Udnytter I effektiviseringsmulighederne på Vej- og Parkområdet?

Ledelse

12/03/2013 11:49

BDO Kommunernes Revision

BDO byder kommunerne op til at finde nye effektiviseringer gennem kommunalt samarbejde på Vej og Parkområdet.

En foranalyse af stordriftsfordele i kommunerne, som BDO netop har gennemført for KL, viser, at der er betydelige effektiviseringspotentialer ved øget kommunalt samarbejde om driftsopgaverne på Vej- og Parkområdet. Der er tale om så betydelige potentialer, at kommunerne bør overveje om kommunal samdrift kan være et attraktivt alternativ/supplement til den konkurrenceudsættelse, som mange kommer i dag benytter sig af på Vej- og Parkområdet.

Med andre ord kan samdrift på Vej- og Parkområdet være et alternativ, der både kan sikre konkurrencedygtig drift af området samtidigt med, at kompetencen forbliver på kommunale hænder!

Kommunal samdrift kan antage mange former – der kan enten være tale om samarbejde, hvor kommunerne enten indgår i løse netværk, forpligtende partnerskaber eller deciderede fælleskommunale selskaber med henblik på at få løst kommunale opgaver. BDO’s foranalyse viser generelt set, at jo mere forpligtende samarbejde jo større effektiviseringspotentialer er der til stede.

Effektiviseringspotentialerne på Vej- og Parkområdet består kort sagt i, at kommunerne gennem samarbejde og derved større enheder meget bedre kan udnytte personalets kompetencer, optimere brugen af maskinel, reducere antallet af lokationer, styrke styringen gennem præcise servicestandarder samt slanke behovet for ledelse og administration.

Fx er der i dag ofte stort potentiale for at udnytte det specialiserede maskinel bedre, ligesom der ofte er stordriftsfordele forbundet med fx vagt og udkald i forbindelse med vintertjenesten, kommunens maskinværksteder, optimering af antal stillepladser og materielgårde, udnyttelse af indkøbsfællesskaber samt bedre udnyttelse af kompetencerne hos det specialiserede personale (brolæggere, træklatrere, å-folk mv.). Derudover kan der også være stordriftsfordele forbundet med, at kommunerne i samarbejde udvikler og implementerer klare servicestandarder og niveauer, og herunder foretager de nødvendige arealregistreringer.

BDO’s foranalyse viser, at kommunerne ikke kommer sovende til disse effektiviseringsgevinster. Realisering af effektiviseringsgevinster på Vej- og Parkområdet kræver først og fremmest, at kommunerne sætter klare mål for, hvad og hvor meget der skal effektiviseres. Dernæst kræver det, at kommunerne udarbejder en robust business case, der tager højde for de kommunale forskelle, så de ikke bliver barrierer senere i samarbejdet.

Gør kommunerne det, så er vejen banet for at realisere væsentlige effektviseringspotentialer, og samtidig sikre at opgavekompetencen bliver på kommunale hænder. I kan læse BDO’s samlede foranalyse for KL her.

For yderligere information kontakt:
Partner, Rådgivningschef Chris Enrico Petersen, mail: [email protected], telefon: 2429 5150
Senior Manager Carsten V. Frandsen, mail: [email protected], telefon: 2429 5049

 

Mest Læste

Annonce