Minister “væmmes” over sætning på hjemmeside - vil nu have endnu mere meningskontrol

Nu har man fundet en “væmmelig” sætning på en hjemmeside i Danmark som ikke er i overensstemmelse med hvad undervisningsministeren mener, og det ryster et flertal i folketinget. Nu igangsættes yderligere stramninger indenfor friskoleområdet.

Ja, man tror næsten det er løgn, men nej det er det ikke. Værdi- og meningskontrollen i Danmark er gået helt grassat.

De danske friskoler har længe været under voksende kontrol fra myndighederne - i form af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Kristne friskoler er blevet presset til mere og mere “balance i undervisningen” som det kaldes fra bureaukratisk hold. Det betyder i praksis at skolerne ikke må undervise så meget med baggrund i undervisningsmateriale med “konservative værdier” - indenfor især seksualnormer og kønsopfattelse - og at de skal have mere materiale som tager udgangspunkt i moderne tanker omkring at “køn er en social konstruktion”,  “køn er flydende” og i det hele taget at “det normale skal kritiseres” (normkritik).

Der er sjovt nok ingen kontrol af balancen den anden vej - STUK er tilsyneladende ret ligeglad med når nogen underviser udelukkende med baggrund i moderne normkritik og postmoderne kønsteorier.
Men friskolerne har fået anmærkninger for deres undervisningsmaterialer, som ifølge STUK præsenterede en for ensidig forståelse af rigtigt og forkert i forhold til levevilkår og seksualitet. Styrelsen har krævet, at de konservative undervisningsmaterialer "ikke står alene", og det har friskolerne tilpasset sig.

”Flere friskoler har altid brugt AdamogEva.dk og andre kirkelige materialer som et supplement til den generelle undervisning i SSF-faget (sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab). Men efter tilsynssagen havde vi flere møder med STUK for at imødekomme dem, og de pegede tommelfingeren op,” siger formanden for Foreningen af Kristne Friskoler Thorkild Bjerregaard.

Men nu er der altså blevet fundet en sætning på hjemmesiden AdamogEva.dk, der slet ikke er i overensstemmelse med undervisningsministerens og hendes støttepartiers holdninger. Faktisk “væmmes” undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), ved sætningen, og nu skal der derfor sættes yderligere ind overfor friskolerne.

Undervisningsministeren har allerede indkaldt styrelsen og vil sammen med den overveje om “vi kan spænde bardunerne i forhold til at fange ubalance i undervisningen inden for de nugældende rammer, eller om der er behov for stramninger på regelsættet,”  som det så poetisk lyder fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Så hvad var sætningen som har sat den øgede meningskontrol i gang? Du tænker måske “mon jeg også tænker den er væmmelig”. Eller måske endda at “den burde forbydes”.

Den findes i en artikel skrevet af lektor i teologi ved Menighedsfakultetet i Aarhus Leif Andersen. Artiklen handler om, hvorvidt det er en synd at onanere, og her skriver han:
”Personligt kan jeg ikke se noget syndigt i den lystne fantasi, der vel at mærke er ’naturlig’ af natur (det vil sige hverken handler om orgier, homoseksualitet, incest eller vold!) og ikke handler om konkrete kvinder eller mænd.”

Leif Andersen selv kalder det en ”forfærdelig fejllæsning,” når det bliver udlagt sådan, at han sidestiller homoseksualitet med vold og incest:
“Det kunne aldrig falde mig ind at sidestille homoseksualitet med vold eller incest! Det er en forfærdelig fejllæsning. Jeg må erkende, at det er en uheldig og ufølsom formulering. Jeg skulle aldrig have nævnt dem i samme sætning som eksempler på problematisk seksualitet, for så ryger nuancerne. Og netop i sjælesorgen betyder nuancer alt. Så jeg vil helt bestemt ændre den i artiklen, hvis jeg får mulighed for det,” skriver han til Kristeligt Dagblad, som bringer historien.

Også formand for Foreningen af Kristne Friskoler Thorkild Bjerregaard tager afstand til sætningen. Han kalder den direkte “noget skrammel”.
Men han forstår ikke, hvorfor friskolerne skal tages til indtægt for den. Der findes ingen dokumentation for, at nogen skole skulle have brugt det pågældende afsnit i undervisningen, og formanden har svært ved at forestille sig, at nogen kunne finde på det.
”Vi driver ikke AdamogEva.dk, men kan finde på at bruge materiale fra siden i vores undervisning, ligesom vi kan finde på at bruge materiale fra Sex & Samfund og andre. Vi kunne da aldrig drømme om at sige til vores elever, at homoseksualitet kan sidestilles med incest og vold. Vi vil prøve at høre, om AdamogEva.dk kan ændre formuleringen, for den nuværende kan vi ikke stå inde for og vil gerne undskylde, hvis nogen har fået det indtryk,” siger han.

Friskolerne er altså for længst er banket på plads. Men de har stødt undervisningsministeren, med en forkert mening, og hun synes det er væmmeligt. Og uanset hvad skal andre meninger end undervisningsministerens og hendes flertal ikke bare stoppes - de skal helt fjernes. Også nu hvor for eksempel De Radikales familieordfører Anne Sophie Callesen på Twitter, skrev at det var ”usmageligt”, og at ministeren burde gribe ind. Og det gør ministeren så nu, på baggrund af sårede følelser og personlige værdier og meninger. Ingen lov og ingen regler er brudt, men det er ikke nødvendigt når man har en kontrolinstans ved navn STUK, der kan og skal styre hvad lærere taler om og underviser i.

Det centrale for politikernes væmmelse er at sætningen “sidestiller homoseksualitet med incest og vold”.

En detalje er at Biblen taler om disse emner sådan her:
“Ingen af jer må have seksuelt samvær med en nær slægtning, siger jeg, Herren. Det vil sige: Du må ikke have seksuelt samvær med din mor eller din stedmor. Det er en stor synd mod din far. Du må ikke have seksuelt samvær med din søster eller halvsøster, hvad enten din halvsøster er en datter af din far eller din mor, og hvad enten hun er opvokset sammen med dig eller et andet sted. Du må ikke have seksuelt samvær med dit barnebarn, hvad enten hun er datter af din søn eller af din datter. Det er en stor synd mod dig selv. Det samme gælder din faster, din moster og din farbrors kone. De er nære slægtninge, og du må ikke have noget seksuelt forhold til nogen af dem.” (3. Mosebog 18:6-18)

I samme afsnit står der:
“En mand må ikke have seksuelt samvær med en mand, som hvis det var en kvinde – det er en afskyelig synd.”
(3. Mosebog 18:22)

Om Biblen “sidestiller” tingene kan måske diskuteres, men den er tilsyneladende ikke begejstret for at familiemedlemmer har sex med hinanden eller at mænd har sex med mænd.

Spørgsmålet er om den holdning i praksis er ved at blive forbudt at ytre i undervisningssammenhæng? Eller om Biblen måske i det hele taget snart skal forbydes i Danmark?
“Der er frihed til at mene og skrive væmmelige og forkastelige ting,” skriver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Så nej, Biblen er ikke forbudt og bliver det måske nok heller ikke. Det ved Pernille Rosenkrantz-Theil godt vil vække for meget opsigt, i al fald indtil videre. Og så er det jo også meget mere realistisk og effektivt at sende sin kontrolinstans STUK ud og kontrollere og styre hvad der tales om og undervises i - og navnligt at holdninger som der gives udtryk for i Biblen ikke bliver ytret.

Liberal Alliances undervisningsordfører Henrik Dahl, forsøger at slå til lyd for at staten ikke må sætte sig for tungt på friskolerne, og siger:

”For lærere overalt på det politiske spektrum er det vigtigt, at man parkerer sin ideologi uden for klasseværelset. Derfor må man ikke præsentere kontroversielle holdninger som ukontroversielle. Det gælder på de kristne friskoler, men det gælder også lærere, der underviser ud fra for eksempel Sex & Samfunds postmoderne kønsteorier,” siger han med henvisning til den private interesseorganisation Sex & Samfund, hvis materiale bruges i en stor del af folkeskolen:
”Den normkritiske tilgang, de har til undervisning, er bestemt ikke neutral, og jeg mener, at det er meget kritisabelt, hvis man underviser i køn som en social konstruktion, som om det var den skinbarlige sandhed,” siger Henrik Dahl.

Så parkerer underviserne i Danmark deres ideologi uden for klasseværelset? Kan man overhovedet det? De fleste danskere er jo ret enige om hvad der grundlæggende er rigtigt og forkert, så det er vel ikke ideologi - er det? Da vel slet ikke når man nu er enig med Pernille Rosenkranzt-Theil?
Og hvad er i det hele taget rigtigt og hvad er forkert? Og hvad skal staten bestemme?


Tilsyneladende mere og mere. Især når det kommer til hvad børn skal - og ikke skal - undervises i. Og endnu mere når det kommer til deres seksualitet og deres opfattelse af deres køn.

Værdierne har i den grad ændret sig. Særligt de seneste år.


Lgbt.dk oplyser for eksempel at det var kriminelt for en mand at have sex med en anden mand i Danmark indtil 1933.

Så har staten ret? Den kan umuligt altid have haft det, da den nu mener noget helt andet end for under hundrede år siden. Eller måske tog den fejl dengang ved at lovgive på området, ligesåvel som den måske tager fejl i at kontrollere og styre hvad der bliver sagt og skrevet om det i dag?


Uanset hvad er der bred enighed i folketinget om at Biblens værdinormer er kontroversielle og væmmelige - og i Danmark som helhed formodentlig ligeså.

Hvad siger Biblen mon selv om det hele…?

Jo, den har faktisk forudsagt noget der ligner det scenarie, som den hastige udvikling i holdningen til Biblen og bibeltro kristne, måske peger i retning af.

“I vil blive arresteret og slæbt for retten på grund af jeres tro på mig.”

“Ja, mange vil hade jer på grund af jeres tro på mig. Men den, der holder ud til det sidste, vil blive frelst. Når forfølgelsen imod jer sætter ind i én by, så flygt videre til den næste…” siger Jesus i Mattæus-evangeliet.

Men så galt går det vel ikke, eller hvad…?

Kilder:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/minister-vaemmes-over-kirkel...
http://lgbt.dk/om-os/historie/
http://bibelweb.dk/bibelindex/
(3. Mosebog 18:6-18, 3. Mosebog 18:22, Mattæus 10:17, Mattæus 10:22-23)

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også