Borgmester vil renses for anklager

27/09/2012 08:59

Vallensbæk Kommune

Borgmester Henrik Rasmussen (K) afviser alle anklager, som DJØF har rejst mod ham på foranledning af Vallensbæk Kommunes sygemeldte kommunaldirektør. Borgmesteren ser anklagerne som et ublu forsøg på afpresning og ser frem til at blive renset, når kommunen og KL nu undersøger sagen.

I et højst usædvanligt brev fra DJØF til borgmester Henrik Rasmussen har den sygemeldte kommunaldirektør i Vallensbæk Kommune, Bjarke Steen Johansen, rettet en række alvorlige anklager mod borgmesteren for bl.a. magtmisbrug og nepotisme. DJØF forlangte i den forbindelse et millionbeløb til kommunaldirektøren i fratrædelsesgodtgørelse for at lade sagen falde. Da kommunen afviste kravet, sendte DJØF brevet til Statsforvaltningen, der nu har givet pressen aktindsigt i sagen.

Ifølge brevet skulle borgmesteren blandt andet have pålagt forvaltningen at anvende bestemte håndværkere, bestilt kunst og julekort hos sin hustru og presset kommunens sagsbehandlere til at træffe afgørelser til fordel for sine nære pårørende.

”Jeg kan fuldstændig afvise anklagerne, som er absurde. Det her er ren afpresning fra DJØF’s side. Betal, eller vi går ud med grove løgne. Det er helt uacceptabelt, og jeg vil hverken finde mig i løgnene eller mafiametoderne. Det er rigtigt, at jeg har et maleri hængende, som min kone har lavet. Men det er mit eget, ikke kommunens. Og hun har ikke lavet så meget som en skitse til et julekort, netop for at undgå misforståelser. Hun har aldrig modtaget en krone fra kommunen. Jeg har heller aldrig været involveret i en sag, hvor mine pårørende var part – eller anmodet om at få bygget en børnehave i landzone. Tværtimod har jeg arbejdet sammen med kommunalbestyrelsen om at indlemme området i byzone. Jeg kan blankt afvise alle anklager og ser frem til at blive renset i en tilbundsgående undersøgelse,” siger Henrik Rasmussen.

Da han i begyndelsen af september modtog brevet, orienterede han straks økonomiudvalget om anklagerne og ser nu frem til at blive renset.

Økonomiudvalgsmedlem Søren Wiborg (S) siger om sagen:

”Vi har kendt sagen et stykke tid og var lige så overraskede som borgmesteren selv. Økonomiudvalget besluttede – uden borgmesterens deltagelse – straks at iværksætte en undersøgelse af de alvorlige anklager, idet vi selvfølgelig ikke kan acceptere, at sådanne anklager mod borgmesteren får lov at hænge i luften. Vi har endnu ikke set undersøgelsens endelige konklusioner, men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der er hold i anklagerne, og så kan det jo i stedet ende med en alvorlig sag for kommunaldirektøren.”

Ifølge Søren Wiborg forventes undersøgelsen afsluttet i næste uge, hvorefter konklusionerne offentliggøres.

Fakta: De centrale anklager fremsat mod borgmesteren

Indblanding i tildeling af håndværkerkontrakter
Kommunaldirektøren hævder, at han og en anden direktør i kommunen er blevet pålagt af borgmesteren at sørge for, at nogle af kommunens lokale håndværkere fik en given ordre. Det afviser borgmesteren blankt.

Tilgodese nære pårørende
Kommunaldirektøren hævder, at kommunens tekniske forvaltning er blevet pålagt af borgmesteren at træffe afgørelser til fordel for hans nære pårørende. Det afviser borgmesteren som det pure opspind. Han nægter på nogen måde at have været indblandet i en sag, hvor hans nære pårørende har været part.

Maleri til borgmesterkontoret
Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren på kommunens vegne har bestilt et maleri hos sin kone til ophængning på borgmesterkontoret. Det afviser borgmesteren, der kan dokumentere, at hans hustru aldrig har fået opgaver eller betaling fra kommunen. Det omtalte maleri er en personlig gave fra hans hustru, som borgmesteren ønsker at beholde også efter sin borgmestertid.

Julekort

Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren havde bedt sin hustrus grafiske virksomhed om at producere kommunens julekort med borgmesterens personlige hilsen. Borgmesteren bekræfter, at han overvejede at gøre sine julekort mere personlige ved at anvende sin kones grafik på kortene. Men efter at have rådført sig med kommunaldirektøren afstod borgmesteren fra på nogen måde at involvere sin hustrus virksomhed. Borgmesteren understreger, at et vederlag for grafikken aldrig var på tale, og kan dokumentere at hans hustru aldrig har fået opgaver eller betaling fra kommunen.

Ulovlig bebyggelse i landzone

Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren bevidst tilsidesatte planlovgivningen og krævede en daginstitutionspavillon ulovligt opført i ”den grønne kile”. Borgmesteren afviser at have tilsidesat lovgivningen. Tværtimod har han og kommunalbestyrelsen netop søgt om at inddrage det pågældende område til byzone, så byggeriet kan opføres.

Ulovlige containere

Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren aktivt har medvirket til ulovligt at opstille indsamlingscontainere til brug for spejdernes loppemarked på en lokalitet, hvor det ikke er lovligt. Borgmesteren erkender, at han har bedt spejderne flytte containerne, da de var et problem, hvor de stod – men afviser, at han med vilje skulle have anvist en ulovlig placering.

Borgmesterens vederlag

Ifølge kommunaldirektøren modsatte borgmesteren sig, at kommunens jurister af egen drift undersøgte hans vederlag og fandt fejl. Borgmesteren medgiver, at han var ærgerlig over, at der var fejl i beregningen af hans vederlag, når revisionen hvert år gennemgår dette, og at han ikke var vidende om, at han havde fået udbetalt for meget. Borgmesteren betaler naturligvis det for meget udbetalte tilbage.

Usaglige afskedigelser

Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren har bedt om usaglige afskedigelser på flere navngivne ledere og medarbejdere. Det afviser borgmesteren. Han medgiver at have bragt afskedigelse på banen som en mulighed ved flere lejligheder, men aldrig uden sagligt grundlag.

Brud på god forvaltningsskik

Kommunaldirektøren hævder, at borgmesteren – i strid med god forvaltningsskik – ændrer i administrationens og direktionens indstillinger til kommunalbestyrelsen. Borgmesteren oplyser, at han udfordrer forvaltningen, og at han går ud fra, at forvaltningen kun ændrer indstilling, hvis den er enig med ham.


 

Mest Læste

Annonce