Udnyt muligheden - der er potentiale for stordrift på hjælpemiddeldepoterne!

Ledelse

12/03/2013 12:01

BDO Kommunernes Revision

BDO har for KL gennemført en foranalyse af stordriftsfordele i kommunerne. Rapportens konklusion viser at – der er effektiviseringspotentialer ved øget kommunal samdrift. På hjælpemiddelområdet handler det primært om samdrift af hjælpemiddeldepot(erne) og herunder antal lokationer og anlæg, bedre udnyttelse af organisationens samlede ressourcer.

Der er i Danmark eksempler på samdrift af hjælpemiddeldepoter. Men kendetegnende for disse eksempler er generelt, at der ikke er taget eksplicit beslutning om, at samdriften har haft til formål at indhente effektiviseringer via stordriftsfordele. Dette skyldes først og fremmest, at der ikke har været et mål om at etablere et shared service samarbejde for derigennem at indfri de væsentligste stordriftspotentialer, men derimod en tilgang til samarbejdet som så at sige er startet i det små for derefter at have udviklet sig over tid, og hvor stordriftspotentialerne har indfundet sig løbende. Altså, at det fremstår mere eller mindre tilfældigt, at organiseringen er blevet til samdrift.

BDO mener, at der kan realiseres betydelige effektiviseringspotentialer på lønninger, indkøb samt bygninger og anlæg, ved at være konsekvent og følge målet om shared service hvor potentialerne kan hentes både de faste som de variable omkostninger på hjælpemiddelområdet.

For at kunne realisere stordriftspotentialerne på hjælpemiddelområdet skal flere forudsætninger være indfriet. Blandt andet er det væsentligt for indfrielsen af stordriftsfordelen, at der ved samdrift, defineres et fælles serviceniveau. På kort sigt vil det i en række kommuner være svært at realisere stordriftspotentialet ved fælles indkøb, netop fordi kommunerne er bundet op på indkøbsaftaler – men på længere sigt kan der være større potentialer at indhente ved et fælles indkøb.

I forhold til at indhente stordriftspotentiale på lokationer, forudsættes det, at antallet af depoter reduceres – optimalt set til kun ét depot, der varetager driften for to eller flere kommuner.

I kan læse BDO’s samlede foranalyse for KL her.

BDO byder kommunerne op til dialog og inspiration med et gå-hjem-møde om kommunal samdrift. Hør hvordan kommunerne kan bane vejen til at realisere væsentlige effektiviseringspotentialer, og samtidigt sikre, at opgavekompetencen bliver på kommunale hænder. Vi fortæller blandt andet, hvorfor BDO tror på kommunalt samarbejde? Herunder
udfordringer og muligheder, giver jer inspiration til at komme i gang, ser på kommunale samarbejdsformer og giver plads til erfaringsudveksling.

Læs mere her, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig arrangementet.

For yderligere information kontakt gerne:
Partner, Rådgivningschef Chris Enrico Petersen, mail: [email protected], telefon: 2429 5150
 

Mest Læste

Annonce