Økonomi: Få nu styr på det specialiserede børneområde

Ledelse

21/01/2018 07:00

Per Roholt

Arbejdet med økonomistyring halter på det specialiserede socialområder, lyder konklusionen i en undersøgelse som VIVE har foretaget for KL. Men værktøjer til at styre økonomien findes og er faktisk på plads i mange kommuner.

Økonomi: På det specialiserede socialområde halter kommunernes økonomistyring bagefter. Det konkluderer VIVE i en analyse af området, som er gennemført på vegne af KL og fornylig omtalt i Danske Kommuner.

Bag analysen står partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem regeringen og KL, der har bedt VIVE om at udarbejde en analyse af økonomistyringen på det specialiserede børn- og ungeområde.

Læs mere om effektbaseret økonomistyring

Formålet med analysen har været at inspirere kommunerne med hensyn til, hvordan de kan videreudvikle deres nuværende økonomistyring på det specialiserede børn- og ungeområde, og analysens resultater henvender sig blandt andet til økonomidirektører, økonomichefer og familiechefer.

Faglighed og økonomistyring hånd i hånd

I analysen peger VIVE blandt andet på, at faglighed og økonomi med fordel kan tænkes sammen, og at det er afgørende med en tydelig strategi, som både understøtter høj faglighed og god ressourceudnyttelse.

Af analysen fremgår det, at det specialiserede børneområde halter bag de øvrige sektorer, eller som VIVE skriver:

"Den generelle udvikling i økonomistyringsresultaterne dækker imidlertid over forskelle mellem sektorområderne, hvor bl.a. det specialiserede børn og unge-område gennemsnitlig set for kommunerne udviser dårligere budgetoverholdelse og budgetpræcision end de øvrige sektorområder. Det specialiserede børn og unge-område er endvidere et af de sektorområder, hvor de kommunale økonomichefer- og direktører forventer de største styringsudfordringer i de kommende år.", hedder det i rapporten Inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn og unge-område.

Seks anbefalinger og seks kommentarer 

I rapporten fremlægger VIVE desuden seks gode råd til de økonomiansvarlige på børneområdet.

EGs product manager Lasse Mikkelsen har set på de seks anbefalinger og er enig i, at kommunerne halter bagud på børneområdet i forhold til det specialiserede socialområde. Til gengæld mener han også, at de digitale værktøjer til en bedre økonomistyring rent faktisk findes og er lige til at tage i brug.

- Set fra EGs side ville kommunerne fx kunne benytte vores EG Sensum-løsning, især vores økonomi-modul, på samme måde som en lang række af kommunerne gør det på voksen-handicapområdet.

Her er hans kommentarer til VIVEs seks anbefalinger til kommunerne.

Anbefaling 1: Der skal lægges en fælles faglig og økonomisk strategi i kommunerne, og den skal selvfølgelig tilpasses hver enkelt kommune. Det handler i praksis om blandt andet at gøre rådgiverne mere ressourcebevidste og give de økonomiske konsulenter bedre faglig indsigt.

Kommentar: I EG Sensum har rådgivere og økonomiske konsulenter mulighed for at vidensdele og få adgang til fælles data om borgerens sag. På den måde har de fuldt indblik i hinandens respektive fagområder. I praksis betyder det, at rådgivere kan se, hvad indsatsen koster, og have dette med i deres bevidsthed. De kan også se konsekvenserne af at hæve eller sænke de enkelte takster samt forlængelser af indsatser. Økonomifolk kan få faglig indsigt i borgerens sag, og få en større forståelse for, hvilke udfordringer borgeren står med, og dermed en mere realistisk forventning til, hvor langt og intensivt en indsats skal være og dermed også den forventede pris.

Anbefaling 2: Kommunerne skal lægge retningslinjer, der understøtter en effektiv sagsbehandling. Blandt andet kan et modtagelsesteam være med til at sikre ensartet og faglig sikker håndtering i opstarten. Det er også vigtigt, at der er en fast form på opfølgning af sagerne. Samtidig er det vigtigt at slå fast, hvem der sidder med hvilke kompetencer i sagsbehandlingen.

Kommentar: EG Sensum understøtter best practice på området, blandt andet med fuld understøttelse af ICS, Integrated Childrens System, FIT og andre faglige metoder. Systemet understøtter samtidig en effektiv behandling af underretninger og indeholder værktøjer, der sikrer ensartede, lovmedholdelige, faglige arbejdsgange i form af sagsmodeller med de faste aktiviteter der skal udføres på en sag. Alle opgaver er forsynet med opfølgningsdatoer med automatisk påmindelser til sagsbehandlere eller et team.

Anbefaling 3: Der skal være en håndfast rammestyring baseret på data. Det vil sige, at hvis der bruges mere på ét område, så er man nødt til at bruge mindre et andet sted for at sikre, at budgettet overholdes.
Kommentar: EG Sensum indeholder alle de nødvendige værktøjer til rammestyring og økonomisk overblik. Med få kliks får man fx få adgang til budget, økonomisk overblik og aktuelt forbrug på tværs af områder/paragraffer, baseret på faktiske bevillinger foretaget af rådgivere til borgere.

Anbefaling 4: Selvom det er et område, hvor der kan opstå uventede udgifter, er det en god idé for kommunerne at have sat sig fast på nogle budgetforudsætninger omkring antal sager og gennemsnitsudgifter. På den måde får man et overblik over, hvad de forskellige tilbud, for eksempel plejefamilie eller netværksfamilie, koster.

Kommentar: EG Sensum understøtter, at man, på baggrund af faktiske bevillinger, kan trække tal på gennemsnitspriser på fx paragrafområde. Med udgangspunkter i disse tal, kan man simulere forventede udgifter og forecaste på baggrund af disse.

Anbefaling 5: Der kan være stor forskel på, hvad hver enkelt sag koster. Derfor er det nødvendigt med hyppig opfølgning på sagerne både på cpr-niveau og på den samlede økonomi.

Kommentar: EG Sensum indeholder de nødvendige funktioner, så økonomiske konsulenter eller rådgivere kan med få klik fremsøge en borger og få økonomisk overblik deres sager og økonomiske udgifter på disse, både enkeltvis og samlet set.

Anbefaling 6: Det er en fordel med både faglige og økonomiske styringsnøgletal. De faglige, ikke-finansielle nøgletal kan for eksempel handle om antal anbringelsesdage, antal børn eller antal bekymrende fraværsdage for hver enkelt barn. Det skal ske i sammenhæng, så de to niveauer hele tiden flettes sammen og understøttes ordentligt.

Kommentar: EG Sensum indeholder en række statistikværktøjer, både til faglige og økonomiske statistikker. Der kan fx trækkes sagsstatistik på en række forskellige parametre, herunder unikke personer, antal (anbringelses)dage og helårspersoner, samt økonomiske nøgletal på tværs af alle sager, med mulighed for detaljeret filtrering og nedbrydning af tallene.

ILLUSTRATION

Læs mere om EG Sensum

Om analysen

VIVEs analyse er lavet i samarbejde med seks kommuner, Hvidovre, Middelfart, Horsens, Kolding, Syddjurs og Mariagerfjord, hvor VIVE har interviewet alle relevante faggrupper.

Mest Læste

Annonce