Konkurrence giver Greve mere effektiv plejecenterdrift

Greve Kommunes aktive brug af konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsområdet har resulteret i nye løsninger og effektiviseringsgevinster.

I Greve Kommune har man konkurrenceudsat personlig pleje, praktisk hjælp, delegeret sygepleje og hverdagsrehabilitering. Derudover har kommunen solid erfaring med udlicitering på plejecenterområdet, hvor Forenede Care siden 2012 har stået for driften på plejecentret Langagergård. I Greves egen erfaringsopsamling fra 2014 fremgår det, at konkurrenceudsættelsen foreløbig giver budgetlagte gevinster på 12,7 mio. kr. fra budget 2016 og frem. Desuden finder Greve, at samarbejdet med de private leverandører fremmer nytænkningen og dermed danner grobund for nye løsninger.

Læs mere fra DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

- Vi arbejder løbende på at sikre en optimal udnyttelse af kommunens ressourcer, der giver borgerne mest mulig kvalitet for pengene. I den forbindelse er konkurrenceudsættelse et nyttigt redskab, der giver os et sammenligneligt grundlag for valget mellem udlicitering eller egen fortsat opgaveudførelse, siger Pernille Beckmann, borgmester, Greve Kommune.

På baggrund af de positive erfaringer med konkurrenceudsættelse valgte Greve Kommune i 2015 at udbyde driften af endnu et af kommunens plejecentre. Denne gang var det kommunen selv, der vandt opgaven, men det betyder ikke, at Greve Kommune vil undlade at genudbyde opgaven, når perioden er udløbet. Det skyldes, at konkurrencen med private leverandører har givet incitament og erfaringsgrundlag til at udvikle driften af plejecentret.

- Greve er et godt eksempel på, at det ikke blot er udliciteringen, men selve konkurrencesituationen med de private leverandører, der skaber grundlag for udviklingen af bedre løsninger. Kommunerne kan kort sagt have gavn af at sammenligne sig med det private marked for at undersøge, om opgaverne kan løses bedre og billigere, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør, DI.

Læs mere om kommunernes konkurrenceudsættelse her

Emneord: OPS, Offentligt privat samarbejde, DI, Dansk Industri, Konkurrenceudsættelse, Greve Kommune, Plejecenter, Privatisering, Mette Rose Skaksen, Pernille Beckman, Kvmail2017

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også