Ekspertudvalg skal nytænke arbejdsskadeområdet

Velfærd

10/12/13 8:31

Freja Eriksen

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet.

Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen nedsat et eksternt ekspertudvalg, der bl.a. skal se på, hvordan arbejdsskadesystemet bedre kan understøtte, at tilskadekomne bliver en del af arbejdsfællesskabet.

I dag er arbejdsskadesystemets primære opgave at yde økonomisk erstatning til tilskadekomne – der er ikke så meget fokus på at hjælpe den enkelte tilbage i arbejde.  Det ønsker regeringen at lave om, og derfor skal ekspertudvalget komme med konkrete forslag til, hvordan arbejdsskadesystemet kan moderniseres. Målet er at skabe en bedre balance, så der fremover både er fokus på erstatning og på at fastholde de tilskadekomne på arbejdsmarkedet. Udvalgets arbejde skal være færdigt til april 2014.

Ekspertudvalget skal grundlæggende besvare fem spørgsmål:

  • Hvordan kan skadelidte tilskyndes til at forbedre og udnytte deres resterhvervsevne så tidligt som muligt, samtidig med at arbejdsskadesystemet understøtter tilbagevenden til arbejdet?
  • Hvordan kan udmåling, beregning og udbetaling af erstatning indrettes, så det styrker incitamenterne for den tilskadekomne til at forbedre og udnytte erhvervsevnen så tidligt som muligt?
  • Hvordan kan arbejdsgiveren få større mulighed for og incitament til at gøre en særlig indsats for at fastholde skadelidte på arbejdspladsen?
  • Hvordan kan der skabes en bedre sammenhæng mellem arbejdsskadeområdet og sociale ydelser?

Ekspertudvalget får sekretariat i Beskæftigelsesministeriet med bistand fra andre relevante ministerier. I tilknytning til udvalgets arbejde bliver der etableret en følgegruppe med arbejdsmarkedets parter, der undervejs får mulighed for at kommentere udvalgets arbejde.

Ekspertudvalgets medlemmer er:

  • Formand, Jørgen Søndergaard, Tidligere formand for Arbejdsmarkedskommissionen og tidligere direktør for SFI.
  • Vibe Garf Ulfbeck, Professor og centerleder for CEVIA
  • Hans Reymann-Carlsen, Underdirektør for Forsikring & Pension
  • Jens-Christian Stougaard, Direktør for PensionDanmark
  • Jan Høgelund, Seniorforsker ved SFI
  • Dorthe Mieritz, Chef for sygedagpengeafdelingen i Roskilde kommune

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce