Der er penge at spare ved forebyggelse!

Velfærd

13/5/12 10:00

BDO Kommunernes Revision

En gennemsnitlig dansk kommune med 50.000 indbyggere betaler årligt ca. 180 mio. kr. til sygehusbehandling. Ifølge Chris Enrico Petersen, partner og rådgivningschef hos BDO Consulting kan kommunerne spare mange penge ved at iværksætte flere målrettede aktiviteter i forhold til forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, så de i mange tilfælde helt kan undgå, at borgerne uhensigtsmæssigt bliver indlagt på sygehuset. Af Chris Enrico Petersen

– Der er f.eks. store forskelle på kommunernes prioritering, når det handler om forebyggelse, genoptræning og rehabilitering, og det kan i den grad ses på den medfinansiering, som den enkelte kommune har til sygehusvæsenet, forklarer Chris Enrico Petersen.

– Nogle kommuner sparer allerede rigtig mange penge ved en målrettet indsats overfor de 1,5 mio. danskere, der lider af en kronisk sygdom, forklarer han og fortsætter undrende: - Når vi ved, hvad der virker, hvorfor bliver det så gjort så forskelligt i kommunerne?

Chris Enrico Petersen mener, at der skal langt mere målrettede handleplaner til. Handleplaner, der bygger på den tilgængelige forskningsbaserede viden og som vedholdende prioriterer ressourcer til det, der giver ”mest mulig sundhed for pengene”.

Handleplanerne bør også fokusere på at optimere det fagprofessionelle samarbejde internt i kommunen og være retningsgivende for kommunens rolle og ansvar i et velfungerende samarbejde mellem sygehus, praktiserende læge, speciallæger og kommunen.

BDO Consulting tilbyder kommunerne indsamling af data, analyser af data og benchmarking i forhold til andre kommuner. BDO´s konsulenter tilbyder desuden rådgivning og procesbistand i forhold til udarbejdelse af handlingsplaner og prioritering af de forebyggende indsatser baseret på evidensbaseret viden.

Målet for BDO Consultings rådgivning er altid at tilpasse den tilgængelige viden til den enkelte kommune, så kommunen opnår størst mulig sundhed for pengene.

Læs mere her 

Annonce