Struer Kommune arbejder for et bedre klima

Bæredygtighed

04/11/2013 09:41

Freja Eriksen

Struer Kommune underskriver tirsdag den 5. november en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, for at nedbringe kommunens C02-udslip med mindst 2 procent årligt frem til år 2020. Samtidig har Struer Kommune vedtaget en ambitiøs klima- og energistrategi.

Struer Kommune er allerede godt i gang med klimaarbejdet. Kommunens bygninger er gennemgået systematisk, og mulighederne for at optimere energiforbruget er blevet kortlagt. Samtidig producerer de syv opsatte vindmøller ved Quistrup og Ausumgaard tilsammen el svarende til elforbruget for omtrent 13.650 husstande. Der er 10.141 husstande i Struer Kommune. 

Klimaet er i fokus 

Der er mange oplagte kilder, hvor vi kan reducere CO2-udledningen og energiforbruget, siger Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer Kommune, der har høje klimaambitioner på tværs i Struer Kommune:  

- Med DN’s klimakommuneaftale forpligter vi os i klimaarbejdet, og vi går endnu længere. Vores nye klima- og energistrategi ligger godt i tråd med klimakommuneaftalen og fokuserer blandt andet på, at vi skal blive helt fossilfri i 2035. Klima- og energistrategien skal også medvirke til, at der i 2020 er etableret 100 nye arbejdspladser inden for klima- og energiområdet. Og det står højt prioriteret, at vi vil beskytte drikkevandet som en særlig ressource.

Energitjek til 250 husstande
I Danmarks Naturfredningsforening er præsident Ella Maria Bisschop-Larsen glad for, at Struer Kommune melder sig på klimakommunelandsholdet, der nu tæller hele 76 klimakommuner:

- Det er positivt, at Struer Kommune, udover klimaarbejdet inden for kommunens egne bygninger, også vil inddrage borgerne og bl.a. tilbyde 250 husstande et energitjek. Og så bliver det spændende at følge med i det planlagte elektroniske energistyresystem, der forventes at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger med 20-30 procent ved blandt andet automatisk natsænkning.

Bredt samarbejde om CO2-udslippet

- Gennem energiklyngen i Maarbjerg vil Struer Kommune bidrage til en energiproduktion alene baseret på biomasse. Som en del af konsortiet Maabjerg Energy Concept vil Vestforsyning og Struer Forsyning sammen med blandt andet DONG Energy og Novozymes tilføje en bioethanolfabrik til den grønne energiklynge mellem Holstebro og Struer. Det er ikke kun godt for klimaet, det vil også skabe arbejdspladser lokalt, siger borgmester Niels Viggo Lynghøj:  

Det grønne energikoncept vil få stor indflydelse på el -og varmeproduktionen i Holstebro og Struer, som i dag får en stor del af energien fra husholdningsaffald, der importeres til forbrænding på Maabjergværket. Maabjerg Energy Concept vil have en massiv effekt på CO2-udledningen lokalt.

Ny klima- og energistrategi for 2014 – 2017
Kommunens nye klima- og energistrategi har fokus på at nedbringe brugen af fossilt brændsel og CO2-udledning. Det er også en målsætning i strategien at tænke i energirigtige løsninger, når kommunen skal investere i nyt byggeri og anlæg. Det er kommunens mål at være fossilfri i 2035 og at sænke energiforbruget i de kommunale bygninger med 20 procent frem til 2020 i forhold til 2009.

To af strategiens mål er at registrere en stigning i andelen af vedvarende energi i energiforsyningen samt en reduktion i energiforbruget hos virksomheder, private ejendomme, udlejningsejendomme og landbrugets driftsbygninger.

EU´s borgmesterpagt

Ud over vedtagelsen af klima- og energistrategien vil Struer Kommune også underskrive EU´s borgmesterpagt. Pagten forpligter underskriverne til at udarbejde et CO2-regnskab og at udarbejde en handlingsplan for bæredygtig energi, der indeholder de planlagte aktiviteter på klima- og energiområdet.

Ligeledes forpligter underskrivere af borgmesterpagten sig til at opfylde og gå længere end EU´s mål om at reducere CO2-udledningen med 20 procent i 2020.

Med Struer har 12 ud af regionens 19 kommuner med bistand fra Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles underskrevet borgmesterpagten. På europæisk plan har 5252 kommuner underskrevet aftalen.

 

Mest Læste

Annonce