Der tegner sig et billede af, at det offentlige står på en brændende platform. Der skal trædes nye stier i opgaveløsningen, og det kræver stort mod og risikovillighed i ledelse og styring.

Som organisationsentreprenører bistår vi organisationer og ledere med praktiske greb til at designe og gennemføre forandringer inden for den offentlige velfærdsproduktion. Fx ved strukturændringer, samarbejde mellem civilsamfund, frivillige og forvaltning og afbureaukratisering.  

Vi kan vores håndværk og kommer klædt på til at bistå jer, når I skal lede og tilrettelægge det gode forandrings- og forankringsarbejde. 

Vi arbejder altid med afsæt i at mobilisere engagementet og at udvikling skal skabe fremdrift i driften - vores udgangspunktet er altid: hvor lidt kan I nøjes med?

 

 

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter