Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

En af disse to biler risikerer en bøde: Hvor godt kender du loven for parkering?

Lovgivning

27/05/2024 13:15

J. Bøgen

Kendte du den regel?

e godt på ovenstående billede. Hvad lægger du mærke til?

Det mest åbenlyse at tænke på er, at hvis der holder en bil bag hver af de to biler, får chaufførerne overordentligt svært ved at komme ud uden at få buler. Men tag lige et kig på lygterne.

Som du kan se, er det to sæt forlygter, der er på billedet, og det betyder, at en af de to bilister nok kan se frem til en bøde.

Men hvem får den? Og hvorfor?

Et spørgsmål om kørselsretning

I Færdselslovens §28, stk. 2 står der:

"Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anlagt i umiddelbar tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen."

Hvis vi bider mærke i den første sætning betyder det, at den af de to biler på billedet, der er parkeret IMOD færdselsretningen kan se frem til en ubehagelig hilsen i forruden.

Men her kommer vi så til anden sætning i paragraffen: For hvad bliver lige betegnet som en mindre befærdet vej?

En skønssag

Her bliver det straks mere vanskeligt, for der findes faktisk ikke en fast definition for, hvornår noget betegnes som en "mindre befærdet" vej.

Faktisk forholder det sig sådan, at det er den enkelte kommune, der definerer, hvilke veje der hører under den definition.

Hvordan man så finder frem til en oversigt over det, kan også variere fra kommune til kommune, men et godt sted at starte, hvis man vil undersøge mere, er Miljø og Teknik-afdelingen i den kommune, du vil vide mere om.

Hvis en vej er ensrettet, er det tilladt at parkere modsat kørselsretningen.

Mest Læste

Annonce