Ledelsesekspert: Undgå et forudsigeligt bestillingsarbejde

Ledelse

26/1/17 10:00

Daniel Holst

Giv Ledelseskommissionen frie hænder, se bort fra fordomme og særintereser og husk nu, at der findes rigtig meget viden om området, skriver professor Kurt Klaudi Klausen i sit oplæg til Ledelseskommissionen.

Mit håb er, at Ledelseskommissionen ikke leverer et forudsigeligt bestillingsarbejde, men en gang for alle kan få sat skik på, hvad offentlige ledelse drejer sig om og få aflivet forsimplede opfattelser, så man i stedet bidrager til en nuanceret forståelse af og debat om, hvordan vi udvikler det offentlige lederskab.

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

Ikke indblanding. Det vil sige, at kommissionen får frie hænder til at forfølge kommissoriet, og at opdragsgiver ikke censurerer det endelige resultat.

Kompetent sammensætning. Det vil sige, at kommissionen sammensættes af personer, der har indsigt i og forståelse for rammer og betingelser for offentlig ledelse. Og at de, der ikke måtte have det på forhånd, ser med friske øjne på sagen og er åbne overfor at sætte sig ind i, hvad offentlig ledelse drejer sig om. Man bør undgå paritetisk sammensætning – fx at stat, regioner og kommuner, faglige organisationer og alle mulige forskningsmiljøer skal være repræsenteret. Det er sjældent, at en sådan sammensætning borger for kvalitet, og det skulle jo nødigt ende i interessekampe.

Uden bias og fordomme. Jeg forventer og håber, at kommissionen kan arbejde uden forud indfattede meninger og fordomme, men tværtimod se det som sin opgave at finde frem til tingenes ”sande” tilstand. Og at medlemmerne vil aflive myter om offentlig ledelse og i stedet finde ud af, hvad der er op og ned i viden om og holdninger på feltet. Specielt er det vigtigt at finde ud af, hvorfor nogle offentlige ledere er så dårlige.

Viden og undersøgelser. Jeg forventer og håber, at kommissionen vil bygge på den forskning og viden, der allerede eksisterer, og selv foretage undersøgelser for at afdække eventuelle huller i denne viden.

Balancering, nuancering og forudsigelighed. At man bestræber sig på i arbejdet og med sammensætningen at undgå, at reduktionistiske og forudsigelige anskuelser og anbefalinger kommer til at dominere: Fx at styringsidealet skulle være eksempelvis NPM, NPG eller DEG. Eller at at anbefalingen skulle blive at god ledelse drejer sig om personaleledelse, distributiv ledelse, transformativ ledelse, samskabelse eller lignende.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce