koster omkring 5 millioner kroner. De fleste af pengene får Struer Kommune igen via jobrotationsmidler fra staten.

Mest Læste

Annonce