Succesrig ungerådgivning gøres permanent

08/3/13 10:43

Vordingborg Kommune

Siden 2009 har 2407 Ungerådgivning i Vordingborg Kommune hjulpet flere hundrede unge med at få så meget styr på deres liv, at de ikke ender med at droppe en uddannelse eller miste et job. Ungerådgivningen går nu fra at være et projekt til at blive et fast tilbud for unge mellem 13-23 år i Vordingborg.

Den gratis og anonyme 2407 ungerådgivning i Vordingborg Kommune er blevet så stor en succes, at den nu gøres permanent. Det sker når Ungerådgivningen fredag den 15. marts overgår fra de sidste tre år at være drevet af projektmidler fra Socialministeriet til at blive et fast tilbud til de unge finansieret af Vordingborg Kommune, Vordingborg Gymnasium og HF samt ZBC. Desuden bakker Arbejdernes Boligselskab ved at stille en lejlighed på Kildemarksvej i Vordingborg gratis til rådighed, så Ungerådgivningen kan fortsætte midt i unge- og uddannelsesmiljøet.

Siden 2009 har over 500 unge brugt 2407 Ungerådgivningen, som er et gratis og anonymt tilbud om rådgivning og samtaler til unge mellem 13-23 år. Her kan de unge få hjælp til at takle deres livssituation, så de kan magte deres uddannelse og ungdomsliv. Derudover kan de få hjælp til at finde rundt i det offentlige system og andre instanser, så de opsøger den rette hjælp. Ungerådgivningen kan kontaktes via mail på [email protected], sms eller opringning til telefon 24 22 74 07. De unge får svar indenfor 24 timer alle ugens dage – deraf navnet 2407.

Ungerådgiverne er alle uddannet til at kunne tale med unge og forholde sig professionelt til de unges problemstillinger. Som en ung siger, ”Det er super, at det er en man ikke kender, og at man kan være anonym”. I samtalerne bliver de unge mødt med anerkendelse og fokus på deres styrker og ressourcer. De bliver udfordret til at se nye veje og få nye forståelser, der kan hjælpe dem videre.

I en evaluering fortæller de unge, at de har følt sig rigtig godt modtaget i rådgivningen, og at de har fået redskaber til at tackle deres situation og komme videre. Flere nævner også, at de har fået øjnene op for deres egne ressourcer. Alt sammen noget, som har været med til at forebygge problemer, som ellers let kunne vokse sig større eller stå i vejen for at passe en uddannelse eller blive i job.

Tilbuddet har i de tre år vist sig at bidrage med en vigtig og forebyggende indsats overfor de unge i Vordingborg Kommune., og det er på den baggrund at Vordingborg Kommune sammen med Vordingborg Gymnasium og HF samt ZBC har besluttet at fortsætte Ungerådgivningen som et fast tilbud i kommunen. Ungdommens Uddannelses-vejledning (UU) er også en vigtig samarbejdspartner. For at styrke samarbejdet endnu mere vil 2407 Ungerådgivningen og UU-vejledningen fremover have fælles lokale på VU.

Alle interesserede borgere er velkomne til den officielle indvielse:
Fredag den15. marts 2013 kl.12-14 i rådgivningens lokale på Vordingborg Uddannelsescenter Chr. Richartsvej 43-45, (ved indgangen til Vordingborg Gymnasiet og HF samt ZBC)  

Annonce