Nyt lovforslag: Nu vil justitsministeren forbyde demonstrationer og fjerne opholds- og forsamlingsfriheden

Lovgivning

28/04/2021 12:14

Søren Kristensen

Internationale menneskerettighedsorganisationer slår alarm over et nyt lovforslag fra regeringen. Nick Hækkerup udtaler i høringssvar at "de frihedsrettigheder (forsamlings-, opholds-, og demonstrationsrettighed) ikke er nogen som er gældende. Det er nogle, man forestiller sig oppe i hovedet; som organisationer finder på"

Justitsministeren fortsætter; frihedsrettighederne er "nogle, som man gerne vil have skulle være der. Det er jo bare et politisk synspunkt."
Kan det snart blive mere vanvittigt? Den danske justitsminister vil gøre det muligt for politiet at forbyde demonstrationer samt fjerne opholds- og forsamlingsfriheden med en ny lov som han kalder en "tryghedslov", samtidig med at han retfærdiggør det med at disse rettigheder kun er noget nogle "forestiller sig oppe i hovedet".

Nick Hækkerup har nået nye højder med newspeak - eller "doublespeak" som George Orwell beskriver i den dystopiske science fiction-roman "1984". Tidligere har Nick Hækkerup også udtalt at "med overvågning stiger friheden".

Folketingets egen hjemmeside synes at være bekendt med danskernes frihedsrettigheder. Her står der under overskriften "Frihedsrettigheder":
"Grundloven giver borgerne en række frihedsrettigheder som f.eks. ytringsfrihed, religionsfrihed, politisk uafhængighed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed. Disse frihedsrettigheder står i kapitel 8 i grundloven.
Folketinget vedtog i 1992, at bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention gælder som lov i Danmark. Mange af menneskerettighedskonventionens regler går videre i beskyttelsen af menneskerettigheder, end den danske grundlov gør."

Det er bl.a. Grundlovens paragraf 79 "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede" justitsministeren nu vil give politiet mulighed for at tilsidesætte.
 

Rammer alle

Med det vidtgående lovforslag vil regeringen give politiet magt til at indføre 30 dages opholdsforbud i områder, hvor nogle har udvist “utryghedsskabende adfærd”.

Opholdsforbuddet rammer alle, uanset om man vil demonstrere imod regeringen eller fejre en familiefødselsdag. 

Det går altså ikke kun udover de få, der potentielt udviser “utryghedsskabende adfærd”, som lovforslaget forsøges at blive solgt på.
Og hvad er så "utryghedsskabende adfærd", spørger du måske...? Det er frit op til politiet at vurdere og dømme.

Overtræder man opholdsforbuddet, straffes det med en bøde på 10.000 kroner eller fængsel på op til et år. Opholdsforbuddet kan forlænges med 30 dage igen og igen - i praksis i det uendelige.
 

Kritik fra menneskerettighedsorganisationer og eksperter; "en glidebane mod det ekstreme"

Forslaget fra den socialdemokratiske regering møder kraftig kritik fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty.

– Det er et alvorligt indgreb i retten til at kunne demonstrere fredeligt. Vi skal holde fast i, at det er en demokratisk frihed at kunne demonstrere fredeligt, siger seniorrådgiver hos Amnesty, Lisa Blinkenberg, til Arbejderen, der som et af de få medier overhovedet har dækket det vidtgående lovforslag.

Hun tilføjer, at de i Amnesty er “stærkt bekymrede” over lovforslaget.

Også Jens Elo Rytter, professor i forfatningsret og menneskerettigheder ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet kritiserer lovforslaget i hårde vendinger.

– Det er dybt problematisk, at lovforslaget lægger op til at begrænse vores allesammens bevægelsesfrihed – det vil sige vores ret til selv at kunne vælge, hvor vi opholder os, siger han til Arbejderen.

Retten til at bevæge os og opholde os frit er en fundamental menneskerettighed, som bl.a. er stadfæstet af Den Europæiske Menneskeretskonvention.

Jens Elo Rytter mener, at det kan blive “en glidebane” mod “det ekstreme”, hvis det vidtgående lovforslag bliver indført.
 

Dybt bekymrede internationale menneskerettighedsorganisationer

Også flere internationale menneskrettighedsorganisationer er dybt bekymrede over regeringens lovforslag.

Organisationerne European Civic Forum, Civil Liberties Union for Europe og Civicus mener, at forslaget er i direkte modstrid med internationale menneskerettighedskonventioner.

European Civic Forum har sammen med 34 andre internationale menneskeretsorganisationer skrevet et åbent brev til den danske statsminister, justitsministeren og alle andre medlemmer af Folketinget, hvor de retter en alvorlig kritik mod forslaget.

Her advarer organisationerne om, at lovforslaget kan “begrænse frihedsrettighederne i Danmark” og at det “underminerer Danmarks forpligtelser til at leve op til internationale menneskeretsstandarder”.
 

Bred kritik fra folketinget - men...

Der rettes nu også kraftig kritik i folketinget af lovforslaget fra begge fløje i tinget.
Dog er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen ikke så afvisende over for idéen. Han udtaler, at han “overhovedet ikke” køber kritikken.

Tilsammen har Venstre og Socialdemokratiet 88 mandater.
Støttepartierne Enhedslisten og RV er i øjeblikket yderst kritiske. Det var de også i forløbet op imod at corona-passet blev vedtaget. Det var flere andre partier også, som f.eks. Konservative og SF. Alle var alligevel med i vedtagelsen af dette indgreb.

Efter lovforslagets udarbejdelse har justitsministeriet så tilkendegivet "at det indskrives i ordlyden af den foreslåede bestemmelse i politilovens § 6 b, at forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed generelt undtages fra det foreslåede tryghedsskabende opholdsforbud." - som svar på et spørgsmål i en forespørgsel fra Folketingets Retsudvalg.

Det ligner samme mønster som vi har set i stigende grad de seneste mange år: Den til enhver tid siddende regering kommer med et vildt lovforslag som indskrænker danskernes frihedsrettigheder radikalt og på mange områder. Derefter stor kritik fra politikere og ngo'er. Derefter løbende forhandlinger om hvordan lovforslaget konkret skal gennemføres med mindre justeringer. Når det til sidst bliver vedtaget, fokuserer mange derefter på de rettigheder man fik lov til at beholde.

Nu er vi måske nået til at politiet skal kunne fjerne enhver forsamlings- og opholdsfrihed, men at de måske i denne omgang nødtvungent overvejer at lade os beholde vores ret til demonstrere.

Danmark er i en sørgelig tilstand med lyntogsfart på vej mod totalitært diktatur.
Og de færreste opdager det - før de står i en situation hvor det lige pludselig bliver alvor og de får en bøde på 10.000 kr eller 1 års fængsel for  uvidende at opholde sig et sted hvor politiet har nedlagt forbud mod at opholde sig.
Det bliver nok bøde på de 10.000 kr, da det er mest indtægtsgivende for staten.

Kilder:
https://indblik.net/justitsminister-klar-med-ny-tryghedslov-kan-foere-ti...
https://arbejderen.dk/indland/regeringens-forslag-til-ny-tryghedslov-kan...
https://politiken.dk/indland/art8164721/Ny-lov-kritiseres-for-at-begr%C3...
https://www.ft.dk/da/leksikon/Frihedsrettigheder
https://indblik.net/justitsminister-klar-med-ny-tryghedslov-kan-foere-ti...
https://indblik.net/bred-kritik-af-tryghedslov-en-af-de-stoerste-indskra...
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L189/spm/1/svar/1773971/23801...

Mest Læste

Annonce