16 kommuner får millioner til jobindsats for udsatte

Velfærd

11/01/2016 19:32

Nick Allentoft

Det handler om at blive en del af arbejdsmarkedet – ved at være på arbejdsmarkedet. Det er filosofien bag projektet JobFirst, hvor der er afsat 53,5 millioner kroner til at forbedre og målrette indsatsen for udsatte borgere.
Projektet bliver nu rullet ud i 16 kommuner, som Beskæftigelsesministeriet har udvalgt, og en del af projektet handler om at få mere viden om, hvordan udsatte borgere får en plads på arbejdsmarkedet.   - Regeringen er stærk optaget af, at de mest udsatte borgere i vores samfund får en mere effektiv indsats med klar retning, så de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. Det er godt for den enkelte, men det er også afgørende for vores velfærdssamfund, at så mange som muligt bidrager, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. 

Med JobFirst får udsatte borgere mulighed for at afprøve forskellige arbejdsopga-ver og virksomheder. I dag er kun hver tiende borger i ressourceforløb i et virksomhedsrettet tilbud. Samtidig fastslår undersøgelser, at virksomhedsrettede tilbud er et af de mest effektive redskaber i beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere. Det var også baggrunden for, at Carsten Koch-udvalget sidste år anbefalede, at udsatte borgere skal have en virksomhedsrettet indsats.

Den virksomhedsrettede indsats kan imidlertid sjældent stå alene, når målgruppen er udsatte borgere. Men i stedet for at afvente, at der først tages hånd om fx sociale og helbredsmæssige udfordringer, skal borgerne som et led i projektet ud på en arbejdsplads så hurtigt som muligt. De øvrige indsatser igangsættes parallelt, så det sikres, at borgeren får den nødvendige tværfaglige indsats, som er udgangspunktet for et ressourceforløb. 

- En virksomhedskontakt kan med den rette støtte være det, der gør, at mennesker kan blive en del af arbejdsmarkedet og få et aktivt arbejdsliv. Jeg ser frem til at følge projektet og få mere viden om kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for vores udsatte borgere, siger Jørn Neergaard Larsen.

Fakta Målgruppen for Jobfirst er borgere i ressourceforløb samt langtidsledige kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af integrationsydelse over 30 år.    Der ventes at deltage 2.400 borgere i projektet, som får en virksomhedsrettet indsats, samt 2.400 borgere i en kontrolgruppe.    Projektet starter op 1. marts 2016 i 16 kommuner.    Beskæftigelsesministeriet har udvalgt kommunerne på baggrund en ansøgningsrunde. De 16 kommuner er: Jammerbugt, Viborg, Aarhus, Haderslev, Hedensted, Lolland, Ishøj i samarbejde med Vallensbæk, København, Syddjurs, Aalborg, Skanderborg, Sorø i samarbejde med Ringsted, Hillerød og Odense.    Der er afsat 53,5 millioner kroner til projektet i perioden 2015-2018.    Udgangspunktet for projektet er, at borgere fra dag ét skal i gang på arbejdsmarkedet og snuse til forskellige arbejdsopgaver og virksomheder. Borgeren skal have de nødvendige skånehensyn og tilknyttes en mentor, der følger og støtter borgeren. Borgeren bliver ved med at prøve forskellige arbejdsopgaver og virksomheder, indtil det rette match mellem borger og virksomhed findes. Det gælder både arbejdsopgaver, borgerens erfaring, ønsker og evner. Der lægges også vægt på, at den enkelte borger undervejs opnår almindelige løntimer, så de kan komme tættere på ordinær beskæftigelse.    Projektet evalueres, og den samlede evaluering forventes at blive offentliggjort i 1. halvår 2018.

Mest Læste

Annonce