- Dette er rigtige gode meldinger at få, for vi vil ungdomsarbejdsløsheden til livs, siger borgmester Mette Touborg.

Kraftigt faldt i langtidsledigheden for unge i Lejre

Fra september 2012 til september 2013 er langtidsledigheden for de unge i Lejre (dagpengeforsikrede og jobklare kontanthjælps- modtagere under 30 år) faldet med 77,3 pct. Hermed tegner Lejre sig for det kraftigste fald i Hele Region Østdanmark.

Samtidig kan det konstateres, at unge ny-tilmeldte ledige i Lejre hurtigere kommer i beskæftigelse end unge i Lejres nabokommuner. 35,5 pct. af ny-tilmeldte unge er i beskæftigelse 3 måneder efter deres tilmelding som arbejdssøgende.

-      Dette er rigtige gode meldinger at få, for vi vil ungdomsarbejdsløsheden til livs. Vi har tidligere set, at ungdomsledigheden – i form antallet af unge ledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - er faldet markant i Lejre. Nu kan vi konstatere, at vi også på andre parametre oplever en positiv udvikling, siger borgmester Mette Touborg.

Landtidsledighed

Langtidsledige opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 pct. af tiden det seneste år. Langtidsledigheden er opgjort i helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere omregnet til helårspersoner.

Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked Christian Plank kommenterer resultaterne:

-      Fra politisk side har vi haft et stort fokus på problematikken med ungdomsledighed, men den positive udvikling kan i lige så høj grad tilskrives den indsats, der er leveret fra Jobcenter Lejres side, siger han.

Ikke kun de unges ledighed falder

For alle aldersgrupper af langtidsledige er langtidsledigheden Lejre faldet med 20,6 pct.

Christian Plank glæder sig over, at det ikke blot er på ungeområdet at Lejre Kommune rykker.

-      For alle aldersgrupper oplever vi en positiv udvikling. Vi ligger således i Top 10 i Østdanmark hvad angår den samlede nedbringelse af langtidsledigheden for alle aldersgrupper. Det siger mig, at vores samlede politiske aktiverings- og revalideringsstrategi ser ud til at have de rigtige sigtepunkter, slutter han.

 

Emneord: Ledighed, Unge, Dagpenge, Kontanthjælp, Beskæftigelse, Lejre Kommune
Lejre Kommune på DenOffentlige.dk Lejre Kommunes vision er sammenfattet i bogen Vores Sted: Læs den her. Vi ønsker at være et sted med stærke fællesskaber, frirum til initiativ og naturen som rammen om det hele.
Aktivitet: Artikler: 22 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 03.05.19 Sundhed
  Tryggere vej fra sygehus til eget hjem

  En sygeplejerske fra Lejre Kommune får nu sin faste gang på Holbæk Sygehus. Her skal hun samarbejde med indlagte borgere fra Lejre Kommune, deres pårørende og sygehusets personale. Målet er at gøre det tryggere at vende hjem efter indlæggelsen.

 • 04.02.19 Politik
  Tallerkentræf - til middag med Lejres politikere

  Kommunalbestyrelsen inviterer alle i Lejre Kommune til uformelle middage. Her er ingen dagsorden, men god mulighed for at lære politikerne lidt bedre at kende og få en god snak.

 • 21.11.18 Ledelse
  Lejre slanker direktionen

  Der bliver kun ansat én ny direktør som erstatning for to, der stopper. Det giver en besparelse og skal samtidig sikre et endnu bedre samarbejde på tværs af fagområderne. Ny stilling som vicekommunaldirektør bliver snart slået op.

 • 31.05.18 Infrastruktur
  Forældre taler for lidt med deres børn om ulovlig billeddeling

  Forældre forstår og interesserer sig ikke nok for, hvad deres børn kommunikerer om på de sociale medier. Det viser en undersøgelse af unges forhold til cybercrime i Odense Kommune. Forældre kan ellers være en nøgle til sund digital adfærd, der kan hindre ulovlig billeddeling, peger undersøgelsen på.

 • 28.05.18 Velfærd
  22.700 færre i kontanthjælpssystemet

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere, modtagere af integrationsydelse samt uddannelseshjælp fortsætter faldet. Fra april 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft, og til februar 2018, blev der 22.700 fuldtidspersoner færre på kontanthjælp, når der tages højde for sæsonudsving.