Det er slut med at børn skal oversætte for deres forældre, når de er i kontakt med det offentlige. Foto: Shutterstock
Det er slut med at børn skal oversætte for deres forældre, når de er i kontakt med det offentlige. Foto: Shutterstock

Bredt flertal: Nu må børnene ikke stå for det

Lovgivning

29/09/2022 10:01

J. Bøgen

"Børn skal have lov til at være børn."

Det skal ikke længere være lovligt for børn og unge under 18 år at tolke, hvis deres forældre og andre familiemedlemmer er i mundtlig kontakt med det offentlige. Det har regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet i dag indgået en aftale om.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Forbuddet vil gælde bredt i den offentlige sektor, blandt andet på børne-, undervisnings-, social-, ældre- og beskæftigelsesområdet.

Partierne er enige om, at forbuddet også skal gælde for private aktører, såsom private dagsinstitutioner, fri- og privatskoler og på danskuddannelser for voksne udlændinge.

Her er undtagelserne

"Børn skal have lov til at være børn. Derfor er jeg glad for, at vi i regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget, nu sørger for, at børn ikke ender i svære situationer, hvor de for eksempel får ansvaret for at tolke til skolehjemsamtaler. Det er et alt for stort ansvar at lægge over på dem," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Der vil være enkelte undtagelser, der muliggør, at børn og unge under 18 år fortsat må tolke i kontakten med det offentlige. Det gælder, hvis den ansvarlige ansatte vurderer, at sagen, der skal tolkes om, er et let og uproblematisk tilfælde, eller hvis der er tale om en akut og livstruende situation. På sundhedsområdet, hvor det allerede i dag er forbudt for børn og unge under 18 år at tolke, er der også visse undtagelser.

Det indeholder aftalen:

  • Et forbud mod at anvende børn og unge under 18 år som tolke til oversættelse af fremmedsprog i forbindelse med mødet med det offentlige.

  • Forbuddet skal som udgangspunkt gælde tolkning i alle situationer, hvor det offentlige er i mundtlig kontakt med borgere. Det kan for eksempel være ved forældresamtaler, vejledningssamtaler om repatriering og samtaler i jobcentret.

  • Forbuddet skal også skal gælde for private aktører ved udførsel af opgaver for det offentlige, som fx i private daginstitutioner, i fri- og privatskoler og på danskuddannelser til voksne udlændinge.

  • Børn og unge under 18 år må gerne tolke, hvis det af den ansvarlige ansatte vurderes som et let og uproblematisk tilfælde, eller hvis der er tale om en akut og livstruende situation.

  • Der lægges ikke op til at kompensere kommunerne ved lovændringen. Det skyldes, at kommunerne allerede i dag har ansvar for at gøre sig forståelige over for borgerne, og at dette ikke bør bero på brugen af børn som tolke.

Mest Læste

Annonce