Ny OECD-rapport om personer i den arbejdsdygtige alder med psykiske problemer

11/03/2013 10:27

Beskæftigelsesministeriet

En ny rapport fra OECD ”Mental health and Work – Denmark” undersøger omfanget af personer i den normalt arbejdsdygtige alder med psykiske problemer. Rapporten finder, at hver femte i den arbejdsdygtige alder i Danmark har psykiske problemer, hvilket svarer til OECD-gennemsnittet.

Psykiske problemer er hyppigere blandt personer på overførselsindkomst, hvor hver tredje på dagpenge, hver anden på kontanthjælp og tre ud af fire langtidssygemeldte har svære eller moderate psykiske problemer. Problemerne er målt på baggrund af surveydata, hvor der eksempelvis spørges til irritabilitet, nervøsitet, søvnløshed og andre stressrelaterede symptomer, men også egentlige psykiske diagnoser.

OECD skønner, at psykiske problemer koster den danske økonomi næsten 6 mia. euro eller 3,4 procent af BNP årligt i tabt produktivitet, udgifter til sundhedsvæsen og sociale udgifter.

OECD fremhæver i rapporten, at det danske system har et godt udgangspunkt, men også stort potentiale til at tackle udfordringerne med at få flere personer med psykiske problemer i job. I Danmark er der eksempelvis et stærkt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Rapporten angiver, at resultatet givet rammerne ikke er godt nok i Danmark. Forskellige områder indenfor eksempelvis sundhedsvæsenet og beskæftigelsessystemet har ikke nok ressourcer til at håndtere personer med psykisk problemer effektivt og har begrænsede midler til at identificere og hjælpe personer med psykiske problemer. F.eks. mener OECD, at jobcentrene bør reducere sagsmængden og efteruddanne de sagsbehandlere, der beskæftiger sig med ledige, der har psykiske problemer.

På baggrund af rapporten kommer OECD med en række anbefalinger.

OECD’s anbefalinger til Danmark:

 - Sikre at de i gangværende reformer, bl.a. førtidspension og fleksjob reformen, virker for mennesker med psykiske lidelser.

 - Forbedre overgangen til videregående uddannelse og beskæftigelse for unge med en psykisk sygdom.

 - Tackle psykiske lidelser på arbejdspladserne med fokus på personer, der har performance problemer, men endnu ikke er sygemeldt.

 - Identificere og løse psykiske problemer blandt de jobsøgende i jobcentrene.

 - Forbedre vurderinger af arbejdskapaciteten for berettigede til førtidspension og samtidig indføre periodiske revurderinger af arbejdskapaciteten, herunder en afdækning af behov især for personer med en psykisk lidelse.

 - Udvikle og eksperimentere med måder, hvorpå det er muligt at integrere sundheds- og beskæftigelsesindsatsen.

Mest Læste

Annonce