Foto: Gayatri Malhotra /Unsplash.com

Ritzaus bureau forsøger at sælge forbud mod demonstrationer, og fjernelse af ophold- og forsamlingsfrihed

Lovgivning

29/04/2021

Søren Kristensen

Trods Det Kriminalpræventive Råd's eget meget kritiske høringssvar udtrykker rådet nu at de er positive overfor lovindgrebene og at de ønsker flere indgribende lovstramninger. Dette selvom rådet i sit høringssvar tværtimod har skrevet at de "udtrykker en generel betænkelighed ved forslagene" og foreslår konkrete "alternative veje til at skabe tryghed" i stedet for.
Det Kriminalpræventive Råd sælger nu regeringens nye lovforslag om forbud mod demonstrationer, og fjernelse af ophold- og forsamlingsfrihed i en pressemeddelelse på denne måde:   "Politikere samles for at løse problemer med utryghed Flere steder i landet skaber grupper af unge utryghed, fx på S-togsstationer, og regeringen er på vej med lovstramninger, der skal mindske problemerne. Men det er langtfra nok, mener Det Kriminalpræventive Råd, der nu samler politikere fra hele landet for at komme problemerne til livs."   https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/politikere-samles-for-at-lose-problemer-med-utryghed?publisherId=9329615&releaseId=13621050   Pressemeddelelsen er at finde flere steder allerede.
    Går man ind og ser hvad Det Kriminalpræventive Råd har skevet i deres tidligere høringssvar finder man bl.a. flg.: "Dette høringssvar vil koncentrere sig om de to første dele af lovforslaget, altså forbud mod deltagelse i nattelivet og tryghedsskabende opholdsforbud.
Det Kriminalpræventive Råd skal udtrykke en generel betænkelighed ved forslagene. Begge forslag er særdeles indgribende i det enkelte individs bevægelsesfrihed."
  og senere i høringssvaret;   ..."massiv skiltning med, at et sted er omfattet af opholdsforbud pga. utryghed, kan have en negativ effekt på borgernes mentale billede af stedet. Dermed er der risiko for, at stedet mere varigt identificeres som utrygt af borgerne – stedet stigmatiseres. Tilsvarende vil eventuelle tryghedsfremmende effekter, der opstår når borgere med positiv social adfærd opholder sig i området, forsvinde."   og teksten afsluttes med: " Nedenstående alternative veje til at skabe tryghed på et konkret sted bør overvejes afprøvet, inden der skrides til tryghedsskabende opholdsforbud." og derefter nogle konkrete forslag til hvad man bør gøre i stedet for lovforslagets tiltag.   https://dkr.dk/presse/hoeringssvar/natteliv-og-opholdsforbud-feb-2021   DKR skriver også at vold og utryghed i nattelivet er faldet de seneste år, og henviser til rapport.
Det samme er gældende for den almindelige utryghed i DK; den er reelt faldende i de seneste år, og det store flertal af danskere føler sig meget trygge. Alligevel bruger regering og politikere igen og igen dette argument for mere reduktion af frihedsrettigheder for danskerne generelt.   Nu skriver Det Kriminalpræventive Råd  så pludselig "Men det er langtfra nok, mener Det Kriminalpræventive Råd, der nu samler politikere fra hele landet for at komme problemerne til livs" og DKRs direktør, kommer med kommentar som pudsigt nok slet ikke nævner hvad de selv har skrevet i deres høringssvar.  

Han virker til at have rigtig god og tæt kontakt til regering og politikere og mindre kontakt til dem i DKR som udarbejder høringssvar.

Mest Læste

Annonce