KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har eksisteret siden 1. juli 2012 som resultat af sammenlægningen af Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

KORA skal levere anvendelsesorienteret og praksisnær viden til og om kommuner og regioner. Formålet er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORA er en uafhængig statslig institution, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Instituttet får en årlig grundbevilling på 35,4 mio. kr. fra 2013 og frem.

Den viden, KORA skaber, er uafhængig og uvildig. Instituttet skal rådgive offentlige myndigheder samt formidle resultaterne af instituttets arbejde til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt.

KORA kan bl.a. løse disse typer af opgaver:

  • Praksisnære evalueringer og effektanalyser af kommunale og regionale indsatser inden for alle sektorer
  • Analyser til sundhedsvæsnet om kvalitet, organisering, økonomi og udvikling
  • Forsknings- og analyseopgaver inden for bl.a. kommunaløkonomi, offentlig styring og ressourceanvendelse

Både offentlige og private organisationer kan købe analyser og forskning af instituttet.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter