Foto: Shutterstock

Efter ny lov: Man kan risikere også at skulle betale skat i Sverige

Lovgivning

15/03/2021 11:07

Theis

Siden årsskiftet har Sverige krævet, at udenlandske arbejdsgivere skal registrere sig i Sverige og betale svensk skat for ansatte, der arbejder der.

Under pandemien påvirker det blandt andet danske arbejdsgivere med medarbejdere, der bor i Sverige – da mange arbejder hjemmefra mere end 50 procent af tiden. Arbejdsgivere, der giver forkerte oplysninger eller slet ingen oplysninger om deres medarbejdere, risikerer at få en bøde.

I næsten et år har Øresundspendlere, der arbejder hjemmefra mere end 50 procent af tiden, stået over for udsigten til at skulle betale skat i både Danmark og Sverige. Det er grænsependlerens eget ansvar at sikre, at det korrekte løngrundlag rapporteres i deres skatteoplysninger i Sverige og Danmark, så beskatningen bliver korrekt.

Men med den nye svenske lov vil mængden af administration også øges for danske arbejdsgivere med medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder hjemmefra. Ifølge reglerne skal de danske arbejdsgivere registrere sig som arbejdsgivere i Sverige og betale svensk skat til de svenske myndigheder i de perioder, hvor de ansatte er skattepligtige i Sverige.
Når mindst 50 procent af arbejdstiden er i det land, hvor Øresundspendlere bor, flyttes skattepligten derhen i henhold til den dansk-svenske Øresundsaftale (læs mere i faktaboksen).

“Uheldigt”, at loven trådte i kraft under pandemien
Formålet med den nye lov er at forhindre udenlandske arbejdsgivere i systematisk at have medarbejdere, der arbejder i Sverige, men betaler skat i et andet land – og at få bedre kontrol over beskatningen.

At de nye regler trådte i kraft lige under pandemien, er uheldigt, for lige nu er der mange grænsependlere, der arbejder hjemmefra, siger Christin Hjortsberg, Skatteverkets koordinator for informationstjenesten Øresunddirekt.
"Loven, da den blev vedtaget, var ikke beregnet til denne kategori af arbejdsgivere," fortæller hun News Øresund.

Ikke alle kender til de nye regler endnu
Da loven er ny, har oplysningerne herom endnu ikke nået de fleste danske arbejdsgivere, der fortsat indbetaler dansk skat for deres ansatte i Sverige, selvom de arbejder hjemmefra mere end 50 procent.
Andre har opfattet, at der er indført nye regler, men har ikke forstået præcist, hvad der nu gælder.

"Jeg har hørt om en eller to Øresundspendlere, der modtog hele deres bruttoløn i januar for at indbetale den i Sverige. Egentlig har disse arbejdsgivere begået en fejl, da de skulle have indbetalt skatten til Sverige. Men nu kom loven den 1. januar, og den er ikke rigtig kendt endnu. I revisionsfirmaerne i Danmark er informationen begyndt at sprede sig, og Skattestyrelsen har også kontaktet arbejdsgiverne og oplyst, at hvis det vides, at medarbejderen arbejder i Sverige, skal de ikke betale dansk forskudsskat," siger Christin Hjortsberg.

Da lovgivningen er ny, vil Skatteverket have et generøst syn på de danske arbejdsgivere, der ikke følger de svenske regler, oplyser hun.
"I en overgangsperiode vil der sandsynligvis ikke blive påført nogen bøder," siger Christin Hjortsberg.

Mest Læste

Annonce