Poul Venø: Selvbetjeningsløsninger skal være mere brugervenlige

Ledelse

23/11/2017 11:30

Per Roholt

Herning Kommune er én af landets mest digitale kommuner, selv om der stadig er et stykke vej at gå. En ny digitaliseringsstrategi med fokus på værdi og mere brugervenlige selvbetjeningsløsninger.

Herning Kommune har i årevis haft fuld damp på digitaliserings-toget.

Køreplanerne i form af bølgeplanerne er fulgt seriøst uden forsinkelser, og den midtjyske kommune har loyalt investeret timer og kræfter  i såvel selvbetjeningsløsninger som store administrative systemer, der håndterer kommunens løn- og økonomistyring.

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Kommune-Ekspressen på heden har dog langt fra mistet damptrykket. For en ny  digitaliseringsstrategi for 2017-2020 sikrer, at kommunen fortsat er med helt fremme.

-  Fremover vil vi fx stille relevante data fra vores digitale løsninger til rådighed for borgerne og virksomheder i det omfang, det giver mening og værdi, blandt andet igennem SAPA og diverse apps, forklarer kommunens it- og digitaliseringschef, Poul Venø.

It-løsninger skal skabe værdi og give mening
Når Poul Venø skal forklare hovedtankerne i kommunens digitaliseringsstrategi, dukker ordet værdi op - igen og igen:

- Digitaliseringen betyder noget for os. Men vi har sat et klart fokus på de områder, hvor det skaber værdi for borgere, for virksomhederne og for medarbejdere, når vi digitaliserer, forklarer Poul Venø.

Ny digitaliseringsstrategi
Kommunens nye digitaliseringsstrategi for 2017 til 2020 bygger da også på fire grundlæggende principper, der alle tager sigte på værdiskabelse, eller som kommunen formulerer det:  

  • Vi inddrager borger og virksomheder, når det er muligt og giver værdi.
  • Vi går efter succes ved at tænke stort og starte småt.
  • Alle nye løsninger er brugervenlige og sikre
  • Digitalisering skal altid give værdi.

Poul Venø ved godt, at pæne ord i velmente strategier alene ikke gør hele forskellen.

- Det afgørende har været og er stadig,  vores ledere og medarbejderes evne til at anvende digitalisering, hvor det giver værdi i praksis. For borgere og virksomheder er det som udgangspunkt ofte mere et spørgsmål om gode serviceoplevelser, end det er egentlige økonomiske fordele.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Hvad ser du som barriererne for den digitale udvikling i Herning Kommune?

- Barriererne er faktisk få. Typisk er de opstået, fordi de første digitale løsninger ikke var særligt  brugervenlige, hverken i forhold til borgere, virksomheder eller medarbejdere. Så barriererne er til at overkomme. Alle vil jo gerne bruge nye teknologiske løsninger. Ingen er modstander af forandringer. De nye løsninger skal bare give mening og værdi for brugerne.

Problemet er, at der slet ikke var tænkt på brugervenlighed i de første digitaliseringsstrategier. Derfor var leverandørernes løsninger opbygget helt traditionelt med masser af funktionalitet på hvert eneste skærmbillede i stedet for kun at vise og præsentere de data og oplysninger, der var behov for på skærmen.

Hvad kan it-leverandørerne bidrage med for at skubbe på digitaliseringen i kommunen:

- Fremtidige it-løsninger fra leverandørerne skal være brugervenlige. Som bruger skal man guides igennem sine valgmuligheder, så man får de oplysninger, som man har behov i den givne situation.

Og så skal leverandørerne udvikle it-løsninger, som let kan integreres med andre systemer, når behovet opstår. Selve teknologien skal kunne rumme løbende udvikling, så man hele tiden er på omgangshøjde med tidens mulige teknologi.

Hvordan skal samspillet mellem det offentlige og de private it-leverandører fungere for at understøtte Herning kommunes mål?

- Vores dialog vil ihvertfald handle om, hvilken værdi vi sammen kan skabe for borgere, virksomheder og medarbejdere ved at udvikle, implementere og supportere en ny it-løsning.

Desuden bliver samarbejdet med KOMBIT meget mere vigtigt fremover, så det vil Herning Kommune understøtte.

EG/Samfundsdesign på DenOffentlige

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder.

Virksomheden er aktiv redaktør for eget indhold på DenOffentlige og driver hertil sine egne dialogplatforme på SamfundsDesign.dk og 
TransformationTools.dk

 

Hvor Herning Kommune selv vil udvikle løsninger, tager vi udgangspunkt i vores fire digitale principper, som grundlaget for dialogen med de private it- leverandører. De systemer, Herning Kommune vil udvikle selv, vil alltid være i samarbejde med det private marked.

Hvordan ser du digitaliseringen af kommunen udvikle sig i de kommende år?

Udvikling i Herning Kommune vil tage udgangspunkt i den nye digitaliseringsstrategi. Derfor har vi fokus på at få etableret en "organisation som kan navigere digitalt" - altså få en digital tænkning ind i dagligdagen og få det digitale ind i løsning af vore daglige opgaver i fagområderne.

Vi kommer også til at vælge fra, fravælge systemer, som ikke giver værdi, så vi kan skabe nye løsninger.  For et mål i digitaliseringsstrategien er at få udviklet automatisering af bl.a. de interne økonomidata og andre data ved brug af robotics. 

Derfor har vi fokus på at få etableret et formaliseret samarbejde med eksterne aktører som Open Data, der arbejder med områder som Smart City og Internet of Things (IOT).

Hvordan vil I nå I mål med jeres store ambitioner for fremtiden?

- Det er jo en løbende proces, hvor vi ikke har sat deadline på. Det er forandringer – nu bare med digitalisering som driver.

Forandring er et rammevilkår i det offentlige, der konstant må forandre sig for at imødekomme de skiftende  forventninger til  service fra borgerne og virksomhederne, samt ikke mindst vore egne medarbejdere i fagområderne. 

Lige nu hedder forandringens årsag digitalisering. I tidernes morgen hed det EDB, så blev det IT, og nu er det så digitalisering. Og ja - der er forskel. Nu anvender vi flere devices - smartphones, tablets , PC, her- og nu-informationer, og vi er on-line 24-7-365. Vi skal hele tiden have evnen til at kunne forandre os - nu også med digitalisering som udgangspunkt.

Herning Kommune er efter Kommunalreformen i 2007 en del af Region Midtjylland. Med sine 88.386 indbyggere og er Herning den 12.største kommune i Danmark målt i forhold til indbyggertal.

Mest Læste

Annonce