Det fremtidige arbejdsmarked

Politik

26/2/18 1:51

Sasa Kovacevic

I de senere år har digitaliseringen været med til at ændre vores levemåde. Eksempelvis er smartphonen blevet uundværlig og er en stor bestanddel af mange danskeres liv, hvor vi både bruger den til at komme op om morgenen, ligesom vi styrer økonomi og

Der allerede tendenser i USA 

Det amerikanske arbejdsmarked kan ikke sammenlignes med det danske, ligesom vi har også har vidt forskellige måder at drive vores samfund på.

Derfor er det alligevel muligt at lære af hinanden, når der kommer nyere og mere effektive måder at gøre tingene på. I de senere år har et nyt fænomen vundet indpas i USA, karakteriseret ved the gig economy. 

The gig economy handler om mere frihed til individet på arbejdsmarkedet, hvor der især i IT-branchen i USA vurderes, at der findes mere end 30 procent, som arbejder selvstændigt, og tilbyder deres services til firmaer, hvilket gør dem uafhængige af en fast arbejdsplads (kilde). De arbejder freelance. Det har endnu ikke præget den danske arbejdsmarkeds sektor endnu, men der er allerede flere og flere konsulenthuse, som matcher firmaer med privatpersoner, hvilket på sin vis er samme model, som den tendens vi ser i USA.  

Her er arbejdsformen ofte i form af projektansættelser inden for en given tidsramme, hvilket giver en række fordele for både arbejdsgiver og freelancer.

En af de væsentligste fordele er, at personen der bliver ansat x antal måneder har større gejst og arbejdsmoral til at klø på, i og med det kun er i en begrænset tidsperiode.

Damask i Danmark

En dansk virksomhed, som har haft glæde af forretningsmodellen er Georg Jensen Damask. Georg Jensen Damask er sikre på, at denne model er grobund for topmotiverede ansatte – også selvom disse som udgangspunkt er projektansatte. Ligesådan bliver den person ansat på grund af et specifikt sæt af kompetencer, hvorfor det bidrager til at højne motivationsniveauet for den ansatte.

En HR-medarbejder fra Georg Jensen Damask udtaler:

”Ved brug af denne forretningsmodel er vi som virksomhed sikret en medarbejder, der ikke brænder ud i projektperioden. Samtidig giver modellen noget fleksibilitet til alle vore afdelinger, som har mulighed for, ikke bare udskiftet af medarbejdere, men især rokader intern i organisationen.”

Et mere digitalt samfund

Den større digitalisering bidrager ligeledes til, at samfundet ændrer sig, hvor nye smarte opfindelser gør mange ting mere effektive.

Der tales i fremtiden om, at IT bliver en større del af vores hver dag, hvor eksempelvis kunstig intelligens bidrager til, at robotter kan varetage opgaver for mennesker.

Størst af alle brancher i forhold til digitalisering og automatisering er sundhedssektoren.

Her er digitalisering først og fremmest et anker indenfor administration. Indenfor de senere år er teknologien dog rykket med ind på selve stuerne rundt omkring på landets hospitaler. I dag kan patienter selv udfylde skemaer med sygehistorik, booke samtaler med fx en psykolog og bestille frokost – via iPad’en på sengekanten.

Sundhedssektoren er et af de områder hvor en stigende digitalisering og automatisering virkelig vil sætte et mærkbart aftryk.

Personalet vil hurtigere kunne gennemføre undersøgelser, da der vil komme redskaber der både nemmere og ikke mindst hurtigere kan diagnosticere sygdomme. En af disse teknologiske opfindelser er allerede taget i brug på et af regionshospitalerne i Nordjylland – det drejer sig om Google glasses.

Google glasses er et par briller, som scanner kroppe og videregive informationer omkring, hvilken type lidelser en patient potentielt kan have.

Et område, hvor Google glasses allerede er flittigt brugt, er omkring spørgsmålet om barnløshed, hvor både private og offentlige instanser er positivt stemte overfor opfindelsen.

En repræsentant hos Dansk Fertilitetsklinik, som har mere end 50 års erfaring indenfor forskning og behandling af barnløshed, IVF, ICSI, TESE og insemination, uddyber:

”Vi er ikke gået så langt som at implementere brillerne, som en del af vores konsultationer. Dog er disse blevet en fast del af vores forskning til, hvordan vi hurtigere kan identificere eventuelle ’stopklodser’ for vores patienter i forbindelse med barnløshed, så man vi hurtigere kan komme i gang med den rette behandling.”