Vollsmose Sekretariatet: Vi kan nu dokumentere vores værdi

Velfærd

24/9/17 4:30

Per Roholt

Rådgiverne i Vollsmose Sekretariatet dokumenterer nu alle bebeoerhenvendelser systematisk.

Rådgiverne i Vollsmose Sekretariatet i den landskendte Odense-bydel valgte i 2013 at dokumentere i EG Sensum for at sikre sig en ensartet og professionel dokumentation af alle henvendelser fra bydelens borgere. 

Tidligere blev beboerhenvendelserne ikke registeret systematisk, idet den enkelte medarbejder selv registrerede de enkelte sager i alt lige fra kinabøger til regneark. Men skærpede krav til effekt af indsatsen, foranledigede sekretariatet til at gå mere systematisk til værks.

I dag er gamle beboersager digitaliseret, og hvert år oprettes godt 500 nye borgerhenvendelser alle som sager i systemet. Samtidig er brugen af systemet udvidet til fx at omfatte rådgivningssager.

Vollsmose Sekretariatet
Vollsmose Sekretariatet fungerer som den udøvende organisation i et offentligt privat partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Civica samt beboerrepræsentanter fra Vollsmose. Med et strategisk mål om at forandre Vollsmose fra et særligt udsat boligområde til en bydel i Odense arbejder Vollsmose Sekretariatet med samskabende processer inden for boligsocial udvikling, erhvervsudvikling og byudvikling. 

Sekretariatet er en projektorganisation, der leverer en række supplerende indsatser, som koordineres nøje med de almene velfærdstilbud.

Læs mere fra EG

EG er Skandinaviens førende it-servicevirksomhed med over 12.000 kunder. EG deler viden og erfaringer på DenOffentlige. Se EG's DenOffentlige-profil på her. 

Sekretariatets indsatser og aktiviteter finansieres af infrastrukturmidler, boligsociale midler, andre fondsmidler samt lokale medfinansieringer.

Læs mere om Vollsmosesekretariatet her.

Vollsmose – en bydel i Odense
Vollsmose i udkanten af Odense består af 3.604 lejeboliger, der bebos af 9.238 mennesker. 73 procent af Vollsmoses beboere er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, hvilket blandt andet betyder, at der tales mere end 80 forskellige sprog i bydelen.

Vollsmose huser også godt 250 internationale studerende, der er tilknyttet forskellige studieretninger i Odense. De almene boliger i Vollsmose ejes af boligselskaberne Civica og FAB.

Læs mere hos EG Gruppen om løsningen.

 

Annonce