Medicinrådet anbefaler for første gang immunterapi til behandling af brystkræft

Danske patienter med såkaldt metastatisk triple-negativ brystkræft kan nu blive behandlet med immunterapi.

Det er blevet muligt efter at Medicinrådet i går, onsdag, på sit rådsmøde godkendte en ny lægemiddelrekommandation om immunterapien Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi (nab-paclitaxel) som mulig standardbehandling til patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft med en PD-L1 ekspression ≥1 %.

Det er første gang, at Medicinrådet anbefaler første gang immunterapi til behandling brystkræft

Medicinrådets anbefaling sker på baggrund af data fra det såkaldte IMpassion130-studie. Studiet viste, at patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft med en PDL-1 ekspression mere end 1%, som blev behandlet med Tecentriq i kombination med kemoterapi, havde en samlet overlevelse (OS) på 25 måneder mod 18,0 måneder i kontrolgruppen, der modtog kemoterapi i kombination med placebo. Det svarer til en forbedret samlet overlevelse på syv måneder.

Samtidig sås en relativ reduktion i risikoen for død på 29%. PDL-1 overekspression sås hos 41% af patienterne. Der var ingen signifikant effekt af immunbehandlingen hos patienter uden overekspression af PDL-1 på den samlede overlevelse.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også