BDO tør stille de frække spørgsmål

Ledelse

05/12/2012 15:32

BDO Kommunernes Revision

BDO udfører i dag mange forskellige konsulentopgaver på beskæftigelsesområdet. Vores erfaringer bunder derfor i en daglig kontakt med de danske kommuner i forbindelse med udførelse af konsulentopgaver. Vi er altid parate til at rådgive og sparre, når det gælder de store udfordringer og omstillingsprocesser på området.

Beskæftigelsesområdet er jævnligt genstand for lovændringer og gennemgribende reformer. Reformerne kræver ofte en omlægning af både organisering, arbejdsgange, redskabsanvendelse og økonomi. Reformerne kræver derfor overblik over målgrupper og indsats, samt over de økonomiske og faglige konsekvenser af omlægningerne.
Seneste eksempel er reformen af fleksjob- og førtidspensionsområdet, der vil betyde store ændringer i indsatsen overfor de tungeste målgrupper og stille nye krav til kommunernes organisering og arbejdstilrettelæggelse.

BDO kan bistå med implementering af fleksjob- og førtidspensionsreformen i jeres kommune ved:

  • Organisationstilpasning og etablering af rehabiliteringsteams

  • Kompetenceudvikling i forhold til det tværfaglige samarbejde

  • Etablering af nye snitflader og arbejdsgange

  • Implementering af lovændringer i eksisterende administrationsgrundlag eller etablering af et administrationsgrundlag for området

  • Implementering af nye metoder i organisationen

  • Analyse af hidtidige fleksjob- og pensionstilkendelser med henblik på at få overblik over målgruppen for ressourceforløb

  • Overblik over den eksisterende tilbudsvifte og identifikation af behov for nye tilbud i ressourceforløbene

  • Estimering af de økonomiske konsekvenser af implementering af reformen.                                                             

Vi har tidligere hjulpet Billund Kommune med at optimere og beskrive arbejdsgange og snitflader på hele beskæftigelsesområdet. Det siges om vores sparring:

““BDO har opnået stor respekt og tillid både hos ledelse og medarbejdere. BDO’s konsulenter er fagprofessionelle både hvad angår juraen og de konkrete arbejdsprocesser. De tør stille de frække spørgsmål og i samarbejde med medarbejderne komme frem til den optimale arbejdsgang”, sagt af Arbejdsmarkedschef Inger Bønding, Billund Kommune.

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer på vej, er du velkommen til at kontakte Senior Manager Ann Frederiksen, telefon 5158 6081, mail: [email protected]

Læs mere om vores ydelser på beskæftigelsesområdet her

 

Mest Læste

Annonce