Børn- og ungemedarbejdere rykker ud på skolerne

Velfærd

26/06/2014 14:28

Freja Eriksen

Bedre hjælp med fokus på forebyggelse er målet, når socialrådgivere, psykologer m.fl. forlader skrivebordene på rådhusene og rykker ud til børn og familier i Tønder Kommune

Efter sommerferien går Tønder Kommune nye og utraditionelle veje for at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge.

En stor del af de socialrådgivere, psykologer, medarbejdere i sundhedsplejen og andre, som arbejder med at vejlede og rådgive børnefamilier, rykker ud fra rådhuskontorerne og samles i tværfaglige teams på distriktsskolerne.

Dermed kommer børn- og ungemedarbejderne tættere på børnefamiliernes hverdag. Ved at anbringe forskellige fagmedarbejdere omkring samme bord i nærmiljøet opnås samtidig øget ekspertise, og der skabes større sammenhæng og helhed i indsatsen.

Læs også: Tønder: Jobrotation er en gevinst for alle

Tønder Kommune er en af de første kommuner, der organiserer børn- og unge-arbejdet så decentralt, og forventningerne er store.

- Der er ingen tvivl om, at familierne, ikke mindst de udsatte familier, vil få hurtigere og bedre hjælp, når børn- og ungemedarbejderne ikke sidder bag et skrivebord på et rådhus, men er ude blandt børn og familier, siger formanden for Børn- og Skoleudvalget, Henrik Mehlsen.

Han forventer også, at den decentrale struktur giver en bedre og mere smidig kontakt.

- Problemer og vanskeligheder i familierne afdækkes tidligere i forløbet, så vi kan sætte hurtigere ind og undgå, at problemerne udvikler sig, siger udvalgsformanden.

Han fremhæver desuden, at den decentrale struktur med mindre enheder i lokalområderne betyder mindre bureaukrati og hurtigere handling, fordi enhederne får den nødvendige beslutningskraft.

- Samtidig er det intensiverede samarbejde mellem de forskellige faggrupper en stor styrke. Det er med til at løfte ekspertisen, siger Henrik Mehlsen.

Det økonomiske perspektiv

Læs også: Vadehavet bliver verdensarv

Som mange andre kommuner har Tønder haft vanskeligheder med at styre udgifterne til børn- og ungeområdet, især de dyre anbringelser. En tidlig indsats med øget fokus på forebyggelse vil sandsynligvis medføre mindre behov for anbringelser. Derfor har omlægningen også et økonomisk perspektiv, oplyser Henrik Mehlsen.

- Men jeg vil gerne understrege, at dette ikke er en spareøvelse. Formålet er at yde en bedre indsats. At vi så samtidig måske kan reducere udgifterne, er jo kun en ekstra fordel.

Fem tværfaglige teams på skolerne

Konkret indebærer omorganiseringen, at der oprettes fem tværfaglige teams, som placeres på distriktsskolerne i Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund og Tønder samt på Tønder Grundskole. Derudover vil der være et centralt team med fokus på de områder, som ikke håndteres af de decentrale enheder.

Udflytningen af medarbejderne gennemføres med virkning fra det nye skoleårs begyndelse i august, bortset fra Skærbæk, hvor det først sker i november.

Udflytningen er fase 2 i den samlede strukturomlægning af skole- og dagtilbudsområdet i Tønder Kommune.

Der kommer nærmere information til forældre og andre målgrupper i august, og der vil også blive holdt et kick off-arrangement, der markerer omlægningen.

Læs også: Borgmestre kæmper sammen for de frivillige brandværn

Mest Læste

Annonce