Ny kulturaftale med Kulturministeriet på vej i Østjylland

05/06/2012 12:43

Syddjurs Kommune

Under overskriften GENTÆNK bliver Kultur på tværs, Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse og Skabende kunst, indsatsområderne i Kulturring Østjyllands kommende kulturaftale, der forventes underskrevet til september. Tilbage i 2009 blev der for første gang underskrevet en kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturring Østjylland, som består af de seks kommuner Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Odder, Skanderborg og Samsø.

Nu er der snart gået fire år siden den første kulturaftale i Kulturring Østjylland blev indgået med Kulturministeriet, det betyder dels, at den nugældende kulturaftale afsluttes i år og dels, at vejen nu er banet for en ny aftale for perioden 2013 - 16, som blev behandlet af Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjyllands på møde den 23. maj 2012.

Med ni projekter indenfor tre overordnede indsatsområder Kultur på tværs, Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse og Skabende kunst, godkendte de seks kulturudvalgsformænd i Regionsbestyrelsen oplægget, som nu sendes videre til godkendelse i kommunernes byråd.
Det er glædeligt, at de seks kommuner vil arbejde for at forlænge samarbejdet omkring den regionale kulturaftale. Kulturmidlerne synliggør og forankrer områdets kvaliteter og indbyder samtidig til at opleve, deltage og aktivt involvere sig i kulturelle aktiviteter.

”Med disse kulturaftaler sætter Kulturring Østjylland kommunerne på landkortet som et kulturelt trækplaster for både kommunernes egne borgere, turister og potentielle nye indbyggere”, ”kultur for alle” siger Jesper Mathiesen, fra Syddjurs Kommunes byråd, som er formand for Regionsbestyrelsen i Kulturring Østjylland ”og fortsætter med at udtrykke ros til alle involverede i aftalens og projekternes tilblivelse, som startede med en fantastisk workshop i september sidste år, for stort engagement og kreativ udfoldelse”.

Regionsbestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med, at kulturaftalen kan stå helt for sig selv, men samtidig har et perspektiv, som knytter sig til forberedelserne af Aarhus som Kulturhovedstad 2017.

Visionen er, at Kulturring Østjylland skal være ”et godt sted at leve, opleve og være aktiv medborger” og målet er, at projekterne skal understøtte en positiv udvikling på kulturområdet med særlig vægt på kvalitet og mangfoldighed i tilbud og aktiviteter til forskellige befolkningsgrupper, kort sagt: Aftalen understøtter, at der bliver endnu flere kulturoplevelser til østjyderne.

Kulturaftalerne indgås for en fireårig periode og har blandt andet til formål at styrke kultursamarbejdet på tværs af kommunegrænserne og hermed også sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering.

Og den gældende aftale har betydet en positiv udvidelse af det tværkommunale samarbejde mellem kommunerne på administrationsniveau og indenfor fagområderne under de enkelte temaer.

Der er i perioden opnået betydelige eksterne tilskud som har betydet, at der har kunnet gennemføres kulturprojekter af høj kvalitet, der ellers ikke ville have kunnet gennemføres af de enkelte kommuner alene.

Aftalen som kommer til at gælde i perioden 2013 – 2016, forventes at blive støttet af Kulturministeriet til nye kulturudviklingsprojekter med kr. 2,4 mio., et beløb som kommunerne tilsvarende skal støtte med kr. 2,4 mio. Dermed opnår kulturaftalen en samlet ramme på kr. 4,8 mio., som over den fire årige periode forventes suppleret af yderligere eksterne tilskud.

Ambitionerne for den nye kulturaftale er derfor store og med afsæt i erfaringer og resultater fra den forudgående aftale, er der lagt op til endnu et spændende samarbejde mellem kulturinstitutioner, lokale kulturaktører, kommuner og stat.
Selve underskriftsceremonien, hvor både Kulturministeren og de seks formænd for de samarbejdende kommuners kulturelle udvalg underskriver aftalen, vil blive markeret som en større event et sted i Syddjurs – det betyder blandt andet, at alle aktive projektarbejdsgruppedeltagere fra både den gamle og den kommende aftale vil blive inviteret og dermed kan bidrage til at sætte stemning på dagen, som endnu ikke er fastlagt.


For yderligere oplysninger:

Regionsbestyrelsen, Kulturring Østjylland

Syddjurs Kommune:
Formand for Plan, udvikling og kultur, Jesper Mathiesen tlf. 40 35 90 86

Favrskov Kommune:
Formand for Kultur-, fritids-, og lokalsamfundsudvalget, Anders Nørgaard tlf. 89 64 19 73

Skanderborg Kommune:
Formand for Kultur- og Borgerserviceudvalget, Jens Grønlund tlf. 86 57 01 31 - 87 94 26 10

Norddjurs Kommune:
Formand for Kultur- og Udviklingsudvalget, Lars Møller tlf. 86 32 35 49
Odder Kommune:

Formand for Udvalget for undervisning og Kultur, Lars Grønlund tlf. 87 80 33 33

Samsø Kommune:
Formand for Social- og Kulturudvalget, Henrik Kjær tlf. 86 59 03 93

Administrativ Styregruppe

Syddjurs Kommune:
Chefkonsulent Kultur og Udvikling, Frank Reeckmann tlf. 87 53 50 53 - 60 12 39 00
Favrskov Kommune:
Chef for kultur, Fritid og Lokalsamfund, Ulla Egeberg tlf. 89 64  44 01 - 28 10 13 69
Skanderborg Kommune:
Kultur- og Fritidschef, Svend Erik Jensen tlf. 87 94 78 10
Norddjurs Kommune:
Kulturkonsulent, Johan Legarth tlf. 89 59 40 90
Odder Kommune:
Bibliotekschef, Marianne Folkersen tlf. 87 80 33 97
Samsø Kommune:
Afdelingschef - Intern Service og Kultur, Ingrid Lankstead tlf. 69 80 89 89 - 21 51 26 77

Mest Læste

Annonce