Mercuri Urval

Mercuri Urval

Hans Bekkevolds Alle 7, 2900 Hellerup

Telefon: 39 45 65 00 Website: https://www.mercuriurval.com/ E-mail:

Mercuri Urval i den offentlige sektor
Offentlige organisationer, forvaltninger, institutioner og andre former for politisk ledede organisationer fungerer i et komplekst krydspres i disse år. Der bliver stillet stadig større krav om nye, flere og bedre ydelser, leveret smartere og billigere, og det er blevet sværere at engagere og fastholde de bedste ledere og medarbejdere.
 
Hos Mercuri Urval er vi overbeviste om, at muligheden for at lykkes og skabe resultater i en øget kompleks offentlig sektor hænger tæt sammen med god ledelse. Behovet for dygtige og engagerede ledere er dermed større end nogensinde tidligere, og lederne skal - sammen med kompetente specialister og medarbejdere - løse den diversitet af opgaver, der er, og samtidig løse dem bedre og endnu mere effektivt.
 
Dygtige ledere kommer ikke af sig selv
Mercuri Urval ønsker at bidrage til udviklingen af en endnu bedre og mere effektfuld ledet offentlig sektor. God og virkningsfuld ledelse i den offentlige sektors mange forskellige typer organisationer og virksomheder kan honorere de øgede krav, der er, og skabe øget værdi og kvalitet for samfundet, borgerne og erhvervslivet samtidig med, at medarbejderne oplever højere trivsel og arbejdsglæde.
 
Vi har i mere end 50 år ydet professionel ledelsesrådgivning til den offentlige sektor og andre politisk ledede organisationer på en række områder:
 • Executive Search af kandidater til topchefniveau
 • Rekruttering og udvælgelse af ledere, specialister og medarbejdere
 • Ledercoaching
 • Organisationsudvikling
 • Ledelses- og teamudvikling
 • Talent Management
 • Outplacement og karriererådgivning
 
Vi kender den offentlige sektor
Vores konsulenter i det Offentlige Team er specialiserede i den offentlige sektors vilkår, og de har alle haft ansættelse i politisk styrede organisationer og virksomheder. Det betyder, at vi har et indgående kendskab til, hvad der skal til for at lykkes som leder i den offentlige sektor.
 
Vi løser dagligt opgaver for både statslige, kommunale og regionale organisationer, fra departementer, forvaltninger og sygehuse til uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber og medlemsorganisationer i hele Danmark. Vores team løfter også opgaver for både nationale samt internationale organisationer såsom EU og FN. Vi har et tæt forgrenet netværk og samarbejde med de øverste ledelsesniveauer i sektorerne og er geografisk repræsenteret i København, Kolding og Aarhus.
 
Vi lever op til reglerne om åbenhed og god forvaltningsskik og vi kender de særlige vilkår, regler og kulturer, der kendetegner politisk ledede organisationer. Vi tilbyder alsidige erfaringer samt unikke kompetencer og redskaber i vores ledelsesrådgivning. Vores ambition er at bidrage positivt til udviklingen af den offentlige sektor. Derfor ønsker vi at være den foretrukne samarbejdspartner, når den offentlige sektor skal ansætte og udvikle de bedste ledere.
 
Ledelse i bevægelse
Hvad er de vigtigste strategiske udfordringer for offentlige ledere? Læs mere her om, hvordan dygtige ledere er ledere i bevægelse.

Blogs

 • Digi-TAL nu sammen
  16.12.18 Velfærd

  Der er kæmpe muligheder i den digitale transformation af den offentlige sektor. Men digitaliseringen har en overset skyggeside – de offentligt ansatte efterspørger den direkte kontakt med borgerne.

 • Fusioner åbner døren for ledelsessvigt: Forfremmelser indtil inkompetence
  28.11.18 Ledelse

  Ansatte i en hierarkisk organisation bliver forfremmet, indtil de når deres niveau for inkompetence – det er desværre dér, hvor de kommer til at sidde længst. Ved fusioner kan dette ske for hele ledelsesfællesskaber, skriver Jakob Westh.

 • Prinsessens dom – når lederen ikke dur
  03.10.18 Ledelse

  Ledere og medarbejdere, der ikke kan bringes til at præstere tilfredsstillende, skal afskediges”. Dette er ordret anbefaling nr. 23 fra Ledelseskommissionens rapport. En anbefaling, der umiddelbart vækker genklang hos langt de fleste i sin simple udtryksform. Det lyder så nemt, men er så svært.

Artikler

 • Ledelseskarrieren på ensomhedens sti
  25.10.18 Ledelse

  Vi kan udvikle mere, når vi udvikler hele ledelser - og ledere lærer bedst sammen med andre og altså ikke, når de er ensomme, skriver Louise Kolind-Sporring og Christian Luk.

 • Sådan lykkes topledelser med at omsætte strategi til praksis – 5 fællestræk
  23.08.18 Ledelse

  Der findes ikke mirakel- eller ’one size fits all’-løsninger på, hvordan topledelser lykkes med at omsætte strategi til adfærdsændringer i praksis. Det er dog tydeligt, at nogle topledelser lykkes bedre end andre. Og det er de topledelser, der tør noget. Men det er ikke hvad som helst, de skal turde.

 • Folkemødet: Dét blev der sagt om ledelse
  26.06.18 Ledelse

  Folkemødet 2018 er slut for i år, og ledelse i det offentlige var i den grad til debat, ikke mindst på Ledelsesscenen.

 • Den afskyelige snemand og det personlige lederskab
  29.05.18 Ledelse

  Ledelse er som den afskyelige snemand: Der er utallige fortællinger om og holdninger til den, men ingen har nogensinde set den. På Folkemødets Ledelsesscene kan du i år komme så tæt på myten som muligt - i alle dens afskygninger.

 • En ny uddannelse fødes
  09.05.18 Ledelse

  En ny forberedende grunduddannelse kan skrive uddannelseshistorie ved at udfordre den sociale arv. Men før det lykkes, står alle involverede over for en unik ledelsesudfordring.

 • God ledelse når problemet er ’wicked’
  19.04.18 Ledelse

  God ledelse er vigtig – men mest dér, hvor der er brug for det. Og der er sandelig brug for ledelseskraft ift. problemer med høj kompleksitet, usikkerhed og mange interessenter. De globale klimaproblemer, Europas flygtningekrise og et konkurrencedygtigt Danmark er gode eksempler på sådanne problemer.

 • NPM kan udpege skolernes udfordringer - men ikke løse dem
  19.02.18 Ledelse

  Mål, indikatorer og KPI’er: Det berygtede og frygtede NPM kan udpege mange vigtige udfordringer for den enkelte skole - men deres løsning kalder rettere på inddragende, værdiskabende ledelse. I dag skal offentlige ledere kunne balancere mellem disse to væsentlige paradigmer.

Navne

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene: