LA Ungdom: Velfærdsstaten svigter de svageste

Velfærdsstaten svigter de svageste og den almindelige dansker, der passer sig og sine, skriver Alexander Vanopslagh, der er landsformand for Liberal Alliance Ungdom.

Velfærdsstaten anno 2016 har spillet fallit. Ikke så meget på grund af verdens største offentlige sektor, verdens højeste skatter og afgifter, bureaukratiet eller regeltyranniet. Bare rolig – den liberale opsang får du lov til at slippe for denne gang.

Velfærdsstaten har spillet fallit, fordi den virker fuldstændig modsat hensigten: De svageste borgere svigtes, mens den almindelige dansker, der står tidligt op, afleverer sin børn, går på arbejde og betaler verdens højeste skatter har at gøre med et bøvlet system, der i højere grad er en hæmsko end en hestesko.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

System- og magtpartierne (S, SF, K, V og RV) kan ikke få armene ned over, hvor fantastisk et sundhedsvæsen vi har, at vores uddannelsessystem er i verdensklasse, og at vi behandler de svage godt i Danmark. Men det er en virkelighedsfjern opfattelse.

Læs også: Vil du være med? På jagt efter velfærdsmodellen

De rige kan være ligeglade

Vores uddannelsessystem er ikke ligefrem prangende. I folkeskolen sakker vi bagud i forhold til tidligere Sovjet-lande og Baltikum på PISA-undersøgelserne (så kan man selvfølgelig altid diskutere validiteten af PISA-undersøgelsen). Folkeskolen producerer flere analfabeter end den bryder social arv. Der er ingen troværdige undersøgelser, som placerer de danske ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser blandt verdens bedste – selvom de er blandt verdens dyreste. På universiteterne beretter undervisere endda om lavere og lavere fagligt niveau.

Og det er netop et svigt af både den almindelige middelklassedansker og de mere ressourcesvage.

Det er ikke de rige, som jeg bekymrer mig om. De kan være ligeglade, deres børn går alligevel på samme privatskole som den politiske elites børn gør. Og eliten sender alligevel deres børn til udlandet, når de skal studere videre. De kan fravælge dét system, som de tilbyder borgerne.

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Men den helt almindelige dansker kan meget vel have svært ved at få råd til at få sit barn i en privat skole, som kan skabe fundamentet for et succesfuldt liv.

Svigter dem, det er skabt til

Sundhedssystemet bør vi heller ikke være stolte af – også her svigter vi middel- og underklassen. Et sundhedsvæsen med nogle af verdens længste ventelister og middelmådig kvalitet, som placerer også på en 34. plads (lige efter Chile!) på WHOs liste over bedste sundhedssektorer i verdenen. De rige kan være ligeglade, de går da bare på et privat sygehus. Ligesom den politiske elite i øvrigt gør, selvom de insisterer på, at den offentlige sektor er nær fejlfri. De kan fravælge dét system, som de tilbyder borgerne.

Læs også: Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger NPM i graven

Men der masser af børnefamilier, som ikke har råd til en privat sundhedssikring og derfor må døjes med et rigidt offentligt system, som de betaler verdens højeste skatter til.

Og vi kan bestemt ikke være stolte af, hvordan vi behandler de svage. Politikerne mangler modet til at stramme op på ydelserne til middelklassen (børnepenge, SU, dagpenge, boligtilskud you name it), så for at få statsbudgetterne til at gå op, strammer man grebet om de svageste borgere; fleksjobbere, førtidspensionister og de kronisk syge. Vi pisker arbejdsløse rundt i kontanthjælpssystemet med nytteløs aktivering, tåbelige kurser og kontrol helt ind til soveværelset. Jeg skammer mig over, hvordan det Danmark vi kender, ikke kan behandle de svageste ordentligt.

Verdens højeste skatter men for hvad

De rige kan være ligeglade. Den politiske elite, der hylder velfærdsstaten, kan være ligeglad. De får aldrig brug for socialstatens hjælp. De får ikke brug for en førtidspension. De kan fravælge dét system, som de tilbyder borgerne.

For at finansiere et af verdens dyreste uddannelsessystemer, sundhedssektor og socialstat, afleverer den almindelige dansker langt over halvdelen af sin hårdttjente indkomst til systemet. De betaler verdens dyreste el-regninger på grund af statslige afgifter. De betaler verdens dyreste biler på grund af registreringsafgiften. De betaler nogle af verdens dyreste føde- og dagligvarer på grund af moms og punktafgifter. Og de betaler et af verdens højeste indkomstskatter.

Alt sammen for at finansiere et system, der har spillet fallit og mere er en hæmsko end hestesko for danskerne. Det kan vi sgu gøre bedre. Vi trænger til at sadle om, starte forfra og skabe et værdigt velfærdssamfund frem for en uværdig velfærdsstat.

 
Emneord: Velfærdsstat eller velfærdssamfund, Alex Vanopslagh, Liberal Alliance Ungdom, Velfærdsdebatten, Velfærdsdebat
Kommentarer
 • 12.01.16 Nanna Feld
  Djøficering fra 2005 og frem under Fogh og Løkke

  Avisen.dk kunne i januar 2015 afsløre, at tal fra regeringen dokumenterede, at det offentlige forsat hyrede masser af akademikere, mens de fyrede 3F'ere og andre, der skulle udføre velfærden. Således var der i 2010 i alt 13.066 Djøffere ansat mod kun 9.684 i 2005. Hermed ikke være sagt, at der ikke er brug for kvalificerede akademiske ansatte, problemet er blot, at Staten samtidig valgte, at lade disse ansættelser ske på bekostning af de varme hænder, dvs. færre
  pædagoger, rengøringsfolk og gartnere, da flere end 25.000 stillinger i samme periode blev nedlagt på bekostning af den offentlige velfærd.I 2014 var vi oppe på 15.297 Djøffere, hvilket bevidner om, at det ej heller lykkedes for SR, at få stoppet tendensen, men det gør ikke skaden bedre. Vi må tilbage på sporet og have Sosu'er og pædagoger ud, der hvor der er brug for dem. Det er det borgerne kan mærke.

 • 12.01.16 Michael Nielsen
  Hmm Afskaffet af Løkke.

  Det var nu mogens lykketoft, under nyrop der underskrev de aftaler som Danmark gør brug af til at man kan placere brøk pensionister (og brøk førtidspensionister) på mindre end 2500dkk om måneden - alt inklusiv.. Altså så længe man er lovligt i landet, om så det er Danskere eller udlændinge - det er kun flygtninge der undtages fra dette.


  Så socialdemokraterne har selv demonteret velfærdsysstemet for de svageste i samfundet..

 • 12.01.16 Nanna Feld
  velfærdsdebatten


  Når Landsformanden fra LAs ungdom beretter om vores velfærdsmodel, der er faldet fra hinanden, kan jeg som socialdemokrat blot bekræfte hans påstande. Det solide velfærdsnet, som socialdemokrater som Stauning, Anker Jørgensen og Nyrup møjsommeligt, men også visionært fik opbygget blev gennem de blå nullere fuldstændigt demonteret, bl.a. af den mest omfattende reform i dette århundrede, Løkkes Kommunalreform, der fjernede borgernærheden fra politikerne og udgjorde starten på uddøde landsbyer, efterhånden som skolerne lukkede en efter en. Enhver politiker burde vide, at lukkes skolen, så uddør byen, huspriserne falder og den negative spiral er igangsat.
  Omkring de borgere, der havde mest brug for mentorstøtte og en hjælpende hånd, til at blive selvforsørgende, blev der i effektiviseringens kamp indført stribevis af bureaukratiske løsninger. Aldrig har så mange Djøffer fået job i det offentlige, som under Løkke og Fogh. I vores børnehaver skulle lederne nu udfylde stribevis af meningsløse skemaer og målsætninger samt bekræfte alt det, de i forvejen godt vidste og derfor allerede udførte i praksis. Det er faktisk en del af pædagogikken i børnehaverne, at børnene skal være skoleklar. Ingen ny opfindelse fra Løkke og blå mørkemænd, men til gengæld et stort værditab for velfærden, da de varme hænder blev djøficeret.
  Dette skete ligeledes på skolerne og ude på de psykiatriske hospitaler. Det var som om, at nogen pludselig havde glemt, hvem er kunden egentlig? Nå, er det ikke min chef, der kræver måltal???
  At glemme fokus på slutkunden, kontanthjælpsmodtageren, der skulle i arbejde, barnet, der har brug for sociale kompetencer og de syge, der skal have pleje samt genoptræning er katastrofalt for vores velfærdsmodel.
  Tanken med Skat er, at det er noget vi giver til hinanden, fordi vi kerer os om hinanden og fællesskabet, men det skal "give mening" og gerne udtrykke gammeldags sund fornuft. Selvom Thorning fik ryddet op i nogle af fadæserne, var der meget, der stadig tager lang tid at genoprette. Noget var uigenkaldeligt, som kommunalreform og politireformen, der fjernede vores nærpoliti og pludselig øgede vores utryghed sig, da indbrudsraterne eksploderede. Dagpengereformen, som DF's Thulesen Dahl stod fader for sammen med Løkke var første skridt på vejen til at smadre vores Flexicurity model(hyre/fyre nemt pga stor økonomisk sikkerhed). Ingen havde åbenbart bemærket, at netop de udenlandske investorer har Flexicurity modellen, som en primær årsag til, at de starter virksomhed op i Danmark og ja, vi er stadig nummer 1 i klassen iht. Forbes internationale liste, over lande, der er attraktive, at starte ny virksomhed op i. Dette vil dog ikke kunne fastholdes, hvis vi smadrer basis for trepartsmodellen, nemlig et stærkt sikkerhedsnet bestående af dagpenge og herefter kontanthjælp. Når lønmodtagerne uden tøven finder sig i en fyring, skyldes det, at de er trygge ved, at hverdagen kan hænge sammen, til det nye job er fundet. Ødelægger vi denne tryghed, ødelægger vi samtidig et af Danmarks stærkeste konkurrenceparametre. Vores verdenskendte "Danish model, Flexicurity in top". Derfor er det også lettere hyklerisk, at læse udsagn fra LA, der helt konsekvent har støttet op om Løkkes politik, sidste trumf, at tage kr 2700 om måneden fra kontanthjælpsfamilier med børn. At bevidst lade børn vokse op i fattigdom og fratage dem muligheden for at gå til en ifritidsinteresse om måneden eller kunne deltage i en biograftur med vennerne. Jeg skammer mig over uanstændigheden og den stigende mig, mig, mig kultur. Hvornår vil vi indse, at det tager meget længere tid at opbygge korthuset end at smadre det? Som en skoleinspektør frustreret sagde til mig i 2007, da Haarder tromlede Folkeskolen og fjernede hovedformålet om rummelighed og sociale kompetencer, der op gennem 70-90'erne har affødt geniale iværksættere og danske ikoniske virksomheder, designere og musikere. Nu skulle vi sigter vi efter regide mål og stå på række som i Kina. Forhåbentlig får vi innovationen tilbage, der er mange positive takter i den seneste folkeskolereform, men ressourcerne mangler. Enten kan vi vælge, at afskaffe noget af det ikke værdiskabende bureaukrati eller også ansætte flere lærere. På Borgen er det moderne, at læbe fra ansvaret, således så vi også vælgerne belønne de partier, der ikke ville løfte ansvaret, men stå udenfor regeringen. Det er i grunden en tankevækkende mentalitet. Hvor mange har lyst til at sejle på en speedbåd uden fører?
  Jeg tror desværre, at vi danskere er så forblændede af Janteloven og middelmådighedens kompas, så vi først opdager, hvad vi har mistet, når Velfærden er erstattet af dyre forsikringer, de fødende må betale for fødeklinikker, hvis de vil føde under ordnede og betryggende forhold og vores børn kun kan komme på de bedste skoler og gymnasier, hvis vi har penge. Borgerskabet kommer tilbage og klasseforskellen desværre også. Måske da, spørger dit barne-oldebarn dig" morfar, hvorfor holdt I ikke fast i velfærdsmodellen, som vi hørte om i historietimen? Det ville jeg da have gjort!"

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Politik
  Dennis K og Jørn Neergaard om et liv i magtens cirkler

  Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.

 • 22.02.19 Velfærd
  Bliv klar til valgdebat: Ove Kaj P og Jørn Henrik P i samtale om velfærd

  PODCAST: "Mennesket er ikke så rationelt som økonomer gerne vil gøre det til. Vi er kortsynede," siger Jørn Henrik Petersen. "Politikerne vil fortsætte centraliseringen, for det er en forudsætning for fremtidens velfærdsstat," siger Ove Kaj Pedersen. Hør tredje del af Nick Allentofts velfærdsdebat med de to professorer.

 • 19.02.19 Velfærd
  De fede tressere og statens enevældige magt

  PODCAST - Velfærdsdebatten del 2: Anden del af samtalen mellem de to professorer Ove Kaj Pedersen og Jørn Henrik Petersen om velfærdsmodellens historie. Nick Allentoft er vært.