Digital konkurrence: Dræb ikke det frie it-marked i velfærdens navn

Infrastruktur

11/08/2018 10:00

Per Roholt

Skal offentlige myndigheder i stigende grad udvikle deres egne it-løsninger? Nej, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG. Læs hans argumenter.

Digital konkurrence: Det offentlige er naturligt nok altid på jagt efter optimeringsmuligheder, og it-branchen ser det som en naturlig opgave at understøtte det mål.

Alligevel blinker alle de advarselssignaler rødt på mit indre dashboard, når jeg læser innovationsminister Sophie Løhdes indlæg om offentlig it på Den Offentlige. 

I artiklen med overskriften Finansministeriet: Fælles løsninger skal give flere penge til kernevelfærd, gør innovationsministeren sig til talsmand for, at kommunerne og regionerne skal have de samme lønsystemer. Offentlige myndigheder skal i højere grad gå sammen om at løse administrative opgaver, så der kan frigives penge til kernevelfærd:

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- Vi vil hellere bruge penge på velfærd end på administration. Og det er helt oplagt, at f.eks. it-drift og løn- og bogholderiopgaver løses i fællesskab. Det gør man allerede flere steder i det offentlige, men hvis vi skruer yderligere op for de fælles løsninger, vil vi kunne frigive rigtig mange penge, som vi kan bruge på eksempelvis sundhed, ældre og andre kernevelfærdsområder, udtaler Sophie Løhde.

Markedet kan selv

Generelt er jeg sådan set enig med ministeren i, at kommunerne og regionerne skal arbejde sammen om de administrative opgaver. Men det ser vi allerede i rigtig mange tilfælde, specielt kommunerne er gode til at samarbejde.  

Og det kan de sagtens gøre med den palette af  løsninger, der allerede er til rådighed fra en række forskellige teknologileverandører på markedet. 

Den nuværende konkurrence på markedet for offentlig it sikrer nemlig, at både kommuner og regioner får de systemer, der understøtter deres behov, og systemerne bliver løbende vedligeholdt og udbygget, da de eksisterende løsninger konstant er udsat for udbud, der stiller stadig større og større krav til leverandørerne.  

Selv om det lyder besnærende, at regionerne kan spare penge ved at lave store fælles udbud på fx bogholderi, it-drift mm, så risikerer det offentlige i værste fald at skyde sig selv i foden og ødelægge et velfungerende, konkurrencepræget og dybt professionelt it-marked. I bedste fald får det offentlige genskabt nye store it-monopoler, der vil begrænse innovation og sætte en kæp i den konkurrencedrevne udvikling mange år frem.

EG/Samfundsdesign på DenOffentlige

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder.

Virksomheden er aktiv redaktør for eget indhold på DenOffentlige og driver hertil sine egne dialogplatforme på SamfundsDesign.dk og 
TransformationTools.dk

 

Så hold nu fast i tanken om, at der skal være flere leverandører på markedet for offentlig it. Lad så det offentlige, det vil i den her sammenhæng sige kommuner og regioner, selv bestemme, hvem de vil samarbejde med. Det giver et sundt marked, hvor der kan skabes arbejdspladser i de private IT virksomheder samtidig med, at kommunerne og regioners løsninger inden for løn og økonomi løbende forbedres uden direkte omkostning for det offentlige. 

Et bredt udvalg af leverandører og et marked præget af flere konkurrerende løsninger forhindrer ikke fællesskaber blandt kommuner og regioner. 

Læs artikel: Bedre ressourcestyring i Region Hovedstaden skal optimere patientforløb

Mindre, ikke mere, statslig it

Sidst - men ikke mindst - er jeg også betænkelig, når Finansministeriet vil gennemføre en yderligere samling af den basale it-drift i Statens It for de ca. 19.000 it-brugere i staten, der indtil nu har stået uden for et større it-fællesskab. I grund en mystisk tilgang til det private erhvervsliv fra en regering, der i øvrigt bryster sig af at hvile på et liberalt grundlag.

ITB, brancheforeningen, hvor jeg sidder i gruppen for offentlig digitalisering, kæmper vi for et sundt, frit it-marked. Og det betyder for os, at offentlige indkøb af it og it-ydelser skal understøtte konkurrencen og udnytte bredden i markedet, hvor der er næsten 3.000 meget forskellige og specialiserede it-leverandører . Samtidig bør det offentlige efter vores overbevisning ikke udvikle nye løsninger for offentlige midler, hvis der allerede findes velfungerende løsninger på markedet.

Og uanset hvad, så er it-drift ikke raketteknologi, og der findes allerede leverandører på markedet, der kan løfte opgaven. Så staten bør ikke se det som sin opgave at tage endnu flere it-opgaver til sig. Når det offentlige private samarbejde fungerer bedst, kender alle partner deres rolle og ansvar. Lad nu det offentlige stå for at forvalte og administrere love og regler, så kan vi som teknologleverandører levere den it-understøttelse, der skal til for at effektivisere det offentlige. 

Det er vigtigt, at man ikke for den hurtige gevinst vælger at dræbe det private it-marked i velfærdens navn.

Læs artikel: Derfor er OPS en nødvendighed

Læs mere: Offentlig digitalisering, der skaber værdi. 

Læs mere: Lad os sammen digitalisere det offentlige

Mest Læste

Annonce