Projekt skal forhindre faldulykker blandt ældre

Velfærd

15/09/2014 10:11

Suleman Haider

Struer Kommunes sundheds- og ældreområde går mandag i gang med første skridt i et projekt, der skal forhindre faldulykker blandt ældre

Flere borgere i Struer Kommune lever længere. Med alderen bliver de ofte usikre på benene, og dermed er der større risiko for, at de falder og kommer til skade. Derfor går sundheds- og ældreområdet i Struer Kommune nu i gang med et projekt, der undersøger, hvorfor de ældre falder, og hvad man kan gøre for at undgå faldene.

Der er god grund til at sætte ind over for faldulykkerne, for internationale studier viser, at omkring 30 % af ældre over 65 år og 50 % af ældre over 80 år falder én gang om året. På baggrund af blandt andet tal fra Danmarks Statistik regner sundheds- og ældreområdet med, at der i Struer Kommune vil være 1700 fald om året blandt de ældre borgere. Tallene viser også, at er man først faldet én gang, er der øget risiko for at falde igen.

Nu skal faldene blandt borgere over 65 år registreres, så kommunen kan få et overblik over, hvor mange der falder, og hvad faldene skyldes. Registreringen begynder i dag og løber frem til 30. november.

- Vi vil gerne undersøge, om faldene primært sker på plejecentrene, under træning eller i eget hjem, og om der er flere kvinder end mænd, der falder. Vi er klar over, at vi ikke kan få kendskab til alle fald, når de for eksempel sker i hjemmet, men vi håber at få registreret så mange som muligt. Når vi har resultatet, begynder vi i december at planlægge en målrettet indsats, så vi kan forebygge faldulykkerne i fremtiden, fortæller Helle Videbæk, der er sundhedskonsulent i Struer Kommune.

Formanden for Socialudvalget i Struer Kommune, Lene Houe, er glad for, at projektet bliver sat i gang.

- Det er jo med til at give livskvalitet for borgerne, hvis de kan undgå at komme til skade og blive indlagt efter et fald. Vi ved jo, at det kan have store konsekvenser, når ældre falder, og ofte bliver de genindlagt efter et fald. At vi så som en sideeffekt regner med at kunne spare på kontoen for genindlæggelser og hjemmehjælp efter faldulykker, ja det er jo kun en god gevinst, siger Lene Houe.

Fakta om faldulykker blandt ældre

  *   Der kan være mange årsager til faldene. Det kan være forkert medicinering, der giver svimmelhed, det kan være løse gulvtæpper, forkerte sko eller for lidt lys i rummene

 *   Blandt beboere på institutioner er der gennemsnitligt 1,5 fald pr. beboer pr. år

 *   Ældre, der er faldet én gang, vil have to til tre gange så stor risiko for at falde igen inden for det kommende år

*   I Struer Kommune var der 1. januar 2014 4696 borgere over 65 år. 3650 af dem er i aldersgruppen 65-79 år, mens 1046 borgere er i aldersgruppen 80+

 *   På baggrund af blandt andet tal fra Danmarks Statistik regner Struer Kommune med, at der årligt være ca. 1200 fald i aldersgruppen 65-79 år og ca. 500 fald i aldersgruppen 80+

 *   Det er langt fra alle fald, kommunens personale har kendskab til, da mange af faldene sker for borgere, der ikke har kontakt til kommunen, eller faldene sker på tidspunkter, hvor borgerne ikke har kontakt til kommunens personale

  *   Det er ikke alle fald, der har alvorlige konsekvenser, men ethvert fald indebærer en risiko for at komme til skade. Mellem 40 og 60 % af faldene fører til skader. Heraf er 30-50 % er mindre skader, ca. 6 % er frakturer og ca. 1 % er hoftefrakturer

*   Faldulykker kan betyde besøg på skadestue, indlæggelser, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos praktiserende læge, nedsat funktionsevne og behov for personlig og praktisk hjælp. Det har ikke blot menneskelige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske konsekvenser. Faldforebyggelse har dermed potentiale både for den enkelte borger men også for samfundet
 

Mest Læste

Annonce