Tønder slanker administrationen

Ledelse

22/05/2015 08:47

Nick Allentoft

Knap 37 fuldtidsstillinger i administrationen forsvinder frem mod 2017 – men kun otte medarbejdere skal afskediges
Samlingen af administrationen i Tønder Kommune betyder væsentlig færre ansatte. I dag er der 415 fuldtidsstillinger i administrationen, men som følge af samlingen og udmøntning af procentbesparelsen for 2015 og 2016 vil dette tal frem mod 2017 blive reduceret med 36,8 fuldtidsstillinger.

Det viser en samlet opgørelse over personalereduktioner i tilknytning til samlingen og procentbesparelsen.

- Politisk har vi løbende haft stor fokus på udgifterne til administration. Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi nu sort på hvidt kan se, hvordan sparekravet helt konkret udmøntes på personalesiden, siger borgmester Laurids Rudebeck.   Sammen med bl.a. mindre udgifter til kørsel og ejendomsdrift og andre rationaliseringsgevinster giver samlingen og procentbesparelsen under ét en årlig driftsbesparelse på i alt 16 mio. kr. fra 2016. Besparelsen er indregnet i budgetterne.   Otte afskedigelser   Trods den betydelige reduktion af administrationspersonalet bliver der kun bliver tale om forholdsvis få egentlige afskedigelser. I alt otte medarbejdere vil blive sagt op som følge af samlingen og procentbesparelsen.   - Hovedformålet med at samle administrationen ét sted er at rationalisere og effektivisere, så vi udnytter kommunalreformens stordriftsfordele og bruger færre skattekroner på administration. Det betyder bl.a., at vi skal være færre til at løse opgaverne og derfor må sige farvel til nogle af vores medarbejdere. Men det er glædeligt, at vi er i stand til at reducere så meget med så få afskedigelser, siger Laurids Rudebeck.   En af hovedårsagerne til det forholdsvis begrænsede antal afskedigelser er, at ledige stillinger i administrationen ikke er blevet genbesat.   - Vores administration har udvist stor ansvarlighed og været meget tilbageholdende med at genbesætte stillinger, når medarbejdere er rejst. I hvert enkelt tilfælde er det blevet vurderet nøje, om opgaverne i forbindelse med samlingen kunne løses ved omlægninger eller på andre måder uden at slå stillingen op igen. Det har givet resultater, fordi alle er rykket sammen, og derfor er det lykkedes at holde antallet af egentlige afskedigelser på et minimum, siger borgmesteren.   Af den samlede reduktion på knap 37 fuldtidsjob kan 16,7 således tilskrives ledige stillinger, som ikke er og ikke bliver genbesat.   Derudover er der indgået frivillige aftaler med en række medarbejdere om at fremskynde pension og efterløn. På den konto hentes yderligere otte årsværk. Desuden er der aftaler om nedsat tid for nogle medarbejdere.   Samtidig er hele forløbet tilrettelagt som en lang og grundig proces, der strækker sig helt frem mod 2017. Tiden skal bl.a. bruges til at tilrettelægge opgaverne på nye måder, når opgaverne fremover skal løses med færre ansatte.   Ved udmøntningen af besparelsen skaffes der også plads til nye udviklingstiltag i organisationen.   De i alt otte medarbejdere, der skal afskediges, får besked den 1. juni.   Fakta: Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2012 at samle kommunens administration i Tønder for at rationalisere og effektivisere.   Samlingen kræver en udbygning af Tønder Rådhus. Byggeriet gik i gang i januar i år og afsluttes efter planen i december ligeledes i år

Mest Læste

Annonce