Whitepaper: Udviklingstendenser og muligheder inden for vagtplansystemer

Velfærd

01/09/2017 14:15

Per Roholt

Tendenserne og rammerne åbner sammen med den hastige systemudvikling et bredt sæt af muligheder for at udvikle praksis omkring vagtplanlægning og i bredere forstand anvendelse af personalets kompetencer og kapacitet.

Vagtplansystem: Vagtplanlægning og ressourcestyring i sundhedsvæsenet har fået et væsentlig stærkere ledelsesmæssigt og politisk fokus inden for de sidste 5 år primært som følge af et økonomisk pres. 

Dette kommer til udtryk gennem skærpede rapporteringskrav, rigsrevisionsrapporter mm. 

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Men det er ikke økonomien alene som skaber dette fokus. Bag ændringer ligger en række underliggende udviklinger i arbejdsstyrken, som øger behovet. Det gælder fx kompetencemangel. Arbejdsstyrken er faldende i procent af totalbefolkningen, og medarbejdere med særlige kvalifikationer og kompetencer forventes derfor at blive en stadigt mere knap ressource. En bedre vagtplanlægning, en bedre styring af personaleressourcerne bliver et middel at imødegå kompetencemangel.

Desuden skifter de ansatte i sundhedsvæsenet hyppigere job og funktioner, hvilket belaster sundhedsvæsenet, for det er både dyrt og krævende at rekruttere, særligt uden for de store byområder. Det går ud over arbejdsmiljøet, hvis der er mange, som forlader en afdeling.

Det skærper behovet for at formalisere oplæring og kompetencestyring. På trods af, at krisen trækker i modsat retning, er intern og ekstern turnover blandt de yngre medarbejdere væsentlig højere end blandt de ældre generationer.

Dette whitepaper er udarbejdet for SamfundsDesign.dk af cand.merc. og partner, CEO Tobias Bøggild-Damkvist, Epikon, der er en konsulentvirksomhed med fokus på sundhedssektoren.

Tobias Bøggild-Damkvist, sammenfatter udviklingstendenserne og mulighederne indenfor vagtplansystemer.

Baggrunden er egne er først og fremmest egne erfaringer med anskaffelser og Implementering, samt drift og udvikling af vagtplan og andre HR-systemer suppleret med markedsundersøgelser og optimeringsprojekter, sådan som de er fremlagt på en række workshops, foredrag og arbejdsgruppemøder i det skandinaviske sundhedsvæsen

I første del præsenteres de ”store linjer”, udviklingstendenser, som påvirker arbejdstyrken og rammerne for brugen. Dernæst gennemgås hovedtrækkene ved vagtplansystemernes udvikling baseret på gennemgang af de mest udbredte systemer i Norge, Sverige og Danmark, samt hovedtræk ved, hvordan systemerne bruges i sundhedsvæsenet.

I anden del diskuteres mulighederne inden for vagtplaner med fokus på de centrale vejvalg og spørgsmål.

Hensigten med dette whitepaper om blandt andet vagtplansløsninger, der styrker kapacitetsudnyttelsen og yder beslutningsstøtte er ikke at give en udtømmende redegørelse, men alene at sammenfatte hovedpunkterne for at give læseren inspiration til egne HR data, systemer og erfaringer med brugen med henblik på bedre at kunne diskutere og vurdere muligheder for udvikling af vagtplan og andre HR systemer.

Download Whitepaper: Udviklingstendenser og muligheder inden for vagtplansystemer

 

Mest Læste

Annonce