Foto: Shutterstock

Ny undersøgelse: Over 100.000 danskere udsættes for psykisk vold

Lovgivning

08/06/2021 10:50

Theis

I 2019 blev straffeloven ændret, så psykisk vold blev gjort strafbart på lige fod med fysisk vold. En netop offentliggjort offerundersøgelse skønner, at flere end 100.000 personer årligt udsættes for psykisk vold.

En ægtefælle, der overvåger hustruens sms’er og bestemmer, hvem hun må ses med. Eller en partner, der systematisk ydmyger sin kæreste og spreder ondsindede rygter om hende. Psykisk partnervold er når en person gentagne gange groft nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer en anden person.

6,8 procent af 16-74-årige danskere har været udsat for psykisk vold inden for de seneste fem år, og 2,5 procent angiver at have været udsat for psykisk vold inden for det seneste år, svarende til ca. 108.000 personer. Det viser nye tal fra Offerundersøgelsen, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd står bag.

"Det er nyt, at vi afdækker omfanget af psykisk vold i Offerundersøgelsen, hvor vi hvert år spørger til danskernes oplevelse af kriminalitet. De nye tal peger på, at psykisk i nære relationer er mere udbredt end fysisk vold, og det er vigtigt at få frem i lyset, for konsekvenserne kan være alvorlige og langvarige for den, der bliver udsat; nogle udvikler angst, PTSD og depression," siger analytiker Ingrid Soldal Eriksen fra Det Kriminalpræventive Råd.

Psykisk vold kan være svær at se for omverdenen, da den foregår inden for hjemmets fire vægge, og det kan være svært at erkende, at man er udsat for volden.

Siden lovændringen i april 2019 og til slutningen af februar 2021 er der anmeldt 616 sager om psykisk vold og faldet dom i 38 sager; heraf blev 11 fundet skyldig, og 27 frifundet. Selvom relativt få anmelder og færre bliver dømt, indikerer Offerundersøgelsen, at problemet er langt større. Og der er flere faresignaler, som både udsatte og pårørende bør være opmærksomme på, lyder det fra Det Kriminalpræventive Råd.

"Det er svært at spotte psykisk vold, men tag advarselstegnene alvorligt. Hvis du hele tiden skal være varsom med, hvad du siger og gør, så din kæreste ikke bliver vred, kan det være et advarselstegn. Det kan også være, at din kæreste vil bestemme, hvad du har på og hvem du er sammen med, og nedgør og ydmyger dig. Hvis det er blevet et mønster i jeres forhold, så skal du tage det alvorligt. Det kræver mod at række ud til en veninde, kollega eller søster, men det er mange gange vejen ud. Man kan også ringe til den nationale hotline på 1888 døgnet rundt," siger videnskonsulent Katrine Amalie Keller.

Desuden har Det Kriminalpræventive Råd samlet gode råd på websitet rækud.dk

Mest Læste

Annonce