Der er for stor fokus på problemerne i debatten om OPS, mener Allan Vendelbo, Pia Gjellerup og Mette Rose Skaksen.

Vendelbo, Gjellerup og Rose Skaksen: Sæt blikket på potentialet i mere offentligt privat samarbejde

Ledelse

11/09/2014 13:20

Nick Allentoft

Der er for stor fokus på problemerne i debatten om OPS, mener Allan Vendelbo, Pia Gjellerup og Mette Rose Skaksen. Mulighederne for endnu bedre samarbejde mellem offentlige og private aktører er stort, og derfor opfordrer de nu til at fokusere på potentialet snarere end stenene.

“Nu har debatten i 20-30 år handlet om hvad man kan tage fra hinanden. Skulle vi ikke hellere spørge, hvad det er i offentlig og privat, der er godt? Vi har to dygtige sektorer, der på rigtig mange områder arbejder godt sammen, men det overser vi, fordi debatten har været for dogmatisk i for lang tid.”

Det mener Pia Gjellerup, der er leder af Center for Offentlig Innovation. Direktør i DI, Mette Rose Skaksen, er enig.

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

 

“Der er flere undersøgelser, der viser at danskerne ikke har noget problem med private leverandører i den offentlige sektor. Vores fokus i DI er mere konkurrenceudsættelse, fordi konkurrence er sundt for os alle sammen, og sikrer, at vi får det bedste produkt til den bedste pris. Vi må dog erkende, at ofte er fokus alene på prisen og mindre på kvaliteten, og selvom man godt kan måle kvaliteten, er det nogle gange vanskeligere,” siger Rose Skaksen.

Den megen debat om problemer og udfordringer skaber myter, mener kommunaldirektør Allan Vendelbo.

“Meget af det vi snakker om er i virkeligheden myter. For eksempel er der stor fokus på, at OPS handler om besparelser, men det en myte. Der er jo ikke nogen, der synes det er fedt at få en lavere kvalitet. Så vi har en kommunikationsudfordring, og burde fokusere meget mere på s’et i OPS frem for de to sektorer. Det er der meget mere potentiale i end vi har været i stand til at indløse på noget tidspunkt,” siger Vendelbo, der er kommunaldirektør i Greve Kommune.

 

Efterlyser opgør med retningen i debatten

De efterlyser alle tre et opgør med debatten om det offentligt-private samarbejde, og alle er enige om, at konkurrence er sundt. De er også hurtigt enige om, at kommunernes primære opgave er at sikre, at borgerne får de velfærdsydelser, som velfærdssystemet skal tilbyde.

OPS-stafetten

Læs de tidligere indlæg i OPS-stafetten her.

Af blandt andre Carl Holst, Christian Bason, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. 

 

“Kommunens opgave er at sikre, at ydelsen leveres. Det er ikke at sikre den i alle mulige sammenhænge,” mener Allan Vendelbo.

Pia Gjellerup er enig, og fremhæver, at konkurrence er sundt, men det er usundt, hvis konkurrencen medfører konstant usikkerhed.

“Konkurrence skal prøves af engang imellem. Men man må huske på, at det er hårdt for mange af de små områder, hvis de konstant udsættes for den usikkerhed det er, at komme i udbud. Det fjerner fokus fra at levere kerneydelsen. Men der er brug for at blive udfordret, så man får fornyelsen ind,” mener Gjellerup.

DI har gentagne gange efterlyst mere konkurrenceudsættelse, og også fremhævet det potentiale for besparelser, der ligger i den offentlige sektor, hvis flere ting konkurrenceudsættes. Men ifølge Mette Rose Skaksen er det forkert, hvis fokus alene er på besparelserne eller de potentielle økonomiske gevinster.

 

Konkurrenceudsættelse bliver til besparelser

“Det er mit indtryk, at man sidder til økonomiforhandlinger ude i kommunerne, og så siger man, ‘vi prøver at konkurrenceudsætte’ fordi man vil spare nogle penge. Men den tilgang medfører jo ofte, at man flytter ansvaret for en kvalitetsforringelse over på en privat leverandør, fordi man reelt ikke tør gennemføre forringelsen direkte. I det forløb glemmer man, at det er ikke en mirakelkur at konkurrenceudsætte, og så kommer man til at gå på kompromis med kvaliteten. Så glemmer man afsættet, og senere klager borgerne så over en kvalitetsforringelse, som den nye leverandør så får ansvaret for,” siger Mette Rose Skaksen.  

Pia Gjellerup er enig i, at ønsket om at lave besparelser hurtigt kan blive retningsgivende for offentlige beslutningstagere, der vælger at gøre brug af konkurrenceudsættelse.

“Man må være opmærksom på, hvad man vil opnå. Hvis man bruger et redskab til at skabe en bedre eller billigere løsning, så skal det bedre og det billigere vurderes hver for sig. Men det er nok desværre sådan, at man i forbindelse med ønske om konkurrenceudsættelse også lige får besluttet, at så skal opgaven også løses billigere uden at man kigger på kvalitetskravene. Det er et godt billede på hvorfor OPS debatten er blevet mere ideologisk,” mener Pia Gjellerup.

Hun opfordrer til, at holde en skarp adskillelse mellem fokus på økonomien og den kvalitet man ønsker.

 

Skil kvalitet og økonomi ad

“Det er vigtigt at man hele tiden er opmærksom på, hvor man kan forbedre, hvor man tror at man kan gøre noget bedre. Derfra skal man så vurdere betalingsviljen og de kvalitetskrav, man ønsker. Konkurrenceudsættelse er ikke alt eller intet, men et spørgsmål om at blive skarpere på opgaverne,” mener hun.

Vendelbo er enig i, at prisfokuseringen har overtaget for meget. Det har ført til flere eksempler, hvor opgaver er udliciteret og private leverandører efterfølgende enten går konkurs eller bliver afsløret i egentlig snyd og humbug. Sidstnævnte skete på rengøringsområdet, hvor Fagbladet 3F afdækkede systematisk brug af underleverandører, der havde underbetalt arbejdskraft. Vendelbo mener, at både kommuner og brancheorganisationer har et ansvar for at sikre ordentligheden.

“Vi havde en sag, hvor vi fik så lave tilbud, at vi blev nødt til at gå til brancheorganisationen for at høre om der overhovedet var dækning for det prisniveau vi fik forelagt,” fortæller Vendelbo.

Rose Skaksen er træt af sagerne om private leverandører, der snyder eller bukker under for fejlslagne udbudsforretninger. Hun mener, at kommunerne skal blive skarpere på, hvordan de vælger deres leverandører.

“En gang imellem hører vi en kommune sige at de bliver nødt til at vælge den allerbilligste leverandør. Men man kan stadig godt stille krav til både kvalitet og leverandøren, så man undgår de dårlige sager,” siger Rose Skaksen.

Hun peger på, at pilen i de tilfælde peger direkte på kommunens eget udbud.

“De her ting kommer fra selve udbuddet og den måde kommunen laver udbud på. Man skal vælge den udbudsform der passer til opgaven. Det kan blive dyrt og juridisk komplekst at konkurrenceudsætte, hvis man ikke tænker sig om og vælger sin proces og udbudsform med omhu. Vi skal alle sammen blive bedre og få flere erfaringer med det. Der er kommet mange rigtig gode muligheder for at lave udbud, hvor der er en konstruktiv dialog med leverandørerne undervejs. Hvorfor bruger man ikke de muligheder i langt højere grad,” siger Rose Skaksen.

Artiklen er et resultat af en debatrække på Folkemødet 2014. Den blev finansieret og sat i scene af pleje- og omsorgsvirksomheden Attendo. Det foregik som live interviews, hvor redaktør på DenOffentlige.dk, Nick Allentoft, ledte en samtale og publikum kunne bryde ind med spørgsmål og kommentarer. Denne artikel er baseret på debat nummer 2 på Folkemødet.

 

Mest Læste

Annonce