En ordentlig indsats

Politik

17/05/2013 10:52

Beskæftigelsesministeriet

Der skal skrues op for ordentligheden i beskæftigelses-indsatsen, så ledige får kompetencerne til træde permanent ind på arbejdsmarkedet, lød det fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen på årets beskæftigelsespolitiske konferencer.

Det skal være slut med virkelighedsfjerne aktiveringstilbud og fiktive beskæftigelsesprojekter, der er placeret langt væk fra virksomhedernes hverdag, og som ikke hjælper folk i arbejde.

– Når ledige maksimalt har to år på dagpenge, er det vores fælles ansvar at sørge for, at der er en ordentlig kvalitet i beskæftigelsesindsatsen, der reelt kan hjælpe folk i beskæftigelse, inden de to år er gået. Og derfor synes jeg, at vi bliver nødt til at kigge med meget kritiske briller på alt, hvad vi beskæftiger os med, lyder det fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

To væsentligste udfordringer for beskæftigelsen

Mette Frederiksen har indtaget scenen på to af de årlige beskæftigelsespolitiske konferencer, hvor repræsentanter fra jobcentre, a-kasser, kommuner og fagforeninger er mødt op for at diskutere den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Med sig på konferencerne i København den 8. april og Odense den 2. maj 2013 har Mette Frederiksen de beskæftigelsesmæssige udfordringer, hun betragter som de væsentligste: Ministeren ser nogle generelle strukturelle problemer samtidig med, at en 2-årig dagpengeperiode betyder, at indsatsen skal sidde i skabet fra start.

En ordentlig beskæftigelsesindsats

– Min egen konklusion er, at der er grundlæggende problemer med beskæftigelsespolitikken, som ikke lader sig løse af et enkelt lovforslag her eller der. Derfor har vi bedt Carsten Koch, som mange af jer kender, om at sætte sig i spidsen for en egentlig udredning af hele beskæftigelsesindsatsen, siger Mette Frederiksen henvendt til tilhørerne i salen.

Carsten Koch skal, udover at sikre ordentlighed i beskæftigelsesindsatsen, se på, hvordan beskæftigelsespolitikken understøtter, at ledige hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse, forklarer ministeren og lægger tryk på ”varig.”

– Spidser man ører, kan man høre, at der er en forskel fra tidligere indsatser. Den gældende doktrin har i mange år været at få ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Den ideologiske forskel fra dengang og til nu er, at jeg peger på den varige beskæftigelse som det endegyldige mål. Og det er fordi, jeg synes, vi har for mange ufaglærte, der bliver konjunkturgidsler og flakker ind og ud af vores arbejdsmarked, siger hun.

Kompetencer er topprioritet

Folk skal have kompetencerne til at tage et arbejde. At det har topprioritet, er også tydeligt da ministeren bliver spurgt om, hvilke af hendes fire beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2014, der er den vigtigste.

– Over alt andet står mit ønske om, at flere får uddannelse – både af formel karakter, når man er helt ung, og også senere gennem hele livet. Jeg er normalt ikke et meget bekymret væsen, men lige præcis de unge, der har været ledige igennem en længere periode og ikke har fået taget uddannelse her under krisen, dem er jeg decideret bekymret for. Så hvis du spørger mig, hvad der er det vigtigste af ministermålene, så er det dét, der vedrører unge og uddannelse, svarer Mette Frederiksen.

Fremtidige investeringer kræver uddannet arbejde

Der er behov for mere uddannet arbejdskraft i fremtiden, da der i de kommende år bliver investeret milliarder i blandt andet supersygehuse, en Femern-forbindelse og energirenoveringer. Derfor har Mette Frederiksen samlet et ekspertudvalg med administrerende direktør for Sund og Bælt, Leo Larsen, i spidsen. Udvalget skal frem til sommeren 2013 se på behovet for arbejdskraft, og hvilke kompetencer der er behov for, så danskerne bliver klædt bedst muligt på til at tage de job, der bliver skabt.

– Når vi ved, hvad der er på vej af store anlægsprojekter, og hvad behovet er for arbejdskraft, og præcis hvilken arbejdskraft vi kommer til at mangle, så skal vi bruge beskæftigelsespolitikken til at klæde folk på til at bestride de job, der kommer. Og i den sammenhæng kommer vi selvfølgelig til at tage en diskussion med hinanden, som nok skal blive svær, nemlig om vi kan flytte folk fra at være ufaglærte til faglærte på en kortere tidslinje, end det vi bruger i dag, siger Mette Frederiksen.

Fire forslag til beskæftigelsespolitiske mål for 2014:

  • Flere unge skal have en uddannelse: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
  • Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
  • En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Foto: Beskæftigelsesministeriet 

Mest Læste

Annonce