KORA

KORA

Købmagergade 22, 1150 København K

Telefon: 4445 5500 Website: www.kora.dk E-mail:

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har eksisteret siden 1. juli 2012 som resultat af sammenlægningen af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

KORA skal levere anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner. Formålet er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA er en uafhængig statslig institution, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Instituttet får en årlig grundbevilling på 35,4 mio. kr. fra 2013 og frem.

Den viden, KORA skaber, er uafhængig og uvildig. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder samt formidle resultaterne af instituttets arbejde til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt.

KORA kan bl.a. løse disse typer af opgaver:

 • Praksisnære evalueringer og effektanalyser af kommunale og regionale indsatser inden for alle sektorer
 • Analyser til sundhedsvæsnet om kvalitet, organisering, økonomi og udvikling
 • Forsknings- og analyseopgaver inden for bl.a. kommunaløkonomi, offentlig styring og ressourceanvendelse

Både offentlige og private organisationer kan købe analyser og forskning af instituttet.

Artikler

 • Indsatser for samfundets svageste kan betale sig
  07.05.15 Politik

  Mange indsatser, som kommunerne sætter i gang over for de svageste grupper i samfundet, giver ret store samfundsøkonomiske gevinster. Især udgifter til misbrugsbehandling er godt givet ud. Det viser en gennemgang af den eksisterende viden på området, som KORA har lavet for Rådet for Socialt Udsatte.

 • Fokus på uddannelse kan styrke kommunerne
  15.01.15 Velfærd

  Kommunerne har brug for de unge for at udvikle sig og skabe vækst. Men i dag flytter uddannelse i stor stil de unge til landets store byer. Derfor er det helt centralt for yderkommunerne at tilbyde de unge en uddannelse, de kan bruge lokalt, lød KORAs direktør Jan Rose Skaksens råd til kommunerne på Kommunaløkonomisk Forum.

 • Blandede erfaringer med at udlicitere
  13.11.14 Velfærd

  Der er både gode og dårlige erfaringer med at udlicitere offentlige opgaver. De blandede erfaringer gælder både økonomien, kvaliteten i opgaveløsningen og arbejdsvilkårene for medarbejderne. Det viser en omfattende gennemgang af de sidste fire års danske og internationale undersøgelser på området.

 • Lokalpolitikere er ambitiøse og arbejdsomme
  24.10.13 Politik

  Hver anden lokalpolitiker bruger mere end 20 timer om ugen på byrådsarbejdet. Trods arbejdspres vælger de fleste at genopstille, og hver femte vil gerne være folketingskandidat. Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport fra KORA og CBS.

 • Forskerinterview: Vi risikerer at tabe en hel generation
  10.10.13 Velfærd

  Vi er nødt til at tage alvorligt, at så mange unge ikke er parate til uddannelse. Skal det virkelig rykke, er det vigtigt at se disse unge som en sammensat gruppe, siger forskningsleder Torben Pilegaard Jensen i et interview til Uddannelsesbladet og giver en række anbefalinger om ikke-uddannelsesparate.

 • Svært at finde årsag til indvandreres lave beskæftigelse
  02.05.13

  Omkring hver anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsdygtige alder er ikke i beskæftigelse. Det samme gælder højst for hver fjerde dansker. Den store forskel skyldes til dels sprogbarrierer, og at indvandrerne har lavere uddannelser og flere helbredsproblemer end danskerne generelt. Men dette alene kan ikke forklare indvandrernes dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, viser en ny analyse, som KORA har lavet for Social- og Integrationsministeriet.

 • Både patient og læge er årsag til forsinkede diagnoser
  30.04.13

  Diagnosticering er en kompleks proces, og der er mange årsager til, at det kan tage tid at få stillet en diagnose. Forsinkelser kan opstå i interaktionen mellem patient og læge, men kan også skyldes lægens manglende viden, eller at patienten ikke går til lægen. Det viser en ny rapport fra KORA, som TrygFonden har taget initiativ til og finansieret.

 • God ledelse mindsker bureaukratisk bøvl
  30.04.13

  En dygtig leder kan få de ansatte til at forstå meningen med regler og procedurer. Dermed bliver behovet for at fjerne regler mindre, viser en ny rapport fra KORA.

 • Bedre brug af pengene til specialundervisning i Kerteminde
  22.03.13

  KORA har udviklet en model, der forbedrer grundlaget for at opnå en mere fair fordeling og en klarere prioritering af pengene til specialundervisning i Kerteminde Kommune.

 • Patientuddannelse giver patienter med kronisk sygdom bedre livskvalitet
  22.03.13

  KORAs evaluering af patientuddannelseskonceptet Vejen videre viser, at deltagernes livskvalitet rykker sig positivt både umiddelbart efter og op til tre måneder efter kurset.

 • Hvordan skaffer ledelsen sig overblik på handicapområdet?
  22.03.13

  Der er brug for viden og overblik for at kunne styre økonomien og indsatserne på handicapområdet. En ny rapport kortlægger, hvordan ledelsesinformation produceres og anvendes i 11 kommuner.

 • Næsten 300 skoler forsvundet på to år
  22.03.13

  Siden 2004 er hver femte folkeskole i landet blevet lukket eller sammenlagt, viser en analyse fra KORA.

 • Lokalpolitikeres rolle under lup
  22.03.13

  Mange lokalpolitikere oplever efter kommunalreformen, at større kommuner, nye opgaver og øget statslig styring udhuler deres politiske råderum. Er lokalpolitikernes rolle kommet yderligere under pres siden sidste valg? Det vil et nyt forskningsprojekt fra KORA og CBS søge svar på.

 • Kommunesammenlægninger har ikke haft betydning for konkurrenceudsættelsen
  11.03.13

  Stadig flere kommunale opgaver løses af private leverandører. Men en ny analyse, som KORA har gennemført i forbindelse med regeringens evaluering af kommunalreformen, viser, at der ikke er forskel i udviklingen i de sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner.

 • Stor forskel på kommuners bud på ældreudgifter i fremtiden
  04.02.13

  Kommuner har vidt forskellige beregninger på, hvad det stigende antal ældre kommer til at koste i fremtiden. Det kan betyde, at nogle kommer for sent i gang med at udtænke nye, billigere løsninger på ældreområdet. Af direktør Jan Rose Skaksen og strategichef Torben Buse, KORA

 • Netværksmøder hjælper udsatte familier
  04.02.13

  Udsatte familier har gavn af netværksmøder, hvor de mødes med fagfolk fra alle offentlige myndigheder på én gang. Det styrker samarbejdet og målretter indsatsen, viser en ny evaluering fra KORA.

 • Social skævhed i behandlinger hos tandlægen
  07.01.13

  Ny rapport De unge og veluddannede får oftere forebyggende undersøgelser, når de er ved tandlægen. De lavtuddannede får oftere lavet fyldninger. Der er social skævhed i forbruget af tandplejeydelser, viser en ny rapport fra KORA. Rapporten, som er baseret på resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen, viser sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner