At lede mellem mulighed og nødvendighed

Hvor går man hen, når man som leder har behov for at få styr på sit ledelsesmæssige værdikompas, samtidig med at opgaverne vælter ind i indbakken? Hvordan kultivere en værdistærk ledelsespraksis?

At finde vej mellem mulighed og nødvendighed – om at styre og lede i en tid med fokus på øget nærhed og selvstyre. 

I ledelseskommissionens anbefalinger indkredses den personlige, visionære og værdistærke ledelsespraksis som det enzym, der skal til for at opbygge en motiveret og retningssikker organisation, der kan lykkes med at realisere selvstyrereformens ambitioner for den offentlige sektor. De personlige ledelsesværdier skal i udstillingsvinduet, og offentlige ledere forventes at kunne formidle dem på en måde, så de bliver et tydeligt pejlemærke og kompas for organisationens tilgang til opgaveløsningen.

Med regeringens nærheds- og selvstyrereformer skal ledere i den offentlige sektor i de kommende år arbejde med at udvikle en personlig ledelsespraksis som understøtter, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgave. Velfærdsområderne skal styres med mere plads til faglighed, dømmekraft og et øget fokus på effekter af de offentlige kerneleverancer. Samtidig skal ledere have øje for, at der udvikles teknologiske løsninger, som sikrer en bedre sammenbinding på tværs af den offentlige sektor. Tilsammen en ledelsesportefølje, som fordrer viden, kompetencer og ledelsesfaglighed inden for et meget bredt spektrum af opgaver.

Men hvor går man hen, når man som leder har behov for at få styr på sit ledelsesmæssige værdikompas, samtidig med at opgaverne vælter ind i indbakken? Hvordan kultivere en stærk lederidentitet, når dagens program er så fyldt, at selv de biologiske pauser må lægges i kalenderen?

"Det er meget sjældent at være en del af et så langt forløb. Det var en lang rejse i personligt lederskab, som man ikke kunne træde ud af. Alle der kommer igennem sådan et forløb på 10 måneder, bliver nødt til at zappe ind i det, for du kan ikke slippe ud. Du bliver konfronteret på KIOL, det synes jeg er superfint! Det her er massiv påvirkning"

Martin Østergaard Christiansen, deltager på KIOL 15/16

At stå i stormvejr uden at blive en vindbøjtel

Søren Kierkegaard har formuleret sig på følgende måde om det eksistensvilkår, som udgør et lod som både menneske og leder, nemlig at virkeligheden udgøres af en ”Eenhed af Mulighed og Nødvendighed”. Hvad menes der så med det? Jo, dét Kierkegaard her taler frem, handler om den universelle menneskelige opgave med at finde vej mellem de muligheder, som livet tildeler os og de begrænsninger, som sætter rammer for vores livsudfoldelse.

Det samme kan siges om lederlivet. Her handler vilkåret om lederens evne til at navigere, balancere og lykkes i spændet mellem ledervirkets mulighedsrum, og de krav, rammer og begrænsninger, som indhegner og afgrænser mulighedsrummet. Her kommer den enkelte leders værdimæssige kompas i høj grad i spil – for hvor vil man som leder placere sig mellem mulighed og nødvendighed. I rummet mellem det man vil og det man kan. I forholdet mellem dét, man selv vil og dét, andre vil have, at man skal kunne. Og ikke mindst – og her strammer værdikorsettet til - dét, man som leder og menneske i handling gør for at træde i karakter i rummet mellem det man vil og kan.

"Når du bliver ansat som leder, bliver du ansat på dine faglige kompetencer, men der sker ofte det, at det kommer til at gå dig meget på som person. Det er hårdt at være topleder. Det væsentlige ved KIOL i forhold til et mastermodul i personligt lederskab er, at her kommer du til at arbejde med dig selv i praksis, hvis du vil det, og det kan være et godt fundament til at styrke det inde i dig som gør, at du ikke vælter når du kommer i modvind"

Lone Becker, deltager på KIOL 15/16

I nyere ledelseslitteratur og i diverse stillingsannoncer omtales denne kompetence ofte med populærbegreber såsom resiliens og robusthed. Begreberne søger at indfange det særlige mindset og den særlige tilgang, som gør nogle ledere mere langtidsholdbare i jobbet end andre. Begreberne ender dog ofte med at stå tilbage som teoretiske/filosofiske idealer, men uden en egentlig opskrift eller et kort, som kan guide lederen gennem de faktiske udfordringer med at blive en resilient leder. Med andre ord – lederen overlades ofte til selv at finde vej ind i sit lederskab via et udfordrende og bumpet terrænløb mellem mulighed og nødvendighed.

"Vi sidder alle sammen i nogle jobs, hvor vi skal virke selvsikre. Også selvom man ikke altid er det. Det så at have en rum, hvor man kan tage diskussionerne på et helt andet niveau. Det at have en rum, hvor det ikke handler om magt, men ren omsorg for hinanden, det gør da at man kan dannes på en helt anden måde. I stedet for det rum, hvor du er i konkurrence med hinanden og skal præstere. Her kan man godt tillade sig at sige, at det her har jeg ikke rigtig styr på"

Lone Becker, deltager på KIOL 15/16)

På KIOL Executive for offentlige topledere er det værdimæssige og personlige aspekt af lederlivet en af de bærende søjler. Lederforløbet løber over næsten et år med syv sessioner á 3 dages varighed samt en studierejse, der i januar 2021 går til New York. KIOL tror på, at en bæredygtig og værdistærk ledelsespraksis ikke alene er et individuelt anliggende. Dertil er det både for vigtigt og for svært. Det kræver et rum, hvor ledere sammen med andre ledere kan udforske lederlandskabets topografi, og helt praksisnært forholder sig til den konkrete forhindringsbane, som udgør et offentligt lederliv anno 2020. Det handler om lederens identitet og selvforhold, men det afklares og kultiveres i fællesskab med andre ledere.

"Det er praksisnært og hvis man skal ha’ effekt i det, skal man også øve sig i praksis. Og så står man til regnskab for gruppen på, at man faktisk også har arbejdet med det. Det er kombinationen af indspark udefra, arbejdet med at oversætte det, og levere tilbage til gruppen – det giver stort effekt. Og så er det jo luksus at være så lang tid i et forløb”

Jesper Holm Larsen, deltager på KIOL 15/16

Der er tilmeldingsfrist til KIOL Executive d. 15. juni 2020. Der kan læses mere om toplederforløbet via dette link: www.kiol.dk

Claus Nelson & Line Arnmark

KIOL Executive på DenOffentlige.dk KIOL står for Kursus I Offentlig Ledelse og er et executivt lederudviklingsforløb henvendt til offentlige ledere på højt niveau....
Aktivitet: Artikler: 7 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.