Ledelseskommissionen er (forsøgt) sat hen i en krog

Flere indlæg i debatten "mens vi venter på ledelseskommissionen" havde som højeste ønske at kommissionen kunne arbejde med sammenhængen mellem styring og ledelse. Kommissoriet forsøger i stedet at sætte kommissionen hen i en krog.

Ledelseskommisionen er nedsat ! Når man læser kommissoriet bliver man forstemt. For det første er det mest fyldt op af sædvanlige (man må friste sig til at sige djøf-) fraser. Trods den store opmærksomhed der er blevet vist fra næsten alle folketingets partier, er teksten apolitisk og managementagtig.

Men for det andet og endnu mere alvorligt, forsøges styring skrevet ud af kommissionens arbejde. Det er kun blevet til en enkelt sætning, hvor "kommissionen skal inddrage relevante udviklingstendenser i den generelle styring...".

Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

Eneste lyspunkt er, at kommissionen består af kloge og erfarne folk, og man kan satse på, at de lægger kommissoriet til side og beskæftiger sig med de reelle udfordringer vi har med elendige styringsmetoder og dårlig styringskultur.  

Kommissoriet er påfaldende konkret på 2 temaer, karriereudvikling og spredning af erfaring. Bevares, det skal man også tage sig af, men det virker som et forsøg på at placere kommissionen i en dårligt oplyst krog hvor den kan udtænke tekniske anbefalinger. Jeg håber dog ikke man kan få de kloge kommissionsmedlemmer til at rette ind. 

Ledelse og styring er atter engang blev holdt adskilt. Udspil om styring og andre "alvorlige" sager kommer fra regeringen om et par uger.

Sproget er fyldt med sædvanlige DJØF-ord om helhed, sammenhæng, kerneydelse m.fl. De gør måske ingen skade vil man sige, det hører ligesom med. Men de smukke men tomme ord dækker over, at andre ord er forbigået. Og det bærer præg af embedsapparatet, mens den ny minister åbenlyst ikke (endnu ?) aner sine vildeste råd om hvilke fingeraftryk hun vil sætte.

Følgende er ikke medtaget i kommissoriet :
Tillid, dialog, medinddragelse, samskabelse, borger- eller brugerinddragelse, decentralisering. Brug af viden og fag er omtalt, men svagt.

Man kan finde eet sted at de ledelsesmsæsige vilkår er indtænkt, der står "ledelsesmæssige rammevilkår".

Samtidig med den tømning af substans jeg læser, er der to forhold som tydeligt skiller sig ud som noget (må man jo så opfatte det) af det væsentligste.
- karrieremønstre, rekruttering, ledelsesudvikling
- forskel i service/resultater og det at kunne blive bedre til at overføre - De to ting kan vel ikke frakendes betydning, men hvis disse to ting er vigtigste er det fordi flere andre ting ikke fortjener at blive fremhævet.

Skal man være meget pessimistisk, kan man i det samlede billede læse, at ledelseskommissionen anvises en tynd dagsorden med så at sige mere
tekniske udfordringer. Fri leg mens far ordner verden (læs : styring). Jeg forstår godt hvorfor nogen har rejst forslag om at nedlægge Moderniseringsstyrelsen, ikke realistisk, men symbolpolitik som er på sin plads her.

Man kan måske undskylde at TILLID ikke er med, fordi det ord blev kapret af Vestager. Men man kan ikke undskylde, at overstyring er skrevet helt ud. Man kunne godt nævne det uden at bruge tillid og andre "belastede" ord, fx kunne det positivt formuleres, at man gerne udvikler en bedre praksis med dialog med medarbejdere, borger, brugere og fagprofessionel viden. Ikke engang det har fundet nåde for Slotsholmens styringsopfattelse.

Se tidligere artikler :

http://www.denoffentlige.dk/kommissorium-ledelseskommissionen

http://denoffentlige.dk/ledelseskommission-maa-faa-ledelse-til-faa-styr-paa-styringen

 

Emneord: Ledelseskommission, Mogens Hegnsvad, 220317, Ledelsesavisen, Ledelsesavisen nr. 7
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 22.03.17 Svend L.
  Ledelseskommission

  Alene tanken om at man ved at nedsætte en kommission, som skal finde den nye ”rigtige” ledelsesmodel for hele den offentlige sektor, siger vel et eller om, at tankesættet fra start er forkert. At lede en folkeskole er betydeligt anderledes end at lede et økonomikontor i en forvaltning. Her kan man næppe anvende den samme formel.

  Et væsentligt ledelsesmæssigt problem er, at mange ledere har alt for lidt tid til at bedrive regulær personale ledelse – ofte druknes lederne i driftsopgaver og eksterne mødeaktiviteter. Et andet og mere udefinerbart problem er, at en del opgaver og tankegange handler om at servicere op ad … at svare på dit og dat fra chefens egen chef og sikre at denne er tilfreds. Et tredje problem er, at beslutningsprocessen er for langsom – mange steder blandt andet på grund af et ønske om en kraftig central styring.

  Jeg er ikke i tvivl om, at kommissionens medlemmer er kloge og erfarne – dog bemærker jeg, at holdet virker en kende traditionelt.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 24.10.18 Ledelse
  Giv plads til at træne de tværfaglige kompetencer

  Et succesfuldt tværfagligt samarbejde kræver koblingskompetencer – at ledere og medarbejdere på tværs af organisationen er i stand til at kommunikere, koordinere og kooperere. Men det kommer ikke af sig selv, siger professor. Hør mere på konference.

 • 31.07.18 Uddannelse
  Ledelsesekspert om fusion: Ny institution kommer til at stå stærkt

  Fusionen af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt vil øge samarbejde på tværs og fokus på at omsætte viden til effekt er potentialer. Dermed får Region Syddanmark en stærkere aktør i ledelses- og organisationudvikling, mener Kuno Johansen.

 • 12.06.18 Ledelse
  Her er Ledelseskommissionens syv anbefalinger

  Lederne i den offentlige sektor står for ofte alene med opgaverne. Det er et af de budskaber, som regeringens ledelseskommission kommer med i rapporten ”Sæt borgerne først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften”. Rapporten indeholder syv overordnede anbefalinger, der skal sikre bedre ledelse i den offentlige sektor.