Debatmødet i Forum var velbesøgt. Her åbner Henrik Hjortdal mødet.

Ledere og forskere: NPM lever - men er blevet alvorligt syg

Debatmøde genoplivede New Public Management, da Adam Wolf, Else Sommer og Lene Holm Pedersen gjorde status på lang tids mordforsøg.

I November 2016 lagde Adam Wolf, direktør for Danske Regioner og dermed en af New Public Management-regimets højest placerede figurer, New Public Management i graven. Fænomenet, alle elsker at hade, har domineret den offentlige styring og ledelse i gennem de sidste 30 år, og har i hele sin levetid været genstand for hård kritik fra alle sider. 
 
Men hvad er problemerne med New Public Management, og er der et reelt alternativ? 

Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

Det var nogle af de spørgsmål, der blev debatteret på en konference i Forum for Fremtiden Offentlige Ledelse og Styring, hvor professor ved Copenhagen Business School, Lene Holm Pedersen, administrerende direktør ved Dansk Magister Forening, Else Sommer, og førnævnte Adam Wolf var oplægsholdere.

Sådan tog NPM dagsordenen
New Public Management-regimet blev indført i starten af 80'erne med det frie marked som omdrejningspunkt. 
 
Fokus var på performance, hvilket udmøntede sig i output-fokuserede resultatkontrakter, opsplitning af offentlige institutioner og en synlig professionel ledelse. 
 
Borgerne skulle behandles som 'kunder', og offentlige myndigheder og institutioner - særligt inden for sundhedssektoren - skulle derfor konkurrere med hinanden om at tilbyde den bedst mulige service og behandling til lavest mulige omkostninger. 
 
I dag er der rimelig bred enighed om, at liberaliseringen og etableringen af kunstig konkurrence på en lang række områder, som fortrinsvis blev varetaget af offentlige myndigheder, i mange henseender bidrog til en mere effektiv offentlig sektor. 

Vær med i Ledelsesavisen

I samarbejde med Forum for fremtidens offentlige ledelse & styring udgiver Mediehuset DenOffentlige Ledelsesavisen.

Læs Ledelsesavisen #2 lige her

Ledelsesavisen #3 er her

Ledelsesavisen #4 finder du her.

Læs avisen online her, og vil du bidrage med værdifuld viden og konstruktive historier, så bliv udgiver på DenOffentlige.

Men i løbet af 00’erne begyndte det at gå skævt. 

En lang række reformer inden for bl.a. socialområdet, beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet medførte en meget høj grad af centralisering ud fra en overbevisning om, at processer og sagsgange ude i lokalsamfundene bedst kunne styres fra centralt hold. Det har givet anledning til en lang række styringsmæssige problemer i forhold til bl.a. kvaliteten af de offentlige ydelser. 
Så langt var de tre oplægsholdere og debatten med konferencens deltagere nogenlunde enige, men så kom en overraskende melding. 
 
NPM må ikke dø
Ifølge de tre oplægsholdere vil det nemlig være for vidtgående at påstå, at NPM som styringsform er død. NPM er syg, og diagnosen lyder, at den høje grad af centralisering har skabt for stor afstand og mistillid mellem fagprofessionelle og ledelse og unødigt store administrative byrder. Der er kommet alt for meget styring ind.
 
NPM har positive sider
Således understregede Adam Wolf, at det er vigtigt at anerkende de positive sider af NPM, fordi vi fortsat bør fokusere på performance og forsøge at allokere vores knappe ressourcer så effektivt som muligt. 
Vi har dog nået grænserne for den nuværende output-fokuserede styringslogik, fordi den ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til brugerne af den offentlige velfærd og i mange henseender ikke giver mening for fagprofessionelle. 
 
Else Sommer, der har en fortid som direktør for socialforvaltningen i Københavns Kommune, fremhævede, at ressourceknaphed og stigende behov og kompleksitet i opgaveløsningen kræver en ny tilgang med frihed til at tilpasse sig den lokale kontekst. 
 
Lene Holm Pedersen problematiserede distancen og den manglende forståelse mellem ledelsen og de fagprofessionelle. 
Fælles for alle tre oplægsholdere var en betoning af et behov for større sensitivitet i forhold til den lokale kontekst og brugernes behov - altså en decentralisering af den offentlige styring. 
 
Nuanceret forhandling forude
Selvom man med rette kan kritisere NPM på en lang række punkter, er der ifølge ekspertne altså stadig behov for styring. Der er fortsat brug for fokus på brugerne af den offentlige velfærd og på optimal ressourceudnyttelse. De anbefaler derfor hellere en reformering af NPM end et egentligt opgør, men anerkender samtidig, at den forhandling forudsætter en mere nuanceret debat. 
 
Spørgsmålet er derfor ikke, om NPM er død eller levende, men nærmere hvordan hensynet til lokal ledelse skal balanceres i forhold til hensynet til fagprofessionelle normer og den demokratiske legitimitet. 
 
Det etiske dilemma
I bund og grund handler det om, hvem der har legitim ret til at fastsætte, hvad der er ønskværdigt, og hvad der er ’det gode liv’. 
Fænomener som samskabelse, brugerdreven innovation og borgerinvolvering er her naturlige og stadig mere anvendte bidrag til debatten om offentlig ledelse og styring. Disse fænomener har alle til fælles, at beslutningskompetencen - såvel i forhold til politikudvikling og design som til implementering og evaluering - i højere grad skal overdrages til borgerne og de fagprofessionelle. 
 
Men hvis svaret er en højere grad af decentralisering, giver det anledning til en række nye spørgsmål:
 
 • Kan man stole på, at lokale enheder, og navnlig fagprofessionelle, har blik for det overordnede samfundshensyn?
 • Har hver enkelt af os forståelse for de områder, der ligger ud over eget genstandsfelt? 
 • Er borgerne altid dem, der ved bedst i forhold til deres egne behov? 
 • Hvordan håndterer vi uoverensstemmelser mellem lokale ønsker og overordnede politiske strategier?
 • Hvordan kan ledelsen både imødekomme kontekstuelle omstændigheder og samtidig holdes ansvarlig over for centralt bestemte retningslinjer?
 
Fem anbefalinger
De tre oplægsholdere anbefaler derfor en ny balance mellem centralisering og decentralising. 
 
 • Hold fast i NPMs fordele - de skal lige have en chance for at blive identificeret og udpenslet -, og afhjælp bureaukratiske byrder. 
 • Genetabler tilliden såvel som forbindelsen mellem ledelse og fagprofessionelle. Kuren hedder decentralisering men med  ledelse og styring, der holder ’fagprofessionsvælde’ fra døren. 
 • Decentralisering af offentlig styring må således ikke ske på bekostning af professionel ledelse, effektiv allokering af ressourcer og fokus på performance i forhold til brugerne. 
 • Fremtidens offentlige styring skal lægge mere vægt på ledelse end på kontrol. 
 • Der skal sættes enkle og klare mål, som respekterer de enkelte organisationers tid og rum, og overlader mere ansvar til borgerne og de fagprofessionelle. 
 
Emneord: Forum, Ledelsesavisen, Lene Holm Pedersen, Else Sommer, Adam Wolf, Velfærdsdebatten, Debatoplæg, New Public Management, NPM, Ledelsesavisen nr. 6
Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring på DenOffentlige.dk Forum er et løstkoblet netværk, hvis formål er at udgøre et mødested for en debat om at fremme bedre offentlig styring og ledelse. ...
Aktivitet: Artikler: 91 | Kompetenceområder: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 27.02.17 Carsten Hornstrup
  NPM Lever

  For en gang skyld en nuanceret og relevant debat. Måske skulle vi drøfte det indhold artiklen lægger op til - og ikke lade den megen virak NPM begrebet skaber, komme i vejen for en frugtbar debat.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Politik
  Dennis K og Jørn Neergaard om et liv i magtens cirkler

  Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.