Kim Johansen bliver ny regionsdirektør i Boligkontoret Danmark. Foto: Pressemeddelelse
Kim Johansen bliver ny regionsdirektør i Boligkontoret Danmark. Foto: Pressemeddelelse

Ny regionsdirektør i Boligkontoret Danmark

Ledelse

22/7/22 12:14

Jens Asbjørn Bøgen

Pr. 1. august tiltræder tidl. forretningsfører i Boligkontoret Danmark Kim Johansen en ny stilling som regionsdirektør i den almene boligadministration.

Når Boligkontoret Danmark pr. 1. august får ny adm. direktør – da tidligere forvaltningsdirektør Lars Lehmann overtager roret fra Michael Demsitz, som går på pension – bliver det med en ny og udvidet direktionsgruppe, herunder to regionsdirektører.

Det sker med et ønske om at styrke medlemsfællesskabet og den lokale tilstedeværelse på tværs af de 60 almene boligselskaber, som Boligkontoret Danmark i dag administrerer rundt om i landet.

Tidl. forretningsfører Kim Johansen for Boligkontoret Danmarks afdelingskontor på Fyn tiltræder derfor en stilling som regionsdirektør for boligselskaberne på Fyn og Lolland-Falster samt i Jylland, mens tidl. forretningsfører for afdelingskontoret Allerød/Hillerød Tonny Bjørn bliver regionsdirektør for den østlige del.

”Udnævnelsen af to regionsdirektører skal være med til at styrke den lokale forankring i Boligkontoret Danmark og sikre det nærvær, der er så vigtigt for både os og vores medlemmer,” forklarer adm. direktør Lars Lehmann om den nye organisering af direktionen.

Det skriver Boligkontoret Danmark i en pressemeddelelse.

Tættere på boligselskaberne og medarbejderne

Nærvær er i forvejen en af kerneværdierne i Boligkontoret Danmarks organisation, og med den nye organisering ønsker man at udbygge dette særkende over for medlemmer såvel som medarbejdere i de forskellige landsdele.

”Direktionen rykker længere ud i landet til både medlemmer og medarbejdere,” udtaler Kim Johansen om sin nye funktion og fortsætter: ”Vi skal komme endnu tættere på vores medlemmer – de almene boligselskaber – og beboerne og få 100 % opmærksomhed på deres ønsker og behov. Vores decentrale organisering er et af vores vigtigste særkender som almen boligadministration, og den skal vi værne om for at kunne yde den bedst mulige service.”

Boligselskaberne får dermed en kortere vej til den lokalt forankrede direktion, men også for Boligkontoret Danmarks ansatte vil det være en fordel, særligt på de lokale afdelingskontorer:

”Som regionsdirektør vil jeg bringe input fra vores afdelingskontorer i den vestlige del af landet med ind i direktionslokalet. Samtidig får vi mulighed for et endnu bedre samarbejde med vores hovedkontor på Havneholmen i København med større fokus på tværgående opgaveløsninger, og det vil forhåbentlig styrke den kollegiale sparring i hverdagen,” forklarer han.

Kim Johansens første fokus som regionsdirektør er derfor at få skabt et konstruktivt samarbejde med afdelingskontorene i vest for derigennem at kunne fokusere på løsning af de mest væsentlige opgaver og problemstillinger i den daglige drift og i de basisydelser, Boligkontoret Danmark leverer. ”Det gælder både internt i administrationen, men også i samarbejdet med boligselskaberne,” slutter han.

Om Kim Johansen

Født i 1965 og uddannet inden for handel og kontor med efteruddannelse i regnskab og ledelse. Han begyndte sin karriere i den almene boligsektor som driftschef i Bogense Boligforening og har siden 2017 fungeret som forretningsfører for Boligkontoret Danmarks afdelingskontor på Fyn.

Derudover har Kim Johansen igennem 20 år siddet i kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune, heraf otte år som formand for Teknik- og Miljøudvalget, otte år som formand for Arbejdsmarkedsudvalget og de sidste 12 år som gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe. Han valgte ikke at genopstille ved valget i 2021 for at opstille til Region Syddanmark. Her arbejder han med regional udvikling og det dansk-tyske samarbejde, herunder kultur, transport og kollektiv trafik, og er ligeledes næstformand i regionsgruppen.

Kim Johansen har desuden siddet i BL – Danmarks Almene Boligers repræsentantskab i 3. kreds Fyn siden 2020.

Privat er han gift og har to voksne sønner samt en bonusdatter.

Følgende afdelingskontorer vil høre ind under regionsdirektøren i vest:

Afdelingskontor Fyn: 6 boligselskaber, i alt 3.977 boliger
Afdelingskontor Sakskøbing: 6 boligselskaber, i alt 2.569 boliger
Afdelingskontor Silkeborg: 3 boligselskaber, i alt 2.891 boliger
Afdelingskontor Ribe: 10 boligselskaber, i alt 4.222 boliger

Annonce