Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Ledelse

24/02/2014 11:11

Freja Eriksen

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort den årlige rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet i Danmark. I rapporten ses der blandet andet på tilbage­trækningsalder, uddannelsesniveau, lønforskelle, ledighed og sygefravær.

Ledigheden for både kvinder og mænd er i 2013 stort set ens, og begge grupper har haft en stabil ledighed på omkring 5,7 procent. Mænd kommer dog hurtigere i job igen end kvinder. Mens hver fjerde kvinde er tilbage i job igen tre måneder efter, at de blev ledige, er det blandt mænd hver tredje, der er tilbage i job igen.

Den højere ledighed, mænd oplevede i starten af den økonomiske krise, er dermed også udjævnet. Det viser den nyeste rapport om kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, som Beskæftigelsesministeriet hvert år udgiver.

Større forskel i andelen af beskæftigede

Rapporten har foruden ledighed fokus på kvinder og mænds løn, uddannelse, sygefravær, barsel, tilbagetrækningsalder, samt hvordan Danmark klarer sig i international sammenhæng.

Status i den nye rapport er blandt andet:

 • Forskellen på, hvor stor en andel af henholdsvis mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder der arbejder, er faldet støt siden 1996, men er i 2013 steget en smule. Der forventes dog igen et fald i forskellen de kommende år. I 2013 er 76,7 procent af mændene i arbejde. Blandt kvinder er det 72,7 procent.
   
 • Flere kvinder end mænd har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kvinderne overhalede mændene i 2011, og forskellen er siden blevet større.
   
 • Fra 2010 til 2011 steg tilbagetrækningsalderen for både kvinder og mænd med 0,2 år. Kvinder er i gennemsnit 61,7 år, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens mænd er 62,6 år.
   
 • Som tidligere rapporter også har vist, tjener mænd i gennemsnit mere end kvinder. Den nyeste opgørelse viser, at lønforskelle mellem kvinder og mænd ansat i kommuner og regioner næsten fuldt ud kan forklares af faktorer som uddannelse, erhvervserfaring og placering på arbejdsmarkedet. I kommuner og regioner er lønforskellen mellem 0 og 4 procent, i staten er den mellem 3 og 6 procent, og i den private sektor er lønforskellen mellem 9 og 12 procent.
   
 • Kvinder har mere sygefravær end mænd – både i form af egen sygdom og børns sygdom. Med gennemsnitligt 13,1 sygedage i 2012 lå kommunalt ansatte kvinder i top.
   
 • I 2011 holdt faren en del af barselsorloven i 64 procent af alle barsler – dermed holder flere fædre igen barsel. Særligt fædre, der er ansat i stat, regioner og offentlige selskaber, benytter sig af retten til fædreorlov.
   
 • I en international sammenhæng er andelen af danskere, der arbejder, høj. Blandt EU-landene har danske kvinder den tredjehøjeste beskæftigelsesfrekvens og mænd den femtehøjeste.

Læs mere om og hele rapporten 

Mest Læste

Annonce