Kroniske smerter kræver tværfagligt samarbejde

Der er brug for mere viden om patienter med kroniske smerter, mener Bjarne Richter Bjelke, COK.

Omkring 850.000 danskere lider af kroniske smerter, som ofte er svære at udrede og behandle. For at øge livskvaliteten blandt de mange borgere med kroniske smerter, er det ifølge antropolog og chefkonsulent i COK, Bjarne Richter Bjelke, afgørende, at det sundhedsfaglige såvel som socialfaglige personale får bedre kendskab til hinandens kompetencer og mere viden om kroniske smerter.

COK er redaktør for eget indhold

COK er redaktør for eget indhold på DenOffentlige, og udgiver artikler, debatindlæg, synspunker, pressemeddelelser og cases om offentlig ledelse og kompetenceudvikling. 

Læs mere om COK her. 

Læs mere om at blive redaktør her.

- Der er brug for mere viden og undervisning i behandling af kroniske smerter, og her er det afgørende, at sundhedsvæsenet og socialsektoren arbejder bedre sammen om en fælles indsats målrettet den enkelte borger med kroniske smerter. Et mere formaliseret og systematiseret samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunerne er nødvendigt, hvis vi skal undgå misforståelser og dårlig sygdoms-og sagsbehandling, siger Bjarne Richter Bjelke.

Et uhensigtsmæssigt eksempel fra virkeligheden er en borger, der bliver behandlet med korttidsvirkende morfin på grund af sine kroniske smerter. Morfinbehandlingen betyder, at borgeren ikke må køre bil. Borgeren er samtidig afhængig af sin bil for at deltage i den lovpligtige arbejdsprøvning.  Hvordan sikrer sektorerne, at borgeren både bliver behandlet for sine kroniske smerter og kan passe sin arbejdsprøvning?

Misforståelse og smerte
Både det sundheds-og socialfaglige personale ved generelt ikke nok om behandling af kroniske smerter. Ofte er den manglende viden en medvirkende årsag til meget langstrakte behandlingsforløb, hvor borgeren både føler sig mistænkeliggjort og misforstået.

- Når sagsbehandlerne i landets jobcentre ikke ved tilstrækkeligt om kroniske smerter, stiger risikoen for, at de misforstår borgerne, hvilket påvirker sagsbehandling negativt. Fx hvis en sagsbehandler i jobcenter fejlagtigt antager, at en borger, der bliver behandlet med antidepressiv medicin for sine kroniske smerter, lider af en depression, siger han.

Så bliver konsekvensen, at den rigtige indsats til borgerne bliver forsinket, smerterne bliver værre og borgeren føler sig misforstået, forklarer Bjarne Richter Bjelke. Forskningen viser, at et velfungerende tværsektorielt og tværfagligt samarbejde gør en positiv forskel for livskvaliteten blandt borgere, der lider af kroniske smerter. Kun med et indgående kendskab og tillid til de involverede faggruppers kompetencer på tværs af sektorer, er det muligt at skabe en smertefri, velfungerende og sammenhængende dagligdag for borgere med kroniske smerter.

Fakta: Forskning viser, at en optimal behandling af kroniske smerter sker i bio-psyko-sociale teams med fokus på at øge patienten/ borgerens evne til at forstå og mestre sin sygdom I samarbejde med Smertecenter Syd OUH udbyder COK en tværfaglig grunduddannelse i håndtering af kroniske smerter i rehabilitering Grunduddannelsen har fokus på forskellene mellem akutte og kroniske smerter, og deltagerne bliver trænet i at vurdere smertepatienter ud fra smerteanamnesen. Grunduddannelsen henvender sig til både sygeplejersker, sosuassistenter, fysio-og ergoterapeuter

Læs mere om grunduddannelsen i håndtering af kroniske smerter i rehabilitering på www.cok.dk/ kronisk-smerte.

Artiklen har været bragt i Magasinet Pleje, oktober 2017. 

Emneord: COK, Kroniske smerter, Kronisk syge, Kronisk sygdom, Bjarne Richter Bjelke, Sundhedsområdet
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også