Foto: Shutterstock

Regeringen vil styrke kontrollen med børneattesten

Lovgivning

21/05/2021 11:02

Theis

Et kommende lovforslag vil sikre, at idrættens hovedorganisationer fremover automatisk får besked, når en lokal idrætsforening indhenter en plettet børneattest på en træner eller en frivillig. Lovændringen vil betyde, at kontrollen på området bliver endnu bedre.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Vi lægger nu op til at stramme yderligere på området for børneattester, så det bliver endnu mere sikkert for børn og unge at være en del af idrætslivet. Det er vigtigt, at både børn og unge og deres forældre kan føle sig trygge. Med lovændringen vil vi styrke kontrollen med børneattester med anmærkninger. Fremover vil det ikke være muligt at se bort fra en plettet børneattest, da idrættens hovedorganisationer med lovændringen vil få kendskab til attesten og vil kunne ekskludere den pågældende forening, såfremt ansættelsen ikke stoppes. Det har været bredt efterspurgt og vil bidrage til at forebygge overgreb mod børn og unge i foreningslivet.”

Om lovforslaget

Lovændringen vil medføre, at når en ny frivillig/træner samtykker til, at en "positiv" børneattest må sendes til den engagerende/ansættende forening, samtykker den frivillige/træneren samtidig til, at den "positive" børneattest eller en notificering om en indhentelse af en "positiv" børneattest sendes til idrættens hovedorganisationer.

Et eksempel kunne være, at en idrætsforening vil ansætte en træner og med trænerens samtykke indhenter en børneattest ved politiet. Det viser sig så, da foreningen modtager børneattesten fra politiet, at trænerens børneattest er plettet. Foreningen overser det eller lægger vægt på, at trænerens kvalifikationer er gode, at sagen ligger langt tilbage, og/eller at træneren lover at opføre sig ordentligt. Resultatet er, at foreningen ikke forelægger sagen for idrættens Udelukkelsesnævn, der normalt skal inddrages i sådan en proces.

Med den nye lovændring vil politiet, samtidig med at de sender den plettede børneattest til foreningen, også informere idrættens hovedorganisationer om, at den konkrete lokalforening har indhentet en plettet børneattest. På denne måde kan idrættens hovedorganisationer, som står bag Udelukkelsesnævnet, kontrollere, at sagen bliver forelagt Udelukkelsesnævnet.

Det lovforberedende arbejde går nu i gang, og lovforslaget vil kunne fremsættes i den kommende folketingssamling.

Børneattester

En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn. Loven siger, at man skal indhente børneattester, når man rekrutterer frivillige eller ansatte, som vil få direkte kontakt med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn og unge under 15 år og dermed har mulighed for at være i direkte kontakt med børnene.

Er du træner, leder eller bestyrelsesmedlem, så har du ansvar for foreningens medlemmer. De medlemmer, som du har et betroet ansvar over for, må du - ifølge straffelovens §223 (den såkaldte skolelærerparagraf) - ikke have et seksuelt forhold med, hvis de er under 18 år.

I dag fremgår domme efter "skolelærerreglen" kun på børneattesten, såfremt det krænkede barn er under 15 år gammelt, men det vil også blive ændret, således at domme efter skolelærerreglen, hvor barnet er mellem 15 og 17 år, også vil fremgå.

Det vil sige, at det fremover vil fremgå af en børneattest, hvis en træner f.eks. er dømt for at have et seksuelt forhold til en elev på 17 år. Et sådan forhold ville før regelstramningen ikke fremgå, fordi det krænkede barn i eksemplet var over 15 år gammelt.

Denne ændring af børneattesten vil ske gennem en ændring af kriminalregisterbekendtgørelsen. Ændringen vil have effekt på alle områder, hvor attesten bruges.

Mest Læste

Annonce